Trenar

Som trenar har ein sjanse til å påverke spelarane si glede ved å spele volleyball, treningsmiljøet på laget og faktisk også spelarane si personlege utvikling. Trenaren påverkar spelarane på laget med sin autoritet, og foreldregruppa har respekt for trenaren. For å oppnå autoritet og respekt frå spelarane må trenaren utføre rolla riktig. Og kva som er riktig kan vere særs personavhengig, og det vil variere frå spelar til spelar. Trenaren må difor vere i stand til å agere ulikt overfor spelarane på laget for å nå fram til alle. Dette må skje utan at trenaren går på kompromiss med eigne prinsipp, for like viktig er det at trenaren er seg sjølve. I denne delen kan du lese om korleis trenaren kan utfylle rolla si, samt få hjelp til å lage gode treningar.

Trenarrolla

Her kan du få hjelp til å utføre rolla som trenar. Du finn tekster om den spesielle rolla trenaren for eit lag har, kva ansvar som følgjer med, og korleis trenaren kan skape ein kultur på laget.

Trenaren som kulturell leiar

Lagdisiplin

Feedback

Coaching

Gode treningar

Her vil du finne hjelp til den praktiske delen av det å være trener. Hva er en god trening? Hvordan bygger man en god trening opp? Hvordan lager man en god øvelse eller får til et godt spill, og hvordan får man hele sesongen til å henge sammen i et større perspektiv?

Den gode treningen er først og fremst avhengig av hvem du skal trene. Det er forskjell på å trene barn, ungdom eller voksne, og det er forskjell på om du skal trene mosjonsspillere eller ambisiøse konkurransespillere. Det kan derfor være relevant for deg som trener å spørre spillerne om hvorfor de er der, og hva de kunne tenke seg å få ut av det. Dette kan gjøres på forskjellige måter, for eksempel ved å spørre hele laget samlet på slutten av sesongens første trening, eller ved å ha små individuelle samtaler med hver spiller. Via samtalene med hver enkelt vil du få en bedre fornemmelse av hva de er motivert for og hva de ønsker å utvikle seg videre i. På den måten vil du få et godt grunnlag for å lage gode treninger tilpasset laget du trener.

Vi har samlet noen holdepunkter du som trener kan bruke for å lage gode treninger.

Årsplan

Treningsplan

Vis – forklar – vis

Videoanalyse