Øktplaner 5-7 klasse

Øktplaner 5-7 klasse

Seksdagersløp
Elevene går sammen i par, og den ene i paret løper en runde rundt ytterlinjen på en volleyballbane. Den andre jobber med ulike oppvarmningsøvelser imens, deretter bytter de oppgave.
I starten bestemmer læreren hvilke øvelser de skal gjøre og velger øvelser som beveger fingre, armer, skuldre, mage, hofter og bein.
Når leken er innøvd bestemmer den som skal løpe, hva den andre i paret skal gjøre mens hun løper sin omgang. For å få parene fordelt på banen, kan man gi dem forskjellige startsteder.

Baggerslag-øvelser
Parvis. Hvis elevene ikke har øvd på baggerslag tidligere, se øvelsene fra 3.-4. klasse.

 • Ballen skal kastes og gripes med riktige bevegelser, og elevene skal forflytte seg til ballen.
 • Ballen dabbes i gulvet og spilles tilbake med baggerslag.
 • Fingerslag, dabb, baggerslag tilbake, grip.
 • Ballen dabbes i gulvet, løp frem og spill den tilbake med baggerslag.
 • Ballen dabbes i gulvet, løp tilbage og spill den frem med baggerslag.
 • Den ene kaster ballen, den andre spiller baggerslag tilbake.
 • En elev står i rockeringen og kaster med baggerslagskast. Den andre skal spille tilbake med baggerslag. Ballen skal gripes uten at man må gå ut av ringen.
 • Den ene kaster ballen med forskjellig lengde, den andre spiller baggerslag i retur.
 • Den ene spiller fingerslag, baggerslag i retur, grip osv.
 • Den ene spiller fingerslag, den anden baggerslag osv.
 • Det spilles baggerslag frem og tilbake.
 • Det spilles frem og tilbake med baggerslag, avstanden endres.
 • Det spilles frem og tilbake, skift mellom høye og lave baller.
 • Ballen kastes med baggerslagkast over nettet. Den andre spiller baggerslag tilbake og ballen gripes.

Baggerslag-øvelser
Grupper på 5-8 elever.

 • Spillerne står i kø som på bildet. Førstemann står i klarposisjon. Læreren kaster underhåndskast til første elev som spiller baggerslag til eleven i posisjon 2. Eleven i posisjon 2 griper ballen og legger den i ballkurven. Plassen ved nettet tas over av den eleven som nettopp har spilt baggerslag. Neste ball spilles til posisjon 4, og øvelsen er i gang. Øvelsen kan gjøres på flere baner, og eleverne kan bytte på å kaste ballen.

 • Læreren, eller en elev, kaster en ball til den første spilleren i en av rekkene, og denne spiller baggerslag frem til nettet. Eleven i den motsatte rekken løper frem til nettet og griper ballen og legger den i ballkurven. Begge spillerne skal gå bakerst i egen rad. Ny ball kastes fra lærer, nå til den motsatte rekken, og øvelsen fortsetter.

Øvelsen kan gjøres på flere baner.

Spill nivå 3

Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Kan du nevne noen nøkkelord som er viktige når du skal spille baggerslag? (Koblede hender med parallelle tommelfingre, strake armer med stor “flate”, skuldrene skal være vendt mot dit man vil spille ballen, ballen skal treffe like over håndleddet)
 • Hvordan bør dere stå på banen når dere spiller nivå 3? (Det skal være 3 spillere på banen, de stiller opp i en “trekant” med en spiller fremme ved nettet og to spillere på kantene)
 • Hvordan roterer vi i volleyball? (Laget roterer når det har vunnet serveretten.
 • Hvordan får man poeng i volleyball? (Det laget som vinner en ballveksling får poeng. Ved feil får motstanderlaget poeng, dvs. at etter hver ballveksling gis det poeng til et av lagene.
 • Hvor mange poeng må man ha for å vinne kampen? (Det spilles best av 3 sett. I de to første settene spilles det running score til 25 poeng, i et evt. 3. sett spilles det til 15 poeng).

