Klubbens lov

Klubbens lov

Norsk idrett er til enhver tid underlagt norsk lovgivning. I tillegg har idretten et eget lovverk som legger føringer og setter rammer for de ulike organisasjonsleddene. Det er vedtatt en egen lovnorm for hvert enkelt organisasjonsledd – dvs. en for klubb, idrettskretser, særforbund osv. Det er, som en prøveordning, innført en egen forenklet lovnorm for idrettslag med 10-75 medlemmer som et ledd i prosessen med å forenkle klubbdriften.

Klubben skal vedta egen lov tilsvarende lovnorm for idrettslag. Endringer i loven gjøres på idrettslagets årsmøte og sendes inn til idrettskretsen. Dersom noe er feil eller må endres, vil klubben få beskjed tilbake fra idrettskretsen. Endringer i lovnormen som skyldes overliggende ledds lovendring (endringer som gjøres av Norges Idrettsforbund eller Norges Volleyballforbund) tas inn i lovnormen av styret.

Lovnorm for idrettslag finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss

Share on print
Skriv ut artikkelen