Lagdisiplin

Lagdisiplin

Treneren har et viktig ansvar for å sikre en sunn disiplin på laget sitt. Som trener er man med på å skape kulturen og normene på laget (les mer i avsnittet “Treneren som kulturell leder”), og dette ansvaret må man være bevisst på for å sikre en sunn lagdisiplin.

Det er lettest for spillerne å vite hvilken atferd som er passende hvis dere snakker sammen om dette. Derfor kan det være en god ide at man i fellesskap lager et regelsett for laget. Jo eldre spillerne er, jo mer bør de involveres i utformingen av reglene. Og jo mer man kan involvere spillerne i utformingen av regelsettet, desto mer akseptert blir det, og dermed kan treneren også lettere slå ned på regelbrudd.

Et regelsett kan bestå av regler på trening, i kamp og utenom treningen. Det kan inneholde alt fra idrettslige krav som at “Vi kjemper på alle baller” til mer menneskelige områder som “Vi respekterer hverandre og lytter til hverandre”. Laget bør samtidig avtale hvilke konsekvenser brudd på reglene bør ha. Noen gir økonomiske bøter, som i løpet av sesongen kan brukes til sosiale aktiviteter for laget, mens andre bruker line touch eller armhevinger som straff. Overvei grundig hvordan, og om dere, ønsker å sanksjonere mot brudd på regelverket i forhold til graden av brudd og alvorligheten av den gitte regelen. Målet er at spilleren ser rettferdighet mellom brudd og straff og ikke bryter regelen i fremtiden. Dette kan ofte oppnås ved å ta en prat med den det gjelder om hvilke konsekvenser det har for laget at spilleren bryter regelen.  

Eksempler på emner til et regelsett:

  1. Alle har skiftet og er klare til trening 5 minutter før start.
  2. Drikkeflasken er fylt opp før treningen begynner.
  3. Alle spillerne går inn i garderoben etter treningen.
  4. Vi har lov til å prøve og feile på trening, slik at vi blir bedre i kamp.
  5. Avbud til trening skal meldes minst 4 timer før treningstart.
  6. Avbud til kamp skal minst 7 dager før kampen.
  7. Alle tar med seg mat (frukt, skive mm) til å spise rett etter trening/kamp.

Share on print
Skriv ut artikkelen