Øktplaner 3-4 klasse

Øktplaner 3-4 klasse

Kanonvolleyball
8 barn pr. minivolleyballbane.
Del hver gruppe i to lag – et lag på hver side av nettet.
Netthøyde 1,30 meter – ikke høyere.
 
Lagene forsøker å treffe motstanderne med ballen. Hvis ballen fanges (motstanderen tar pol) dør den spilleren som kastet ballen. Hvis en spiller blir truffet av ballen uten å fange den, dør spilleren. Når en spiller dør, løper han ned til motstanderens baklinje. Når han får tak i en ball som kommer bak baklinjen skal han serve den over nettet for å bli befridd:
 
Level 1 frelse: Hvis ballen som serves fanges av en medspiller
 Level 2 frelse: Hvis ballen som serves spilles med baggerslag og fanges
 
Befridde spillere går tilbake på banen. Hvis medspilleren ikke fanger ballen som serves, men bare blir truffet av den, dør den spilleren, som prøvde å fange den.
 Man får poeng når den ene banehalvdelen er ryddet for spillere.


Baggerslagkast og øvelser som trener baggerslagkast
 Enkeltvis. Kan også gjøres parvis ved at to spillere bytter på å gjøre øvelsene med ball i. Den som har pause, kan gi gode råd til den som jobber.

 • Barna trener på riktig kobling med hendene uten ball
 • Forskjellige klapperytmer og deretter riktig kobling
 • Barna beveger seg rundt i salen med ulike typer løp/hopp, og på signal lages den riktige koblingen
 • 2 meter fra veggen. Ballen kastes i veggen med riktige bevegelser og gripes
 • Ballen kastes i luften, dabber i gulvet, baggerslag og grip
 • Ballen kastes i luften, dabber i gulvet, baggerslag, dabber i gulvet, baggerslag
 • Ballen spilles til seg selv med baggerslag – 1 gang – grip, 2 ganger – grip, 3 ganger – grip osv.
 • Ballen spilles til seg selv 1 gang, deretter 1 dabb i gulvet, seg selv 2 ganger, 1 gang i gulvet, seg selv 3 ganger, 1 gang i gulvet osv.

 

Baggerslagøvelser – parvis

 • Barna kaster og griper med riktige bevegelser – baggerslagmottak og baggerslagkast.
 • Kast slik at barna må al flytte seg etter ballen.
 • Dabb ballen i bakken, og den spilles tilbake med baggerslag
 • Fingerslag, dabb, baggerslag tilbake, grip
 • Ballen dabbes til makker som skal løpe frem og spille ballen tilbake med baggerslag
 • Ballen dabbes til makker som skal løpe baklengs, og spille ballen tilbake med baggerslag
 • Den ene kaster ballen, den andre spiller baggerslag tilbake.

 

Småspill og øvelser

 • Barna er sammen to og to på hver side av nettet. Ballen kastes over nettet eller bommen og gripes av motspillerne. Når ballen er kastet over nettet, bytter de to barna plass. Ballen kastes frem og tilbake inntil ballen berører gulvet eller kastes ut av banen. Poeng til det ene laget.
 • Sammen to og to på hver side av nettet. Ballen kastes over nettet eller bommen. Ballen taes imot med et baggerslag som skal gripes av medspilleren. Ballen kastes tilbake over nettet, og igjen tas den imot med et baggerslag som gripes av medspiller osv. Den som skal gripe ballen må være klar til å måtte løpe etter den, siden det kan være vanskelig å spille baggerslaget presist.

 

Evaluering, hva har du lært?
 Her et par spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna til å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Hva kaller vi slaget som kastes/slås med strake armer nedenfra og over nettet? (Baggerslagskast)
 • Kan du vise den riktige koblingen til baggerslaget?
 • Kan du nevne noen nøkkelord som er viktige når du skal spille baggerslag? (Hendene koblet med parallelle tommelfingre, strake armer med stor “plate”, skuldrene rettet mot dit vi skal spille ballen, treffe ballen like over håndleddet)
 • Hva er vanskelig ved baggerslag? (Å få ballen til å treffe riktig på armene, styre ballen i riktig retning)
 • Hvor er det lurt å kaste ballen hen hvis du vil vinne ballvekslingen/kampen? (Finne “huller” på motsatt banehalvdel, spille ut mot linjene)
 • Hvordan kan dere hjelpe hverandre til å bli bedre? (Rose hverandre, snakke sammen under spillet, si “ja” eller “min ball”, når man tar ballen m.m.)

 

Fangelek i sirkel
5-6 barn danner en sirkel ved å holde hverandre i hendene. Fangeren står utenfor sirkelen og sier navnet på det barnet som står lengst unna. Fangeren skal nå forsøke å fange det barnet. Alle i sirkelen skal forsøke å forhindre fangeren i å røre barnet ved å dreie rundt, mens de fortsetter å holde hverandre i hendene.

