Lokalområdet

Lokalområdet

Del flyers ut i nærområdet
Sjå eksempel på ein flyer her

Gode stader å dele ut flyers:

  • skular
  • fritidsklubbar
  • lokale daglegvarebutikkar
  • til alle som bur i området, finn evt. fram til barnefamiliane

Heng opp plakatar


Gode stader å henge plakatar opp:

  • skular
  • på døren til hallen der de trener
  • Inne i hallen der de trener. (Der har skulane kanskje kroppsøving)
  • På den lokale daglegvarebutikken

Ver synleg dersom det vert halde nabofest, gatefest, byfest, idrettsfest og andre arrangement i nærområdet til din klubb.

  • Lag ei lita turnering til sommarfesten i byen eller på gata. De kan bruke Longnett og sette opp mellom to trær eller to lyktestolpar.
  • Del ut ein liten foldar, der det står kvar og når de trenar
Share on print
Skriv ut artikkelen