Stiv heks

Sistenlek der to elever er hekser som forsteiner de som blir tatt og to elever er frelsere, og disse to har med seg ball. Forsteinede elever setter seg ned på huk. Frelserne kan befri dem ved å utføre avtalte øvelser med dem. Eksempler på øvelser kan være ta fire fingerslag sammen, tre baggerslag sammen, serve og fange ballen to ganger osv.

Fingerslagsøvelser opp mot en vegg – 1 ball til hver
Bruk ulike myke baller, hvis dere ikke har volleyballer til alle.

 • Ballen holdes fingerslagsstilling. Kast ballen opp mot veggen.
 • Ballen kastes opp mot veggen og fanges i fingerslagstilling.
 • Ballen spilles med fingerslag opp mot veggen, prøv å ta et fingerslag på returen og fang ballen osv.
 • Ballen spilles opp mot veggen – kort avstand, under en meter
 • Ballen spilles opp mot veggen – større avstand, 1-3 meter

Fingerslagsøvelser mens du går – 1 ball til hver
Bruk ulike myke baller, hvis dere ikke har volleyballer til alle.

 • Alle elever på samme banehalvdel, fingerslag mens du går
 • Samme øvelse på mindre og mindre område
 • Samme øvelse, eleven som mister ballen, går ut
 • Fra sidelinje til sidelinje, slå ballen annenhver gang høyt og lavt
 • Samme som over, men sidelengs bevegelse – begge veier.
 • Samme som over, men spilleren beveger seg baklengs.

Fingerslagsøvelser over nettet – 2 og 2 sammen om en ball

 • Spiller fingerslag over nett til makker. Den andre fanger i fingerslagstilling, og spiller fingerslag tilbake.
 • Den ene spiller fingerslag over nettet, makker griper ballen og kaster tilbake med baggerslagkast til den som spiller fingerslag. Bytt etter 10-15 fingerslag.
 • Den ene spiller fingerslag over nettet – fingerslag opp til seg selv – fingerslag i retur til makker, som tar fingerslag opp til seg selv osv.
 • Ballen spilles med fingerslag over nettet i høye, fine buer. Elevene spiller sammen, og kan gjerne telle hvor mange de klarer.
 • Lag små baner og spill korte kamper med kun fingerslag.

Spill Nivå 3 – tre spillere på hvert lag

Den i midten foran er opplegger, griper ballen og kaster fine legg til en av de to medspillerne.


Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Kan du nevne noen nøkkelord som er viktige for fingerslaget?

Lage skål med hendene, spille ballen foran panna og over hodet, tommelfingre og pekefingre danner en trekant.

 • Hva skal man tenke på når man skal spille andreballen (legge til medspiller)? Kaste presist så det er enklere for medspilleren å få ballen over nettet.

Tredje økt – minivolleyball 5.-7. klasse

Nordavind og sønnavind
To elever er nordavind, en er sønnavind. De som er nordavind, skal “fryse fast” så mange som mulig ved å ta på dem. Sønnavinden befrir de “stivfrosne” ved å gi dem et klapp i hånden.

Grip- og kast-opplegg
Grip- og kast-opplegg er jo ikke en egentlig volleyballteknikk, men kun et redskap på nivå 3 til å skape flyt i spillet. Likevel er det flere gode grunner til at det er viktig å øve på dette. For det første inneholder teknikken en rekke bevegelsesmønstre og taktiske elementer som har en direkte overføringsverdi til opplegg på nivå 4 og ellers i volleyball. For det andre vil man, i en kampsituasjon, bli dømt for feil dersom ballen går over nett når man kaster.
Grip- og kast-opplegg er også medvirkende til at dere, forholdsvis tidlig i barnas tekniske utvikling, kan gjøre mer komplekse øvelser der smash og baggerslag inngår.


