Øktplaner 8.klasse t.o.m VG3

Øktplaner 8.klasse t.o.m VG3

Oppvarming
La gjerne elevene stå for oppvarmningen, legg ut nok baller til alle, og la dem selv finne på øvelser og leker. Her er et forslag:

Fangelek med baggerslag
Alle elever har en ball hver. 2-4 elever er fangere. Alle spiller baggerslag opp til seg selv. Fangerne prøver å spille ballen sin på en av de andre. Blir man truffet er man død. Både fangere og spillere har kun lov til å bevege seg mens de holder ballen i luften med baggerslag. Holdes ballen i hendene, må man stå stille.

De «døde» kan for eksempel spille ballen i veggen, ta spensthopp eller lignende mens de venter på at alle skal bli tatt og leken starter på ny.

Baggerslag-øvelser

Baggerslagstafett

3 elever på hvert lag. 2 elever står med ballen på den ene baklinjen, den siste eleven står på den andre baklinjen. Start alltid der det er 2 elever. En av elevene spiller baggerslag opp til seg selv mens hun løper til den andre baklinjen. Hun avslutter med et baggerslag som fanges. Deretter fortsetter neste elev tilbake til den andre baklinjen. Mister man ballen må man tilbake til start. Man kan lage egne regler for yngre eller mindre erfarne elever. Eks. ballen kan ha lov til å gå i bakken to ganger pr. etappe, eller man må gå 4 skritt tilbake om man mister ballen osv. Hvilken gruppe klarer først å bringe ballen frem og tilbake 10 ganger?

Kan også gjøres med flere elever på hvert lag.

Baggerslag parvis
2 elever står overfor hverandre på hver sin sidelinje eller baklinje. Den første bringer ballen bort til medspilleren, mens han spiller baggerslag opp til seg selv, og springer så tilbake på plass. Medspilleren bringer ballen tilbake igjen, osv. Man er derfor nødt til å springe raskt tilbake for å kunne motta ballen igjen.
Kan også gjøres med flere elever som bytter på å spille ballen.

Volley-dødball
Øvelsen minner om vanlig dødball.
Gruppen deles i to lag, et utelag og et innelag. Utelaget står spredt utover banehalvdelen i servemottaksoppstilling. Rundt banen markeres fem baser (a, b, c, d og e) med for eksempel teip, kritt eller rockeringer. En elev fra utelaget sitter på en krakk foran ved nettet og fanger baller.

Innelaget server. Den servende eleven skal løpe innom de fem basene. Han må stoppe i en base før eleven på krakken har mottatt ballen og ropt «stopp». Eleven på krakken kan ikke bevege seg bort fra krakken. Dersom servemottaket til utelaget ikke treffer direkte, kan de andre på laget spille ballen med volleyballslag bort til eleven på krakken. Ut fra nivået på gruppen kan du avgjøre om for eksempel det er greit at ballen spretter i bakken mellom utelagets baggerslag mot krakken.
Lagene bytter inne/ute ved 3 «døde» eller evt 5 minutter. De «døde» går bakerst i rekken og fortsetter spillet. Man «dør» også ved servefeil.
Innelaget får poeng hver gang en person har løpt banen rundt. Serveess gir direkte poeng. Utelaget får poeng for hver død.

Smashøvelser
Elevene trener på rytmen i stegene: venstre, høyre, venstre, hopp.

To elever jobber sammen, en på hver side av nettet, og de har en ball. Kast ballen opp med begge hender og slå til ballen (over eller under nettet, ikke viktig). Treffpunktet på ballen skal være «på den nordlige halvkule», sånn at ballen slås bratt i gulvet (Bruk håndleddet). Eleven på den andre siden av nettet fanger ballen, kaster den opp med begge hender, og slår ballen «på den nordlige halvkule» osv.

Fire elever sammen, to på hver side av nettet. Den ene står ved nettet og kaster, med underarmskast, ballen opp til makkeren som slår ballen over. På motsatt side fanges ballen, kastes frem til makker, som med underarmskast legger opp til smash osv.

Læreren (eller en elev) står ved nettet. En rekke bak ham står og gir fra seg baller, og to rekker står ca. 4 steg fra nettet. Læreren (eller eleven) kaster baller til annenhver rekke. Elevene løper frem med riktige steg og smasher ballen over nettet. De henter ballen, gir den til læreren, før de stiller seg i motsatt kø for ny smash.

Spill teen 1 eller teen 2.

Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper ungdommen å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Hva er nøkkelord til baggerslaget?
  Avslappede og lett bøyde bein, hendene koblet med parallelle tommelfingre som peker mot gulvet. Strake armer, lag en stor flate med underarmene, løfte skuldrene litt opp, krum rygg, skuldrene rettet mot dit man vil slå ballen, treffe ballen mellom albu og håndledd.
 • Hva er nøkkelord til smash?
  Innhopp med stegrytmen venstre, høyre, venstre, hopp. Sats på to bein, begge armene trekkes tilbake før satsen og svinges så aktivt frem og opp. Treffe ballen med stor åpen hånd. Slagarmen fortsetter sin bevegelse ned langs hoften.
 • Hva bør man tenke på hvis man vil legge et fint legg til en medspiller?
  Legge ballen høyt nok, mellom spilleren og nettet, slik at hun får tatt tilløp i fartsretningen.
 • Forklar reglene på teen 1
  Ball nummer to, opplegget, kan fanges og kastes. Det skal spilles med tre berøringer.
 • Forklar reglene på teen 2
  Ingen baller kan fanges/kastes, og man kan sende ballen over nett med volleyballslag etter første, andre eller tredje berøring.

Oppvarming

La gjerne elevene stå for oppvarmningen, legg ut nok baller til alle, og la dem selv finne på øvelser og leker. Her er et forslag:

Finsk stikkball
To lag med 4 elever på hvert. Spilles på liten volleyballbane med et lag pr. banehalvdel. Det ene laget er «servelag» først og det andre laget er «mottakslag». Når alle elevene på servelaget har servet en gang hver, skal rollene byttes om.

Mottakslaget gjør seg klar til å ta imot serven med baggerslag. Mottaket skal fanges av en medspiller som stiller seg opp med beina spredt. De andre på laget skal skynde seg og stille opp bak eleven med ballen, alle med beina spredt. Ballen trilles gjennom alle beina, bakerste elev tar med seg ballen under nettet og bort til servelagets baklinje og roper «stopp».

Servelaget starter med å serve ballen over nettet. Like etter serven skal de tre som ikke har servet legge seg ned på baklinjen med ca. en meter mellom seg. Eleven som har servet skal løpe/hoppe over de tre på gulvet, frem og tilbake helt til mottakslaget kommer med ballen og sier «stopp». Servelaget skal telle høyt hver gang de løper over hele rekken, og antall rekker skal legges sammen for hele laget.

Når alle har servet, byttes rollene. Det laget som totalt har rukket å løpe flest ganger vinner.

Bagger- og fingerslagsøvelse – karusell
Sammen 3 og 3.
Elev 1 spiller fingerslag til elev 3. Elev 3 mottar med fingerslag/baggerslag til elev 2. Elev 2 legger til elev 3 som spiller ballen over nettet til elev 1 med fingerslag. Elev 3 løper under nettet og tar imot ballen fra elev 1. Elev 2 løper ned på elev 3’s gamle plass og gjør seg klar til å ta imot ballen osv.

Mottaksøvelse
Sammen 3 og 3.
Elev 1 og 3 har en ball hver. Elev 2 står i servemottak. Elev 1 kaster ballen med underarmskast (evt. server rolig) til elev 2 som tar imot med baggerslag og sender til elev 3 som fanger ballen. Når elev 1 har kastet, triller elev 3 sin ball til elev 1 som server på ny. Roter etter 10 serve/kast.

Variasjon:

 • Elev 1 står lenger bak på banen.
 • Elev 1 server med overarmserv.
 • Elev 3 tar et fingerslag opp til seg selv før ballen fanges.

Overarmserv
Sammen 2 og 2

 • Stå med en avstand på ca. 6 m. og serv ballen til hverandre. Øv på riktig teknikk.
 • En elev på hver side av nettet. Serveren server ballen mot den andre eleven som forsøker å fange den. Deretter serves ballen tilbake til makker som gjør det samme.
 • En elev på hver side av nettet. Serveren server ballen til den andre eleven som ta imot med baggerslag opp til seg selv. Deretter serves ballen tilbake til makker som gjør det samme.

Avstanden kan justeres. Jo kortere avstand, jo lettere blir øvelsen.

Servekrig:
2 lag spiller mot hverandre, ett på hver side av nettet. Hver spiller har 1 ball + 3 ekstra baller pr. lag. Lagene skal prøve å serve over nettet, slik at ens egen banehalvdel tømmes for baller.

