Øktplaner 1-2 klasse

Øktplaner 1-2 klasse

Organisering

Tøm redskapsrommet for baller. At ballene har forskjellige størrelse gjør ingen ting. Det er med på å styrke barnas persepsjon og forståelse for ulike ballers egenskaper.

Trekk bommene ned, dra tauene ut, slik at barna har noe å treffe, kaste mellom eller over. Spenn en tryllesnor, et flexbånd eller et LongNet på tvers av salen, slik at barna har noe å spille over.

Øvelser med ball – en og en

 • Gå tur mens ballen dabbes – forover, bakover, sidelengs, snu rundt.
 • Hopp mens du dabber, hopp rundt om deg selv, opp og ned, fremover, sidelengs, baklengs, skiftevis på et bein og to bein.
 • Dabb ballen samtidig som du setter deg ned på huk, ned på kne, ned på rompa, legger deg ned på ryggen, på magen, og opp igjen.
 • Dabb ballen rundt egen kropp i sittende, ryggliggende, mageliggende stilling
 • Dabb bak ryggen og tilbake igjen foran kroppen – og i motsatt retning, stående, sittende, knesittende
 • Dabb, mens du twister, danser, sparker
 • Dabb, mens du løper over salen
 • Dabb på strekene i salen (dvs. med retningsendringer)
 • Dabb mellom kjegler eller rockeringer
 • Dabb i kaos mellom hverandre
 • Dabb med en hånd (samlede eller spredte fingre, og prøv å gjøre kontakten med ballen så kort eller lang som mulig)
 • Løp, mens du dabber. Skift retning og endre tempo, mens du løper
 • Løp, stopp plutselig, mens du dabber ballen


Dabbing av ball styrker barnas håndledd. Flinke «dabbere» vil lettere lære seg smash- og servebevegelse når dette kommer.

Øvelser for å trene på fingerslagmottaket

 • Kast ballen i luften og ta imot den med riktig fingerslagstilling
 • Kast ballen i luften – la den dabbe i gulvet og ta imot med riktig fingerslagstilling
 • Kast ballen i luften – la ballen dabbe i gulvet, klapp i hendene og ta imot med i riktig fingerslagstilling
 • Kast ballen i luften – la ballen dabbe i gulvet, drei 180-grader og ta imot med i riktig fingerslagstilling

Småspill som øvelser til nivå 1 og nivå 2
Grunnspillet er at barna går sammen to og to. Ballen kastes over nettet, snoren eller bommen. Ballen fanges av motspilleren og kastes frem og tilbake helt til den faller i gulvet.

Variasjon

 1. Tell antall baller dere klarer å kaste og fange før den faller i gulvet
 2. Etter at ballen er kastet over nettet skal spilleren røre gulvet med begge hendene
 3. Etter at ballen er kastet over nettet skal spilleren bort og ta i nettet. Det er ikke lov til å løpe med ballen
 4. Etter at ballen er kastet over nettet skal spilleren sette én fot utenfor én av sidelinjene. Det er ikke lov til å løpe med ballen
 5. Kast kun med fingerslagskast til hverandre

Spill nivå 1
Her kan du se oppstilling og hvordan man roterer på banen.

Evaluering, hva har du lært?
Her et par spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna til å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Når er ballen enklest å fange? (Når den kommer akkurat der jeg står, hvis den kommer langsomt m.m.)
 • Når er ballen vanskeligst å fange? (Når jeg ikke har øyekontakt til ballen, når jeg ikke er i balanse, når den kommer raskt, når den ikke kommer der jeg står)
 • Hvordan var det å gjøre noe annet, som å løpe bort og ta i nettet eller ta begge hendene i gulvet, før ballen skulle fanges igjen? (Litt vanskelig, fikk det litt travelt, gøy siden jeg ville klare å rekke det før ballen kom tilbake m.m.)
 • Hva kalles den stillingen som du skal fange ballen i, når ballen fanges over hodet? (Fingerslagsmottak)
 • Kan du nevne noen nøkkelord til fingerslagsmottak? (Hendene høyt, fang ballen over pannen, hendene danner en skål, pekefingre og tommeltotter danner en trekant

Fangelek i sirkel
5-6 barn danner en sirkel ved å holde hverandre i hendene. Fangeren står utenfor sirkelen og sier navnet på det barnet som står lengst unna. Fangeren skal nå forsøke å fange det barnet. Alle i sirkelen skal forsøke å forhindre fangeren i å røre barnet ved å dreie rundt, mens de fortsetter å holde hverandre i hendene.