Øvelser til grip- og kast-opplegg
4 elever på hver banehalvdel – en ball pr. gruppe.
Elevene står i en firkant, 2-3 meter fra hverandre, ansiktet vendt mot hverandre. Etter tur kaster de ballen med grip- og kastbevegelse. En elev starter, kaster ballen i lufta med grip- og kastbevegelse og løper tilbake på sin plass. Neste elev løper inn i midten, griper ballen før den går i bakken, og med grip- og kastopplegg kaster ballen i lufta igjen osv.Øvelsen kan varieres og gjøres lettere og vanskeligere med enkle grep:

 • 2 grupper konkurrerer. Hvem holder ballen lengst i luften?
 • Hvilken gruppe klarer å gripe-kaste 30 baller?
 • Når ballen er kastet, løp ut og ta på sidelinjen og tilbake på plass.
 • Når ballen er kastet, legg deg på magen på sidelinjen og løp tilbake.
 • Når ballen er kastet, hopp 3 ganger på sidelinjen og løp tilbake.
 • Når ballen er kastet, sprint rundt en medspiller og løp tilbake.

Grupper på 3 eller flere – en ballkurv pr. gruppe.

 • Læreren (eller en elev) kaster et underarmskast til eleven ved nettet. Eleven griper ballen, dreier seg i spillretningen og i samme bevegelse kaster ballen videre til eleven i posisjon 4. Ballen spilles med fingerslag eller smash over nettet til en ventende elev som griper ballen. Eleven som fanger ballen legger den i ballkurven og går bakerst i rekken. Eleven som spilte ballen over nett løper ned og blir ny fanger. Husk å bytte ut eleven som gjør grip- og kastopplegg (og evt. den som kaster ballen inn til opplegger).


Småspill som øvelse til nivå 3

Start med at lagene spiller sammen, dvs. prøver å holde ballen i spill.

 • To elever på hvert lag – de to kalles her A og B i forklaringen.
  Når ballen kommer over nettet fanger A ballen. Elev B løper raskt frem til nettet. Elev A kaster ballen til B som fanger ballen og kaster et grip- og kast-opplegg til A. Elev A løper inn til nettet og spiller fingerslag over til det andre laget. Der skjer det samme.

Variasjon

 • To elever på hvert lag – de to kalles her A og B i forklaringen.
  Når ballen kommer over nettet, spiller A baggerslag eller fingerslag. B (= den som ikke spilte første ball) løper til nettet og fanger den. Elev B kaster så et grip- og kast-opplegg til elev A. Og elev A spiller ballen over nettet med et volleyballslag. Det samme skjer på det andre laget.

Spill kamper på nivå 3

Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 

 • Hva er nøkkelordene til grip- og kast-opplegget?
  Ryggen til nettet, ta ballen med begge hender, hendene på siden av ballen, føttene peker i den retningen ballen skal spilles, kast primært med hendene, ikke så mye med armene, ballen tas imot og kastes i en glidende bevegelse, buen på ballen skal være opp og ned – ikke kaste langt, nokså nærme nettet, men pass på at spilleren du sender til følger med og er klar.
 • Hvordan kan dere forbedre samarbeidet når dere spiller kamp?
  Ved å si «min ball» eller «ja» når man vil ta ballen, heie på hverandre, si navnet på den man kaster ballen til.

Kong Rolf og hans menn (hermegåsa)
En elev er Kong Rolf, og han fører sine menn rundt i salen på en lang rekke. Alt Kong Rolf gjør skal også hans menn gjøre. Det kan være flere rekker med hver sin Kong Rolf. Alle bytter på å være Kong Rolf. Man kan gjerne leke dette med musikk til og/eller med salen fylt med redskaper og baller.


Serve-øvelser

Elevene er sammen i grupper på tre. En ball pr. gruppe.
Elevene stiller seg på rekke med fronten mot veggen i en avstand på 2-3 meter. Serv opp mot veggen.

Første elev server ballen mot veggen, andre elev fanger ballen og server, tredje elev fanger og server osv.

 • Hvem klarer en serie på 10?
 • Hvilken gruppe har først fanget 30 bolde?

Variasjoner og utfordringer:

 • Etter serve løper de og tar i veggen før de går bakerst i rekken.
 • Istedenfor å fange ballen kan de prøve å ta baggerslag og fange den (når det er mulig). Det kan for eksempel gi to poeng å spille baggerslag og fange ballen og ett poeng å fange den uten baggerslag. Hvilken gruppe får først 30 poeng?

Serve-øvelser over nett

Et lag på hver side av nettet.