Småspill 2 mot 2
Spill på små baner, bruk kjegler eller elektrikerteip til å markere baner. To elever på hvert lag – elev 1 og elev 2. Start ballen med en serv fra baklinjen. Elev 1 mottar ballen med et baggerslag. Elev 2 løper frem til nettet og legger opp ballen til elev 1 med fingerslag. Elev 1 spiller ballen over nett med fingerslag/smash. Prøv å holde ballen i gang lengst mulig.

Hvis elevene trenger en større utfordring, prøv dette:
Når ballen har passert nettet, skal spilleren som har lagt (elev 2), legge seg på gulvet, og eleven som har sendt ballen over nett (elev 1), hopper over elev 2.

Spil teen 1 eller teen 2

Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper ungdommen å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Hva er nøkkelord til overarmsserve?

Venstre fot fremst (for høyrehendte), stå i god balanse med lett spredte bein. Føttene skal peke i retningen det skal serves. Ballen holdes over/foran høyre skulder, armen trekkes tilbake som om du skal spenne en bue, deretter føres armen raskt frem som en pisk. I det ballen treffes, stoppes bevegelsen.

 • Hva er viktig i servemottak?

Riktig utgangsstilling, parallelle føtter, lett bøy i knærne, overkroppen bøyd litt fremover, hendene adskilt, blikket på serveren. Bevege seg raskt til dit ballen vil komme.

 • Hvordan kan vi gjøre hverandre gode på laget?

Ved å rette på hverandre på en konstruktiv måte, «husk å være i balanse når du server», «husk å satse på to bein når du smasher», «husk på å si JA eller MIN BALL når du vil ta ballen».

Oppvarming
La gjerne elevene stå for oppvarmningen, legg ut nok baller til alle, og la dem selv finne på øvelser og leker. Her er et forslag.

Fingerslag-krig
Organisering: Som vist på tegningen


4-8 elever på hver side av nettet. Ballen spilles over med fingerslag. Når man har spilt ballen over nett, løper man rundt kjeglen som er satt på midtlinjen og bakerst i rekken på motsatt side av nettet. Får man ikke ballen over nett, går man ut av spillet (disse kan for eksempel ta knebøy, situps, pushups). Når det kun er to spillere igjen på banen kan disse bli stående på hver sin side hele ballvekslingen.

Smashtiming
Elevene settes sammen i grupper på 6-8 elever.

 • En kø av elever i posisjon 4. Læreren eller en elev kaster baller inn til opplegger. Leggeren legger ballen ut til posisjon 4 der en og en elev fra køen smasher.


Elevene settes sammen i grupper på 2. To lag står på hver side av nettet, ett på banen og ett i venteværelset.

 • Det spilles på en teenvolley-bane (ca. 4,5 x 6 m). De to elevene som er på samme lag står ved siden av hverandre på banen. Stående smash over nettet. Når ballen er smashet over, bytter laget plass med de to i venteværelset. På den andre siden av nettet fanges ballen. Eleven som ikke fanger ballen, stiller seg i posisjon til å smashe. Ballen kastes i luften av den ene og smashes over nettet av den andre. Deretter bytter de plass med de to i venteværelset.

Småspill 1 mot 1
En mot en kan også spilles med 4 elever pr. bane, organisert med venteværelse som over. Etter hver ballveksling bytter lagene plass. Eleven i venteværelset har en ball og de setter i gang neste ballveksling med en serv. Elevene på venteværelset kan bytte side i blant slik at alle fire får spilt mot hverandre.

Småspill 2 mot 2
Det spilles to mot to på små baner. Det kan spilles med teen 1-regler (der andre ball kan fanges) eller med teen 2-regler (uten holding). Det står to elever utenfor banen, i venteværelset, med en ball. Lagene på banen spiller en ballveksling som settes i gang med en serv.
Etter at ballen er død bytter lagene plass. Elevene på bane 1 går over på bane 2. Elevene på bane 2 går ned i venteværelset med en ball. Elevene i venteværelset går inn på bane 1 og starter ny ballveksling med en serv.


Kan også spilles med et lag i venteværelse på den andre siden av nettet. Kan også spilles som «paradis», der vinneren får bli stående på bane 2 helt til laget taper en ball.

Småspill 3 mot 3
Det spilles på små baner, to lag a tre spillere mot hverandre, teen 1- eller teen 2-regler. Det laget som taper ballvekslingen, mister en spiller (den spilleren som gjorde feil går av banen). Dermed blir det tre mot to i neste ballveksling. Spilleren blir fri igjen hvis laget vinner en ball. Man blir fri i den samme rekkefølgen som man dør.
Når det kun er en elev på banen kan denne bruke tre slag. Man har vunnet dersom motstandens bane er ryddet for spillere.

