Sportslig plan

Sportslig plan

Sportslig plan er klubbens styringsverktøy for tilbudet som skapes i hallen eller i sanden. Innholdet i klubbens idrettstilbud og organiseringen av dette skal være skal defineres i sportslig plan. Planen skal bidra til å skape kontinuitet, langsiktighet og forebygge uenigheter internt i klubben. Det er viktig at sportslig plan er forankret hos trenere og ledere slik at alle lag skaper et tilbud og utvikler spillere i samme retning. Dette gjelder også i utarbeidelse av planen.

Det anbefales at sportslig plan viser til og bygger på NVBFs Utviklingstrapp. Utviklingstrappen er en rettesnor i et hensiktsmessig og langsiktig utviklingsløp fra første treningsår til toppidrettsnivå.

Share on print
Skriv ut artikkelen