Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Hva og hvem er klubben til for? Hvorfor driver vi med det vi gjør i klubben? Hvilke verdier står klubben vår for og hvilke mål jobber vi mot?

Dette er spørsmål man tar utgangspunkt i når klubbens virksomhetsplan skal defineres. Hensikten med virksomhetsplan er å sikre en sammenheng mellom vedtatte mål og de prioriteringer og tiltak som settes i gang. Planen skal fungere som et arbeidsverktøy for styret og bidra til at klubben når sine målsetninger.

Hvis klubben skal utarbeide en virksomhetsplan anbefales det å forankre dette arbeidet bredt blant medlemmene. Forsøk å legge opp til involvering og eierskap til det som skapes og skal være førende for klubben i kommende år.

NVBF og idrettskretsene tilbyr veiledning i slike prosesser.

Share on print
Skriv ut artikkelen