Følg opp nye medlem

Følg opp nye medlem

Hugs å komme tilbake til dei nye medlemmane og trenaren/oppmann. Spør om det går bra, og om aktiviteten svarer til forventninga. Kanskje er det plutseleg for mange på laget slik at trenaren får problem med  treningar/kampar. Kanskje er den nye spelaren hamna på feil lag/nivå, og det må jobbast med ei ny løysing. Det er også viktig å prate med foresatte og andre som er involvert i laget. Det kan etterkvart bli naudsynt å endre på noko.

Share on print
Skriv ut artikkelen