Spill teen 1 eller teen 2

Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper ungdommen å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Hvordan kan man taktisk forbedre spillet?

Snakk om hvor det er lurt å spille ballen til motstanderens side, for eksempel i hjørnene, kort ball midt i banen, angrep langs linene osv.

 • Kan dere selv finne på øvelser eller småspill der dere får øvd inn rett teknikk?

Oppvarming
La gjerne elevene stå for oppvarmningen, legg ut nok baller til alle, og la dem selv finne på øvelser og leker. Her er et forslag:

På begge baklinjene står 8 elever, og ballene er fordelt ut like mange på hver side. Alle holder en ball i luften med baggerslag eller fingerslag, mens de beveger seg frem mot nettet. De spiller ballen over nettet til den andre siden. Deretter løper de ned på baklinjen og henter en ny ball. På kommando står alle stille. Det laget som har flest baller liggende på egen side, har tapt. Øvelsen kan varieres ved:

 • Ballen skal spilles baklengs over nettet
 • Ballen skal slås med en arm
 • Ballen skal heades over nettet

Fingerslag og baggerslag – øvelser i grupper på 3 elever

 • Karusell (mølla)
  Elev 1 spiller fingerslag/baggerslag til elev 2. Elev 1 løper deretter til elev 2 sin plass. Elev 2 spiller fingerslag/baggerslag til elev 3, og løper til elev 3 sin plass osv.

 • Karusell over nett
  Elev 1 spiller fingerslag til elev 3. Elev 3 mottar med fingerslag/baggerslag til elev 2. Elev 2 legger opp til elev 3 som spiller ballen over nett til elev 1 med fingerslag. Elev 3 løper under nett og mottar ballen fra elev 1. Elev 2 løper ned på elev 3 sin gamle plass og gjør seg klar til å motta ballen osv.

Oppleggertrening

 • Elev 1 spiller fingerslag eller kaster ballen fint til elev 2. Elev 2 spiller ballen med et baklengs fingerslag til elev 3. Elev 3 spiller ballen med et langt fingerslag tilbake til elev 1 som fanger ballen, og øvelsen starter forfra. Roter etter 10 runder.

 • Elev 1 spiller fingerslag til elev 2 som spiller fingerslag/legger til elev 3. Elev 3 spiller fingerslag til elev 1 osv. Roter etter 10 runder.

Variasjon:

 • Elev 1 stiller seg litt andre steder på banen, og slik endres vinkelen på innspillet. Da må elev 2 forflytte seg litt og får øvd seg på å legge ulike baller.
 • Elev 3 flytter seg rundt, og den som er opplegger må se opp før han legger.

Sirkelvolley
Grupper på 5 elever.
2 elever på hver banehalvdel og en elev ved nettstolpen.

Man kan kun få poeng på bane A. Hver elev teller sine egne poeng. Laget på bane A får poeng hver gang de vinner en ballveksling der. Læreren (eller eleven ved nettstolpen) kaster ballen til en av elevene på bane A. Ballen spilles ferdig.

Hvis laget på bane A vinner får hver elev på laget 1 poeng, og det skal ikke roteres.
Hvis laget på bane B vinner, får ingen lag poeng, og det skal roteres slik; Eleven ved nettet går inn på bane A, en elev fra bane A går til bane B. Elev på bane B går ut. Følg pilene på tegningen.

Kongebane – teen 1 eller teen 2

Lag en liten turnering med 3 – 4 elever på hvert lag. Lagene kan gjerne spille på ulikt nivå – velg teen 1 eller teen 2 ut fra ferdighet.
Spill korte kamper på tid, for eksempel 4 minutter. Etter endt kamp går vinnerlaget til høyre og taperlaget til venstre.
Hvis to lag ender på samme bane, går det ene laget over på motsatt banehalvdel.

Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper ungdommen å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Hva er nøkkelord til fingerslag?

La hendene forme en skål rundt ballen, lag en trekant av tommelfingre og pekefingre, ballen spilles foran pannen og over hodet, la armene fortsette bevegelsen etter at ballen er spilt, ha god balanse i kroppen, armer og bein strekkes ut samtidig.

 • Hvordan stiller dere opp laget på banen?

Dersom 4 spillere – stå i ruterformasjon der bakerste spiller har ansvar for baklinja, den i midten ved nettet skal helst ha andre ballen, slik at det kan legges til begge sider.

 • Hvordan bør en god oppvarming være?

Den skal være morsom og motiverende, være rettet mot det du skal i gang med, den skal gjøre kroppens muskler varme m.m.

Share on print
Skriv ut artikkelen