Øvelser med ball – parvis

 • Kast ballen til makkeren din som fanger den. Kan også gjøres sittende på knærne eller på rompa.
 • Stuss ballen til makkeren din som fanger den.
 • Barn 1 står med ryggen til barn 2 som kaster ballen og roper “nå”. Barn 1 snur seg rundt og griper ballen. Avstand mellom barna ca. 5-6 m.
 • Barn 1 og barn 2 står med ryggen mot hverandre. Barn 1 kaster en høy ball over barn 2 som løper etter ballen og griper den etter at den har dabbet i gulvet.
 • Barn 1 og barn 2 står med ryggen mot hverandre. Barn 1 kaster en høy ball over barn 2 som griper den før den treffer gulvet.
 • Kast ballen mot veggen og la den dabbe i gulvet før makkeren din griper ballen.
 • Et barn på hver side av nettet. Kast ballen til hverandre.
 • Et barn på hver side av nettet. Lag en liten bane og spill mot hverandre. Det er om å gjøre å få ballen i gulvet på den andre siden.

Øvelser for å trene på baggerslagkast

Øvelse 1:
To barn på hver side av nettet. Ballen kastes frem og tilbake over nettet. Når ballen er kastet over nettet bytter barna på samme side plass. Ballen kastes med baggerslagkast.

Øvelse 2:
Som øvelse 1, men med oppstilling foran/bak hverandre. Barna bytter plass når ballen har passert nettet.

Øvelse 3:
Ballen kastes frem og tilbake over nettet med baggerslagkast. Den som ikke griper ballen skal løpe til baklinjen og berøre en kjegle. Barna bytter plass når ballen har passert nettet.

Å få plass til alle barna kan ofte være en utfordring. Løsningen kan være å innføre et venteværelse. Her kan man plassere et lag slik at tre lag spiller på en bane. Selve ballvekslingene spilles på samme måte som over, og lagene kan spille korte kamper til 1, 2 eller 3 poeng. Når kampen er slutt rykker lagene en plass videre. Det laget som er i venteværelset har en ball klar og setter neste kamp i gang med det samme.

Evaluering, hva har du lært?
Her et par spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna til å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

Hvordan skal du holde ballen når du kaster med baggerslagkast? (Ballen holdes på siden og armene er strake)

 • Hvordan avvikles kastet? (rompa ut og kast med strake armer)
 • Kan du nevne noen nøkkelord til baggerslagkastet? (Hold ballen med strake armer, hendene holdes på siden av ballen, skuldrene løftes, rompa ut)
 • Hva er det vanskeligste med å rotere? (Å huske hvilken vei jeg skal rotere, å rekke å komme på plass før ballen kommer m.m.)

Toball
Grupper på 2 eller 3.
Det spilles 2 mot 2 eller 3 mot 3 over nettet. Hvert lag starter med en ball. Det gjelder å få ballen i gulvet på motstanderens side, og det kan kastes med fingerslagkast eller baggerslagkast. Når en ball går i bakken, er det poeng til det andre laget – og rotasjon. Det laget som først får 7 poeng, har vunnet. Lagene starter samtidig med å kaste ballene. Hvis begge ballene er på samme banehalvdel, kan de ikke kastes samtidig over nettet.

Øvelser for å trene på underarmsserve

Parvis:

 • Serve 5 baller på veggen. Makker ser på og gir gode råd.
 • Serve 5 baller mot et bestemt punkt på veggen. Makker ser på og gir gode råd.
 • Endre avstanden til veggen. Serve 5 baller til samme punktet. Makker ser på og gir gode råd.
 • Start ved 3-meterlinjen på hver sin side av nettet – serve 3 baller over nettet – rykk så 1 meter bakover. Øk avstanden. Makker gjør det samme.
 • Serve over nettet mot bestemt mål (kjegler, benker, rockeringer) Det gis poeng hver gang blinken treffes. Makker gjør det samme.
 • Serv ballen over nettet mot makker som forsøker å fange den og serve tilbake.

Servekrig
2 lag er plassert på hver sin side av nettet. Hver spiller har 1 ball + 3 ekstra baller til laget. Det gjelder å serve over nettet, så ens egen banehalvdel tømmes for baller.

Øvelser til baggerslag
Grupper på 4 barn.
4 rockeringer legges i en firkant på gulvet. En elev står i hver ring. Elev 1 spiller baggerslag til seg selv med ballen fra ring 1 til ring 2, elev 2 fra ring 2 til 3 osv. Hvis ballen ikke har rørt gulvet, kan den gis videre. Dersom ballen går i gulvet underveis, skal den plukkes opp, og eleven løper tilbake til ringen han kom fra og kaster ballen til medspilleren i neste ring. Nestemann forsøker å ta baggerslag til neste rockering. Hvor mange ganger kan laget få ballen rundt uten at den går i gulvet.