 • Plasser 5 kjegler eller 5 rockeringer på hver side. Plasser hvert lag i en rekke med den avstand fra nettet hvor det skal serves fra. Hvem har, etter 3-5 minutter, veltet flest kjegler eller truffet oppi flest rockeringer?
 • Legg 10-15 rockeringer på den ene siden av nettet. Lag grupper av 3 eller 4 elever. Velg avstand det skal serves fra ut fra elevenes ferdigheter. Elevene server etter tur og løper over for å hente sin egen ball. Når man treffer oppi en ring kan man også hente den ringen bort til sin gruppe. Hvem har, etter eksempelvis 5 minutter, flest ringer.
 • Som over, men man kan bare ta en ring etter å ha servet tre baller inni ringen.

Småspill

 • Elev 1 kaster baggerslagkast til elev 2, som med grip- og kast-opplegg sender ballen til elev 1. Elev 1 løper frem og sender ballen over nett med fingerslag til elev 4. Elev 4 fanger og sender ballen med baggerslagskast til elev 3. Elev 3 sender ballen med grip- og kast-opplegg til elev 4, som løper frem til nett og med fingerslag spiller over til elev 1 osv.

Du kan variere øvelsen, og gjøre den vanskeligere eller lettere ved at:

 • Elev 1 og 4 tar imot med baggerslag eller fingerslag.
 • Elev 2 og 3 kaster ballen bakover. Det gjør at elev 1 og 4 må bevege seg mer.
 • Elev 3 og 4 kan bytte plass hver gang de sender ballen over nett. Elev 1 og 2 gjør tilsvarende når de sender ballen over nett.

Småspill – grupper på 4 elever – 1 ball

Elev 1 setter ballen i gang med en underarmserv eller et baggerslagkast, over til elev 2 og 3. Eleven som ikke tar imot ballen (3) løper til nettet. Elev 2 tar imot med baggerslag og prøver å sende til 3. Elev 3 kaster et grip- og kastopplegg til spiller 2 som med fingerslag spiller ballen over nettet til elev 1 eller 4.


Du kan variere øvelsen og gjøre den vanskeligere eller lettere:

 • For å gjøre øvelsen lettere kan elevene fange ballen og kaste den frem til nettet. Likedan kan man bruke fingerslagkast når ballen spilles over nettet.
 • For å gjøre øvelsen vanskeligere kan man si at eleven som skal gjøre grip- og kast-opplegg skal kaste ballen bakover.

Best av 4
Grupper på 2 elever.
Elevene spiller 2 mot 2 på nivå 3. Det spilles 4 kamper til 7 poeng, og ved hver kamp får man en ny makker. Hver elev teller sine egne poeng, Hvis kampen ender 5-2, får vinneren 5 poeng og taperen 2 poeng.
Det kan spilles mange kamper langs nettet, på hel eller halv bane.

Paradis – spill med 3 lag (evt. flere) på en bane.
Det er 1, 2, 3 eller 4 elever på et lag. Et lag står på hver side av nettet og et lag står utenfor banen. Laget på side B server. Kun det laget som står på banehalvdel A (paradis) kan vinne poeng. Vinner man en ballveksling stående på side B får man gå over til paradis. Hvis man taper ballen går man ut av banen og erstattes av det ventende laget som står klar ved bane B.

Spill nivå 3

Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Hva er nøkkelord til serven?

Stå i god balanse med venstre fot fremst (for høyrehendte) Ballen holdes i motsatt hånd enn den det serves med, hold den foran hofta og hånda som skal slå. Bøy i knærne og sett rompa ut, sving armen frem som en pendel, treff ballen med knyttet hånd. Når ballen er truffet fortsettes bevegelsen med et skritt inn i banen.

 • Hva kalles de slagene dere bruker mest når dere spiller volleyball når dere spiller nivå 3?
  Fingerslag, baggerslag, serv, grip- og kast-opplegg evt. smash.
 • Kan dere finne “hull” på motstanderens side? Hvor vil det være smart å spille ballen hvis dere skal vinne?
  Mellom spillere, lange baller, korte baller, langs linjene.

Share on print
Skriv ut artikkelen