Heimeside og sosiale medier

Heimeside og sosiale medier

Heimeside

  • Det er viktig at heimesida er oppdatert
  • Det skal minimum stå noko om – treningstider, kor de trener, tlf. nr. på ein kontakperson, gjerne fleire dersom det er ulike til mini, ungdom og senior
Trykk på biletet over for meir info om heimesider

Facebook

  • Opprett ei eiga Facebookside for klubben då det er ein lett måte å kome i kontakt med medlemmane på
  • Opprett evt. ei Facebook-gruppe til nokre av laga. Her kan ein avtale kven som køyrer til kamp, kva for lag som skal meldast på turneringar m.m.

Share on print
Skriv ut artikkelen