Visjon og verdi

Visjon og verdi

Visjonen er en fremtidig ønsket tilstand som alle medlemmene kan strekke seg etter. Den skal fungere som «fyrlykta» som viser vei for klubbens virke.

Verdiene forteller hvordan vi skal opptre og hva som skal ligge til grunn for det arbeidet og tilbudet klubbmedlemmene skaper.

Har din klubb definert sin visjon og sine verdier? Hvis ja, brukes de bevisst i klubbens arbeid?

Verdiene setter føringer for hvordan klubben skal drive og prioritere. Ved siden av å peke retning forteller visjonen og verdiene utøvere, foreldre, samarbeidspartnere og interessenter i lokalmiljøet hva som definerer klubben. Den bidrar til å skape troverdighet og legge rammene for det sportslige og sosiale fellesskapet. Eksempelvis kan man vedta at «ansvarlig» er blant sine verdier. Dette vises igjen i klubbens arbeid og prioriteringer ved at man har fokus på å vise ansvarlighet gjennom å:

– Utdanne trenere som gir barn og ungdom et mestringsorientert tilbud
– Gjennomføre opplæring Anti-dopingarbeid for alle lag hvert år
– Påse at utstyret slik som nett og stolper til enhver tid er i forsvarlig stand slik at man forebygger eventuelle skader og ulykker som kan oppstå i hallen.

Volleyballforbundet og idrettskretsene har veiledere som kan bidra med rettledning hvis klubben ønsker å gjennomføre en prosess med å utarbeide en egen visjon og verdier eller inkludere eksisterende mer inn i klubbhverdagen.

Volleyballforbundets visjon er Livslang Idrettsglede, mens verdiene er Respekt, Stolthet, Engasjement og Mangfold. Disse omfavner hele organisasjonen.

Share on print
Skriv ut artikkelen