Skolemesterskap – oppskrift

Skolemesterskap – oppskrift

Invitasjon til skolene   

Invitasjon sendes ut i god tid før spilledagen. Invitasjon skal inneholde dato, tid, tidsbruk, informasjon om hvor man melder på lag, kontaktperson for turneringen, spilleregler, gjerne lag en invitasjon som henges opp som plakat på skolene  

Praktisk informasjon om regler, kamper, dømming  

Turneringsform  

Det spilles innledende puljespill og øvre og nedre sluttspill.   

Kampform

Alle kamper unntatt finalene spilles som 1-setts kamper hvor første lag til 25 poeng vinner kampen (det kreves ikke to poengs overvekt).  

Finalene spilles som best av 3 sett. Av tidshensyn bruker vi ”modifisert settformat”, slik at 1. og 2. sett går til 15 poeng. Et evt. 3. sett går til 10 poeng.  Alle finalesett må vinnes med to poengs overvekt. Her kan det gjøres lokale tilpassninger.  

Kampavvikling/oppvarming  

Alle kamper skal starte til oppsatt tid. Banene vil være ledige for oppvarming 5-10 minutter før kampstart. Det kjøres ikke ordinær nett- og serveoppvarming, men hvis begge lag ønsker det kan de foreta nettoppvarming. Dommerne har ansvar for at kampene starter presist.  

Premiering/seremoni  

Premieseremonien starter rett etter at finalene er ferdige. Det er premier for 1., 2. og 3. plass. Vi oppfordrer alle lagene til å se finalene, – og være med premieseremonien.   

Dømming  

Lagene dømmer hverandre. Vær obs på dømming på tvers av klasser, sjekk oppsettet nøye.   

Arrangør dømmer finalene, samt enkelte andre kamper.   

Det dømmes i utgangspunktet med én dommer pr kamp, samt to personer til å føre settpoengene på kampskjemaet, og betjene poengtavla.  

Ting som skal gjøres  

Klargjøring/sette ut/rigge  

 • Sette opp nett på alle baner som trengs  
 • Sette ut poengtavler 
 • Merke banene 1-6 
 • Henge opp plakater og kampoppsett 
 • Henge opp resultatliste m/sluttspilltre v/sekretariatet 
 • Sortere kampskjema, gjøre klar til første kamprunde 
 • Sette ut baller og evt ballkurver 
 • Lage turneringssekretariat.  
 • Samle laglederne, kort info og velkommen 

Løpende og etter hvert  

 • Passe på at kampene kommer i gang når de skal, at skolene følger med på dommeroppgavene. 
 • Passe på at kampskjema føres, og blir levert. Ta evt 
 • Resultatregistrering i profixio  
 • Justere nett ved behov 
 • Musikk under finalene 
 • Premieutdelinga, speaker 
 • Til slutt: full nedrigg, rydding og søppelplukking i hall og på tribuner 

Utstyr, – hvor og hva  

 • Baller 
 • Poengtavler 
 • Ballpumpe? 
 • Dommerfløyter? 
 • Is og tape (evt førstehjelpskoffert) 
 • Skriveunderlag 
 • Penner 

Utskrift  

 • Kampskjema 
 • Kampoppsett (A3 til oppslag, A4 til utdeling) 
 • Baneskilt 
 • Plakater 
 • Praktisk info, regler, dømming osv 

 

Share on print
Skriv ut artikkelen