Friminuttsleker

Friminuttsleker

Ideer til minivolleyballaktivitet som kan gjøres i skolegården.
Småleker med bruk av minivolleyballer som tar 10-15 minutter.

 1. Balljakt
  1 ball og to lag.
  Det ene laget spiller til hverandre med baggerslagkast eller fingerslagkast. Det andre laget prøver å få tak i ballen. Lykkes de med dette bytter lagene roller.
 2. Smørøyet
  1 ball. Barna deles inn i et lite og et stort lag, for eksempel to mot fem. De fem spillerne på det ene laget starter med ballen og de spiller ballen til hverandre med fingerslagkast eller baggerslagkast. De to spillere som står i smørøyet prøver å berøre ballen. Klarer en spiller det bytter denne plass med den som mistet ballen.
 3. Smashing stikkball
  1 ball. Mange barn, alle mot alle.
  Når man har ballen skal man ta et smashtilløp og prøve å treffe en av de andre spillerne. Spilleren dør hvis han treffes og skal da ta tre smashtilløp på sidelinjen for å få være med igjen. Det kan spilles med flere baller hvis det er mange barn med.
 4. Spill over mur/rekkverk
  1 ball. To lag med maks fire spillere på hver side. Hvis det er flere med, lages det flere baner
  Spil mod hverandre over muren. Spill nivå 1.
 5. Alle mot alle
  1 ball.
  Løp på kryss og tvers mellom hverandre og spill ballen til hverandre med fingerslagkast og baggerslagkast. Stopp når du får ballen og forsøk å berøre en annen spiller mens du holder ballen. Hvis du berører en annen person gir det ett poeng. Hvert barn skal telle sine egne poeng høyt. Deretter spilles ballen videre.
 6. Dobbeltspill med baggerslag
  2 baller. To lag.
  Hvert lag starter med en ball og spiller til hverandre ved å kaste baggerslagkast eller fingerslagkast.
  Mottakeren av ballen spiller et baggerslag opp til seg selv og fanger den. Lykkes det, får laget ett poeng. Det er om å gjøre å score så mange poeng som mulig. Spill på tid.
  Lagene kan også forsøke å stjele hverandres baller. Lykkes det, spiller laget videre med to baller inntil det andre laget har stjålet tilbake ballen.
 7. Kast og baggerslag
  1 ball. To lag.
  Man spiller sammen på laget. Rytmen er kast-baggerslag-fang. Dette gjentas hele tiden. Det skal være tre forskjellige personer som berører ballen. Det andre laget forsøker å stjele ballen. Lykkes det, spiller det andre laget videre i samme rytme – kast-baggerslag-fang. Hver gang det lykkes et lag å gjennomføre de tre handlingene får laget et poeng.
 8. Etter ballen
  1 ball. To lag.
  Det laget som har ballen spiller den til hverandre. Dette gjøres ved å kaste til en medspiller som spiller baggerslag til seg selv, og deretter raskt kaster ballen videre til en ny medspiller. Blir man berørt av en motspiller mens man har ballen overtar det andre laget ballen.
 9. Servekamp
  1 ball. To lag med fire spillere på hver side.
  Lag en bane med et hinder i midten, eks. en benk. Serve ballen over på den andre siden.
  Motstanderlaget fanger ballen og server den raskt tilbake. Dersom man ikke fanger ballen dør en og går ut av banen. Man blir befridd hvis lagkameratene fanger motstanderens serv to ganger på rad. Hvis det ene laget tømmes helt får det andre laget ett poeng og man starter på ny.
 10. Stussball
  1 ball. To lag. Lag en bane med et hinder i midten, eks. en benk. Sett spillet i gang ved å kaste ballen over på motstanderens side. Spillerne på samme banehalvdel spiller ballen til hverandre ved å slå den med hånden eller underarmen (serve eller baggerslag). Ballen skal deretter stusse i bakken før en annen kan spille den videre til en på laget. Ballen kan spilles tre ganger på samme side før den skal passere hinderet. Den skal stusse i bakken på den andre siden og deretter skal det spilles tre pasninger før ballen igjen spilles over hinderet. Ballen skal altså stusse i bakken etter hver berøring.
 11. Spill med kosteskaft
  1 ball, ett kosteskaft (eller en gren)
  2 spillere er levende mål. De holder kosteskaftet mellom seg og beveger seg fritt omkring på avtalt område. Resten av barna samarbeider om å score mål. De spiller ballen til hverandre med baggerslagkast eller fingerslagkast, og de kan score poeng ved å kaste ballen over kosteskaftet med et smashkast. Barna bytter roller etter et par scoringer.
 12. Rockering-volley
  1 ball, to lag, en rockering er mål.
  Spillerne på det laget som har ballen spiller til hverandre med fingerslag- eller baggerslagkast. Det scores poeng hvis de klarer å avlevere ballen til en medspiller mens han står inne i rockeringen.
  Hvis spilleren inne i ringen klarer å spille et baggerslag opp til seg selv når han mottar ballen får laget to poeng.
  Spillerne fra det andre laget prøver å stjele ballen. Og hvis de klarer det får de sjansen til å score.
 13. Spill over midten
  1 ball, to lag. Banen deles i to halvdeler.
  Hvert lag fordeler seg med like mange barn på hver halvdel. Spillerne på det laget som har ballen spiller til hverandre med baggerslag- eller fingerslagkast. Det scores hver gang ballen passerer midtlinjen og mottas av en medspiller. Det andre laget forsøker å stjele ballen fra dem. Klarer de det får de sjansen til å score poeng selv.
 14. Karusell
  1 ball pr. lag. Like mange spillere på hvert lag, minimum tre.
  Hvert lag deler seg i to rekker med fronten mot hverandre. Det skal være ca. 5 m mellom de to rekkene på laget. Hvis laget har oddetall antall spillere står det f.eks. tre i den ene og fire i den andre.
  Ballen kastes med fingerslag- eller baggerslagkast til den første i rekken overfor, og barnet løper deretter til motsatt rekke og stiller seg bakerst. Spilleren overfor, som fanger ballen, kaster den raskt videre og løper bak i køen i rekken overfor. Det gjelder å klare så mange kast-mottak som mulig uten å miste ballen.
  Karusell kan også gjøres med flere lag. Lagene kan da evt. konkurrere og prøve å få flest mulig kast-mottak på rad. De starter på null igjen når de mister ballen. Eller – de mister halvparten, og får inn litt hoderegning på kjøpet.
Share on print
Skriv ut artikkelen