KlubbAdmin

KlubbAdmin

KlubbAdmin er idrettens løsning for medlemsadministrasjon i idrettslag, bedriftsidrettslag, grupper og idrettsskoler. KlubbAdmin – enkel å bruke og gir deg full oversikt! Eksempler på fordeler ved bruk av KlubbAdmin:

– er gratis for idrettslag
– er integrert med idrettens øvrige systemer
– har enkel innmelding/utmelding for medlemmene via Min idrett
– er integrert mot idrettens nasjonale medlemsregister
– håndterer den fremtidige idrettsregistreringen

Alle klubber er pålagt å ha elektronisk medlemsregister med sporbare kontingentbetalinger. Medlemshåndtering i KlubbAdmin er enkelt og intuitivt. Medlemmene kan sorteres på blant annet idrettsgren, lagsnivå, kjønn og aldersnivåer. I tillegg har du anledning til å definere egne utvalg og medlemsdetaljer. Dette gir idrettslaget full oversikt og kontroll. KlubbAdmin kan også benyttes til å sende elektroniske betalingskrav til medlemmene. Dette gir enklere oversikt og rimeligere innkrevning av medlemskontingenter, treningsavgifter, innbetalinger til lagskasse, cup-avgifter etc.

Hvordan komme i gang?
KlubbAdmin er tilgjengelig og klar til bruk for alle klubber. Du logger enkelt inn med samme brukernavn og passord som du benytter i Min idrett. Har du ikke brukerkonto på MinIdrett fra tidligere oppretter du dette på MinIdrett ved å trykke på Ny bruker øverst til høyre på nettsiden til MinIdrett (https://minidrett.nif.no/). Hvis du har glemt brukernavn/passord oppdaterer du også dette på MinIdrett. Samtidig som den du får tilgang til KlubbAdmin må også klubbens leder opprette funksjonen “medlemsansvarlig” i SportsAdmin slik at en navngitt personen i klubben får de nødvendige rettigheter. Hvordan dette gjøres i SportsAdmin er beskrevet her: Opprette funksjon

Kurs
Idrettskretsene arrangerer kurs i KlubbAdmin flere ganger i året. Kursene er åpne for alle klubber og er gratis å delta på. Ta kontakt med din idrettskrets for nærmere informasjon om tid og sted for neste kurs.

Veiledning og hjelp
NIF IT har utarbeidet brukerveiledninger og utdypende informasjon på sin wiki-side om bruk av KlubbAdmin. Informasjonen finner du her:
Hurtigveileder – Hvordan komme i gang?
Veileder – Klubbadmin

Alle klubber er også velkommen til å ta kontakt med NIF ITs supportavdeling dersom man har behov for hjelp. NIF IT kan nås på:

NIF IT Support; e-post: support@idrettsforbundet.no eller tlf: 21029090

Share on print
Skriv ut artikkelen