Hvordan skal vi organisere klubben vår?

Alle klubber er forskjellige. Noen klubber tilbyr aktivitet for mange lag i forskjellige grener på ulike sportslige nivåer, mens andre har ett eller to lag som møtes til trening en gang i uken.

Uavhengig klubbens sportslige tilbud er det noen oppgaver en klubb må gjennomføre. Blant annet må klubben gjennomføre årsmøte, føre regnskap og administrere sine medlemmer gjennom et godkjent medlemsystem. Under ser du ulike innlegg som kan være til hjelp i driften av klubben.