Øvelser med ball – parvis

 • Kast ballen til makkeren din som fanger den. Kan også gjøres sittende på knærne eller på rompa.
 • Stuss ballen til makkeren din som fanger den.
 • Barn 1 står med ryggen til barn 2 som kaster ballen og roper “nå”. Barn 1 snur seg rundt og griper ballen. Avstand mellom barna ca. 5-6 m.
 • Barn 1 og barn 2 står med ryggen mot hverandre. Barn 1 kaster en høy ball over barn 2 som løper etter ballen og griper den etter at den har dabbet i gulvet.
 • Barn 1 og barn 2 står med ryggen mot hverandre. Barn 1 kaster en høy ball over barn 2 som griper den før den treffer gulvet.
 • Kast ballen mot veggen og la den dabbe i gulvet før makkeren din griper ballen.
 • Et barn på hver side av nettet. Kast ballen til hverandre.
 • Et barn på hver side av nettet. Lag en liten bane og spill mot hverandre. Det er om å gjøre å få ballen i gulvet på den andre siden.

Øvelser for å trene på baggerslagkast
Øvelse 1:
To barn på hver side av nettet. Ballen kastes frem og tilbake over nettet. Når ballen er kastet over nettet bytter barna på samme side plass. Ballen kastes med baggerslagkast.

Øvelse 2:
Som øvelse 1, men med oppstilling foran/bak hverandre. Barna bytter plass når ballen har passert nettet.

Øvelse 3:
Ballen kastes frem og tilbake over nettet med baggerslagkast. Den som ikke griper ballen skal løpe til baklinjen og berøre en kjegle. Barna bytter plass når ballen har passert nettet.

Å få plass til alle barna kan ofte være en utfordring. Løsningen kan være å innføre et venteværelse. Her kan man plassere et lag slik at tre lag spiller på en bane. Selve ballvekslingene spilles på samme måte som over, og lagene kan spille korte kamper til 1, 2 eller 3 poeng. Når kampen er slutt rykker lagene en plass videre. Det laget som er i venteværelset har en ball klar og setter neste kamp i gang med det samme.

Evaluering, hva har du lært?
Her et par spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna til å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

Hvordan skal du holde ballen når du kaster med baggerslagkast? (Ballen holdes på siden og armene er strake)

 • Hvordan avvikles kastet? (rompa ut og kast med strake armer)
 • Kan du nevne noen nøkkelord til baggerslagkastet? (Hold ballen med strake armer, hendene holdes på siden av ballen, skuldrene løftes, rompa ut)
 • Hva er det vanskeligste med å rotere? (Å huske hvilken vei jeg skal rotere, å rekke å komme på plass før ballen kommer m.m.)

Småspill med kast og fang
1. Elevene deles i to lag som stiller opp på hver sin side av en midtsone, f.eks. kan lagene stå på hver sin tremeterstrek på en volleyballbane. Hvert lag har rikelig med ulike baller som kan kastes. I midtsonen plasseres én eller to store baller (medisinballer eller basketballer). Elevene skal, med kasteballene, forsøke å få de store ballene ned bak det andre lagets linje.
2. Dansk stikkball med to baller. Når man blir truffet skal man gå ut til læreren som har en ball klar. Man skal gjøre tre fingerslagkast eller tre baggerslagkast for å få være med igjen.

Kast- og fangøvelser – parvis

I de følgende øvelsene jobber elevene sammen to og to. En elev på hver side av nettet (eller tryllesnoren).
Øvelsene er bygget opp som kast- og fangøvelser over nettet. Du kan, ut fra spillernes ferdigheter, bestemme om det skal kastes på bestemte måter. Du kan velge å la elevene arbeide sammen eller gjøre det til små konkurranser. Etter utførelsen av den tekniske ferdigheten beveger eleven seg til et punkt og går tilbake til utgangspunktet.

 • Kast ballen over nettet og makker fanger ballen. Kan alle klare det 10 ganger?
 • Kast ballen over nettet, løp og ta på midtlinjen og tilbake.
 • Kast ballen over nettet, ta på gulvet med begge hender.
 • Kast ballen opp til deg selv, fang den, kast ballen over nettet.
 • Kast ballen opp til deg selv, fang den, kast ballen over nettet, sette deg ned på rompa, og opp igjen.
 • Kast ballen opp til deg selv, fang den, kast ballen over nettet, legg deg ned på magen og opp igjen.
 • Kast ballen opp til deg selv, fang den, kast ballen over nettet, løp bort og ta på sidemannen og tilbake.
 • Kast ballen opp til deg selv to ganger, kast ballen over nettet, løp bort og ta på en elev på andre siden av nettet og løp tilbake.
 • Kast ballen, sett en fot utenfor sidelinjen, løp tilbake.
 • Kast ballen, begge føtter utenfor sidelinjen, løp tilbake.
 • Kast ballen, løp ned og rør kjeglen i hjørnet.
 • Kast og fang – spill om poeng.
 • Elevene har en ball hver. Den ene kaster ballen over nettet, den andre kaster ballen i gulvet og under nettet.
 • Når ballene er kastet tar begge spillerne et antall fingre i lufta. Før ballene fanges sies det høyt hvor mange fingre den andre spilleren hadde oppe.

