Trenaren som kulturell leiar

Trenaren som kulturell leiar

Barn og unge treng faste rammer der dei veit korleis det er forventa at dei oppfører seg. Kulturen i ein klubb og på et lag er i konstant forandring, og det er dei involverte menneska som fastsett den. Nokre personar har større innverknad på kulturen enn andre, og her er trenaren ein av dei med størst innverknad på et lag.  Trenarrolla fører, heilt naturleg, med seg ein autoritet overfor spelarane. Denne autoriteten kan forsvinne raskt om ikkje trenaren er oppmerksam på korleis trenarrolla bør utførast. Som trenar er du viktig for å fastsette kulturen i laget, gjennom dei tinga du viser oppmerksemd til, den åtferda du straffar, den åtferda du rosar, og sjølvsagt den åtferda du sjølv utviser. Kulturen kjem til uttrykk gjennom nokre normer på laget. Ein norm kjem til uttrykk som noko som er normalt å gjere, ein slags akseptert åtferd, og den kan enten vere bevisst eller ubevisst. Det kan for eksempel vere en norm at alle spelarane på laget har fylt opp vannflaska før treninga startar.

Trenaren må vere seg bevisst kva kultur han ønskjer seg på laget slik at han aktivt kan prøve å skape den. Dei gode treningsmiljøa er dei der alle kjenner seg verdifulle, der det er rom for å gjere feil, og der det er fokus på utvikling. Figuren beskriv nokre generelle områder der trenaren er viktig for å skape ein kultur på laget.

  • Oppmerksomhet: Hvem og hva får trenerens oppmerksomhet?
  • Belønning/straff: Hvilken atferd belønner/straffer treneren for? Belønning kan være ros, spilletid, med mer.
  • Egen atferd: Gjør treneren selv de tingene han vil at spillerne skal gjøre? Har for eksempel treneren selv fylt vannflasken før treningen starter? Utviser du engasjement som trener, eller virker det heller som om du ønsker å være et annet sted? Hvis treneren skal bygge et miljø som beskrevet over så må han rose de som våger å gjøre feil, de som kjemper for å utvikle seg, gi oppmerksomhet til alle, også til dem som ikke re dyktige volleyballspillere ennå, og han må rose de som gjør feil, men med en teknisk korrekt utførelse. Dersom treneren kjefter på en spiller som gjør feil på trening, vil de andre på laget tenke at det er i orden å kjefte på hverandre når man gjør feil, og da blir det med tiden en norm.

Se videoen nedenfor som et eksempel på hvordan en minivolleyballkamp kan avvikles rolig og knirkefritt med den rette adferden fra lederen:

https://youtu.be/Tf4nrdMXhoc

Legg merke til hvordan trenerens atferd får barnas engasjement til å være helt på topp. Spesielt de som ikke er på banen, de er engasjert og følger med, nettopp fordi lederen retter stor oppmerksomhet mot dem og krever at de har fokus rettet mot kampen ved at de teller poeng.

Share on print
Skriv ut artikkelen