Klubbens lov

Norsk idrett er til enhver tid underlagt norsk lovgivning. I tillegg har idretten et eget lovverk som legger føringer og setter rammer for de ulike organisasjonsleddene. Det er vedtatt en egen lovnorm for hvert enkelt organisasjonsledd – dvs. en for klubb, idrettskretser, særforbund osv.

Klubben skal vedta egen lov tilsvarende lovnorm for idrettslag. Endringer i loven gjøres på idrettslagets årsmøte og sendes inn til godkjenning av idrettskretsen.

Lovnorm for idrettslag finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss

Share on print
Skriv ut artikkelen