4 barn jobber sammen, parvis.
Stå sammen parvis med en avstand på ca. 1.m. Det andre paret står på samme måte på andre siden av nettet. Det skal være ca. 6 m. mellom parene.

Start med å kaste ballen med et baggerslagskast til en i det andre paret. Denne tar imot ballen med et baggerslag, som skal gripes av makker. Når ballen er fanget kastes den tilbake til paret overfor, som gjør det samme. Husk å kaste til begge elever, sånn at begge får mulighet til å ta imot ballen med et baggerslag.

Vær klar til å løpe etter ballen når den skal fanges, for det kan være vanskelig å spille ballen presist opp.

Spill nivå 2 eller 3

Evaluering, hva har du lært?
Her et par spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna til å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Kan du nevne noen nøkkelord som er viktige når du skal serve?
  (Stå i god balanse med venstre fot (for høyrehendte) eller høyre fot (for venstrehendte) fremst. Ballen holdes i motsatt hånd enn den man server med foran hoften, treff ballen med knyttet hånd)
 • Kan du nevne noen nøkkelord som er viktige når du skal spille baggerslag? (Hendene samlet med parallelle tommelfingre, strake armer med stor “flate”, skuldrene i spilleretningen, ballen treffes like over håndleddet.

Fjerde økt – minivolleyball 3. og 4. klasse

Oppgavejakt
To par er jegere som prøver å treffe de andre elevene med enten et fingerslag- eller et smashkast. Mens jegerne løper rundt skal de kaste ballen til hverandre.
Når en av elevene blir truffet skal han gå utenfor banen og gjøre en oppgave. Deretter får han være med igjen.

Eksempler på oppgaver som skal gjøres for å bli befridd

 • 30 baggerslag/kast eller fingerslag/kast
 • Kast ballen opp og fang den 20 ganger på rad.
 • Serve ballen mot veggen og fang den igjen 10 ganger.
 • Oppgavene avhenger av elevenes nivå.
 • Jegerrne har vunnet når banen er ryddet for spillere.

Baggerslag
Grupper med 3 eller flere.
Hvilket lag klarer først å spille 30 baggerslag over nettet? Læreren eller en elev står ved nettet med ansiktet mot baklinja. Ved baklinja står en rekke elever som løper frem etter tur. Læreren/eleven stusser ballen i bakken, og eleverne løper frem og spiller ballen over nettet med baggerslag. De løper og henter ballen som deretter legges i ballkurven ved læreren.

Smashkast
En elev på hver side av nettet. Nettet settes på rundt 1.30 meter. Det spilles i bredden på en ½ minivolleyballbane og på hele lengden. Det settes en kjegle i hvert hjørne av banen. Ballen settes i gang med et baggerslagkast eller et fingerslag fra midten av banen.
Når ballen er satt i gang “plukkes” ballen ned med én hånd, dabbes 2 ganger i bakken og kastes over med et smashkast. Etter å ha kastet skal spilleren løpe rundt en av kjeglene i hjørnene på banen – annenhver gang til høyre og venstre.
Mange lag spiller samtidig.

Serv
Legg 10-15 rockeringer på den ene side av nettet. Del inn i grupper på 3 eller 4 elever. Velg avstand det skal serves fra ut fra elevenes ferdigheter.
Når man treffer i en ring kan man hente ringen til sin gruppe. Hvem har flest ringer etter 5 minutter?

Kongebane
Spill to mot to på mange baner (se tegningen).
Spill nivå 1 eller nivå 2, korte kamper på tid.
Vinnerne av hver kamp går til høyre (opprykk). Taperne går til venstre (nedrykk). Når to lag står på samme banehalvdel, går det ene laget over på motsatt side av nettet. Vinnerlaget helt til høyre og taperlaget helt til venstre blir stående.

Evaluering, hva har du lært?
Her er et par spørsmål dere kan snakke om etter timen. Samtalen hjelper barna til å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Kan du forklare reglene på nivå 2 (spillet settes i gang med en serve, den ene tar imot, den andre springer frem til nettet. To fine kast og ett volleyballslag over nett. Vi roterer med klokka, ballen er tapt om den går i gulvet. Da får det andre laget poeng og skal serve neste ball)
 • Hvordan kan du gjøre øvelsene lettere eller vanskeligere (endre på banestørrelsen, evt. spille med ulike regler, noen kan spille nivå 1 andre nivå 2. Noen kan kaste ballen over istedenfor å serve).
Share on print
Skriv ut artikkelen