Økonomi som barriere

Økonomi som barriere

Norges Volleyballforbund ønsker at alle barn og unge skal ha mulighet til å spille volleyball og sandvolleyball uavhengig av familiens økonomi. Her har vi samlet noen tips og råd om hvordan idrettslag og klubber kan arbeide for å få alle med!

Styret tar i bruk verktøyet ALLEMED
ALLEMED.no er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere for idrettslaget å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet gir idrettslaget økt bevissthet om dette temaet, skaper diskusjon og bidrar til å finne gode løsninger på hva idrettslaget kan gjøre for å få alle med. Verktøyet kan enten lastes ned eller bestilles her og det tar bare 1 time å gjennomføre.

Når dere gjennomfører ALLEMED vil dere ende opp med 1-3 konkrete handlinger dere skal gjennomføre for å få alle med. Det er viktig at handlingene er realistiske, at det ikke er mer enn tre totalt og at dere blir enige om en tydelig og klar ansvarsfordeling.

Tips! Sett gjerne en tidsfrist og ta et bilde som kan publiseres et sted som minner dere på handlingene jevnlig.


To spillere er på vei til å slutte – kan økonomi være årsaken?

Jasmin og Anne synes plutselig at volleyball ikke er så gøy lenger og sier til treneren at de vil slutte. Treneren stusser, for Jasmin og Anne har vært noen av de ivrigste på laget så langt. For en uke siden ble fakturaen for årets kontingent og treningsavgift sendt ut. Vi vet at barn ofte vil skåne familien sin hvis de vet at familien ikke har råd. Ved å si at det ikke er gøy lenger kan Jasmin og Anne bortforklare en vanskelig situasjon på hjemmebane. Hvordan kan idrettslaget håndtere situasjonen?

Vi anbefaler at idrettslaget gjør følgende: Lagleder/trener bør snakke med ledelsen i idrettslaget for å avklare hvordan man kan følge opp de to spillerne.  Idrettslag anbefales å ha rutiner for å kontakte foreldre/foresatte som ikke betaler kontingent/treningsavgift, og for eksempel tilby betaling over flere avdrag for de som har behov for dette. Dersom foresatte sier de ikke kan betale, eller man ikke kommer i kontakt med foresatte, anbefaler vi at idrettslaget selv dekker kontingent/treningsavgift. Dette for at barna skal kunne fortsette i idretten. Eksempelvis kan idrettslag satt av noe midler til dette i budsjettet (eks. som kontingentfond). Dersom mange barn er i situasjonen til Jasmin og Anne, og idrettslaget ikke klarer å dekke alt ved intern omfordeling, bør idrettslaget ta kontakt med kommunen for å se om de kan være med å betale Jasmin og Annes utgifter.

Kommunens knutepunktfunksjon eller NAV kan være en god start. Her kan du finne kontaktinformasjon for slike knutepunkt/kontaktpersoner i de fleste kommuner: Oversikt over kontaktpersoner i kommunene


Hva gjør andre klubber?

Mange volleyball- og sandvolleyballklubber arbeider svært godt med å inkludere barn og unge i sine aktiviteter. Samtidig er det alltid mulig å hente inspirasjon og lære av andre.  Her har vi samlet noen eksempler om hvordan andre klubber informerer og møter medlemmer som har utfordringer med å betale medlemsavgiften/treningskontingenten:


Vi ønsker mer informasjon, tips og råd, men vet ikke helt hvor vi skal lete?

Share on print
Skriv ut artikkelen