Trenarutdanning NVBF

Trenarutdanning NVBF

Denne sida inneheld relevant informasjon for deg som er i trenarløypa til Norges Volleyballforbund (NVBF). Sida er delt inn i følgjande kategoriar:

 

 • Trenar 1 (inkludert Minitrenaren)
 • Trenar 2
 • Trenar 3

Her vil du finne kursmateriell, video av spel og øvingar, og anna inspirasjon, som er tilpassa det trinnet i utdanninga du er på. Takk for at akkurat du tek utdanning som trenar!

 

 • Trenar 1 (inkludert MiniTrenaren)

Kurshefte 📗

NVBF Trener 1

Utviklingstrapp 📈

Utviklingstrapp – NVBF

E-læring 👩‍💻

Alle som deltek på Trenar 1 skal gjennomføre tilhøyrande e-læringskurs.

E-læringskursa finn du via NIF e-læring – Trenerløypa – Trenerløypa nivå 1.

Ditt brukarnavn og passord til MinIdrett skal nyttast for å få tilgang til kursa.

Dersom du skulle oppleve problem ved innlogging kan du finne ein rettleiar her: Veileder e-læring.

Deltakarane på Trenar 1 skal fullføre følgjande kurs:

 • Trenerrollen Trener 1
 • Barneidrettens verdigrunnlag
 • Idrett uten skader
 • Paraidrett
 • Aldersrelatert trening 1

Deltakerne som berre gjennomfører MiniTreneren skal fullføre følgjande kurs:

 • Trenerrollen Trener 1
 • Barneidrettens verdigrunnlag

Trenerattesten

Alle som er trenarar i norsk idrett må gjennomføre trenarattesten for å kunne ha rolla som trenar for born, ungdom eller vaksne. Gå til Trenerattest, logg inn med brukarnavn og passord frå MinIdrett, velg klubb, og velg den modulen som gjeld gruppa du er trenar for. Då får du ein fin og kjapp gjennomgang av det aller viktigaste trenarar i norsk idrett må kjenne til!

Nyttige linkar 🔗

Minivolleyball Nivå 1

Minivolleyball Nivå 2

Minivolleyball Nivå 3

Minivolleyball Nivå 4

Hotseat

MiniSandvolleyball – Nivå 1 til 4

Organisering av øvingar og spel for dei yngste

TeenVolley introduksjon

USA Volleyball Speedball Drill Animation

John Kessel x Trevor Ragan: Motor Learning

Coaching Youth Volleyball with John Kessel – GMS Live

Faghefte Mini – volleyball og sandvolleyball

Faghefte MiniVolleyball frå USA

Ressursside for trenarar – USA Volleyball

Overtråkk

 

 • Trenar 2

Kurshefte 📗

NVBF Trener 2 NB! Her er oppsettet tilpassa tidlegare modell, der kurset blei gjennomført i løpet av ei veke. Innhaldet vil likevel reflektere det ein skal innom i løpet av dagens Trenar 2.

Utviklingstrapp 📈

Utviklingstrapp – NVBF

E-læring 👩‍💻

Alle som deltek på Trenar 2 skal gjennomføre tilhøyrande e-læringskurs.

E-læringskursa finn du via https://ekurs.nif.no/ – Trenerløypa – Trenerløypa nivå 2.

Ditt brukarnavn og passord til MinIdrett skal nyttast for å få tilgang til kursa.

Dersom du skulle oppleve problem ved innlogging kan du finne ein rettleiar her: Veileder e-læring.

Deltakarane på Trenar 2 skal fullføre følgjande kurs:

 • Spiseforstyrrelser
 • Idrettsernæring modul 1 og 2
 • Aldersrelatert trening 2

Trenerattesten ✅

Alle som er trenarar i norsk idrett må gjennomføre trenarattesten for å kunne ha rolla som trenar for born, ungdom eller vaksne. Gå til Trenerattest, logg inn med brukarnavn og passord frå MinIdrett, velg klubb, og velg den modulen som gjeld gruppa du er trenar for. Då får du ein fin og kjapp digital gjennomgang av det aller viktigaste trenarar i norsk idrett må kjenne til!

Nyttige linkar 🔗

Butterfly Drill – Volleyball Drill

Inside Volleyball Practice: Small Group Training Sessions Over The Net Pepper Coach Ashlie Hain

Pepper Drills – Terry Liskevych – Oregon State University

USA Volleyball Countdown Drill

Blocking

USA Volleyball: Split Step For Block & Defense

The Keys To Spiking in Volleyball – Jim McLaughlin

USA Volleyball: Individual Passing Concepts

Volleyball tips: Passing techniques with John Speraw

Karch Kiraly – Ansvarsområder mottak

Gold Medal Squared Seattle Clinic – Jim McLaughlin Talks Setting

Jim McLaughlin Setting Clinic Part 2

Jim McLaughlin Setting Clinic Part 3

Gold Medal Squared

Motor Learning Principles and the Superiority of Whole Training in Volleyball Steven Bain, Ph.D.1, and Carl McGown, Ph

Carol Dweck – A Study on Praise and Mindsets

The Learner Lab

How to Have a Good Conversation | Celeste Headlee | TEDxCreativeCoast

Coach Your Brains Out, by Gold Medal Squared | Podcast on Spotify

Skadefri

Sideout – The volleyball platform

 

 • Trenar 3

Meir informasjon kjem!

Share on print
Skriv ut artikkelen