Kodeks

Viss vi vil halde på medlemmene i klubben, er det viktig med semje om korleis vi skal ta vare på kvarandre.

Lag eit KODEKS for korleis vi snakkar med/til kvarandre. Hugs at du som leiar, forelder, medspelar og trenar skal vere eit godt førebilete. Det er i orden å vere kontant, MEN først og fremst skal ein vere medmenneske. Lag KODEKS for god framferd. MEN HUGS – et KODEKS skal vere meir enn eit stykke papir som styret har vedteke. Det meste arbeidet er å få det i bruk i dagleglivet i klubben!!

Lag KODEKS for korleis vi tek i mot nye spelarar og korleis vi oppfører oss mot dei kjempar litt med seg sjølv eller med teknikk og taktikk. Det er ALLE sitt ansvar å å gjere dei nye gode og få dei til å kjenne seg velkomne! Vi har alle vore nye og uferdige ein gong!

Share on print
Skriv ut artikkelen