Øvelser til trening av underarmserve

 • Serve ballen opp mot en vegg. Den ene server i veggen, den andre forsøker å fange ballen.
 • En elev på hver side av nettet. Det serves, og spilleren på den andre side griper ballen og server tilbake osv.
 • En elev på hver side av nettet. Den ene har en ball, den andre har en rockering. Eleven med ballen server over nettet. Eleven med ringen forsøker å få ballen til å treffe gjennom ringen.

Spill nivå 1

Evaluering, hva har du lært?

Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Hva kalles det slaget som starter en minivolleyballkamp?
  Serv/underarmsserve
 • Kan du nevne noen nøkkelord til serven?
  Venstre fot fremst (for høyrehendte), ballen holdes i motsatt hånd enn den man server med, hold den foran høyre hofte, bøy i beina og rompa ut. Treff ballen med knyttet hånd.
 • Hvilke regler gjelder når du skal serve?
  Man kan serve overalt på banen, det laget som vant forrige ball skal serve.

Kast og fang – karusell
Del inn i grupper på 3-4 elever.
To elever står på den ene siden av salen og en (eller to) står på andre siden. Avstand mellom dem bør være 15-20 m. Den første eleven på siden med to elever har ball. Denne løper over salen til eleven på motsatt side, avleverer ballen og stiller seg opp. Eleven med ball løper tilbake over salen og avleverer ball til eleven som står der. Læreren bestemmer ulike måter å bevege seg med ballen på:

 • Ballen kastes i lufta og fanges i en flytende bevegelse.
 • Elevene skal løpe baklengs mens ballen kastes og fanges.
 • Elevene skal løpe sidelengs mens ballen kastes og fanges.
 • Hopp med «jentehopp» mens ballen kastes og fanges.
 • La elevene komme med ideer om hvordan det skal løpes.

Baggerslag- og fingerslagkast
Grupper med tre eller flere.

Elevene står i en trekant. Ballen kastes med baggerslagkast rundt i trekanten. Øvelsen kan også gjøres med fingerslagkast.

 • Det kastes rundt i en stor trekant. Når ballen kastes til høyre, er høyre bein fremst. Når det kastes til venstre, er venstre bein fremst.
 • To tremannsgrupper settes sammen til en sekskant. Det kastes fortsatt mellom de samme tre elever med baggerslagkast, to baller er i spill samtidig. Øvelsen kan også gjøres med fingerslagkast.
 • Som over, men nå skal den ene ballen forsøke å innhente den andre. Øvelsen kan også gjøres med fingerslagkast.

Baggerslag- og fingerslagkast. Fang ballen.
Grupper på fire elever.

Det er to elever på hvert lag. Netthøyde ca 2,40 meter. Det spilles på en ½ minibane i bredden og hele lengden Den ene eleven står foran den andre. Den fremste eleven holder en rockering og ballen skal fanges i ringen. Enten uten sprett i bakken eller med en enkelt stuss først. Den bakerste eleven fanger ballen etter at den har vært gjennom ringen, og ballen har stusset gulvet en gang. Ballen kastes så med baggerslag- eller fingerslagkast tilbake. Når eleven har kastet ballen over nettet får han rockeringen av makkeren sin.

Samme som over, men i stedet for å holde ringen legges ringen nå på gulvet, når man har beregnet hvor ballen vil lande. Eleven skal holde i ringen hele tiden.

Spil nivå 1

Du kan raskt sette sammen en liten turnering.
Elevene deles inn på 5 baner med opptil 8-10 elever på hver bane (4-5 elever på hver side av nettet)
Lagene spiller mot hverandre i ca. 5 minutter, og deretter roterer de i pilens retning. Det gule laget blir stående. På den måten kommer alle Lagene til å spille mot hverandre.


Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Når vil du bruke fingerslagkast?

Når jeg skal ta imot ballen høyt.

 • Når vil du bruke baggerslagkastet

Når jeg skal ta imot ballen lavt, eller jeg skal kaste langt.

 • Hvordan kan du beregne hvor ballen kommer?

Ha hele tiden øyenkontakt med bolden.

 • Hvordan kan dere hjelpe hverandre når dere spiller nivå 1?

Si «jeg har» eller «JA» før jeg fanger ballen, minne hverandre på å rotere, si «kom igjen», jobbe hardt og være positiv.

 • Hvordan kan dere vinne ballen?

Forsøke å finne «hull» på motstanderens banehalvdel, se hele tiden på ballen, komme raskt på plass, kjempe på alle baller.

Share on print
Skriv ut artikkelen