Feedback

Feedback

Feedback er et viktig redskap for å hjelpe spillerne i deres utvikling, og det er en effektfull måte å skape og opprettholde en ønsket treningskultur. Den gode treningen inneholder feedback fra treneren til spilleren og fra spillerne til treneren. Feedback er et av de viktigste redskapene i utviklingen av spillernes ferdigheter.  

Feedback er egentlig et vanskelig redskap å mestre, for det kan gjøres på mange forskjellige måter. Og du som trener skal alltid forsøke å gi feedback på den mest hensiktsmessige måten til hver enkelt spiller. Alle spillerne er forskjellige, og de tar til seg ros/kritikk på ulike måter. Feedback sender et signal til spilleren om at du ser dem, og denne oppmerksomheten motiverer de aller fleste spillere. Selv om feedacken er konstruktiv, og peker på noe som spilleren kan gjøre annerledes, viser den likevel at du annerkjenner spilleren fordi du gir han eller hun din oppmerksomhet. Feedback må gis på en riktig måte, for ellers kan den ha motsatt effekt av hva som er ønsket.

Generelt er følgende punkter verdt å merke seg:

  • Vær spesifikk: Prøv å være spesifikk i din feedback. Kommentarer som “Det var bra fordi du…..” er mer verdifulle for spilleren enn “Det var bra!”. Hvis spilleren er i tvil om hva som var bra eller dårlig vil ikke slike tilbakemeldinger være med på å utvikle spillerens ferdigheter.  
  • Gi alternativer til hvordan teknikken også kan utføres: Konstruktiv feedback er nødvendig for at spillerne skal utvikle seg, men det er ikke alltid nok å forklare hvilken teknisk detalj spilleren kunne gjort bedre. Det er ofte lurt å komme med forslag til hvordan det kunne vært gjort annerledes Det er forskjell på å si “Du hadde ikke strake armer” og “Du hadde ikke strake armer i baggerslaget denne gangen. Neste gang kan du prøve å komme litt tidligere på plass, slik at du rekker å strekke ut armene.”
  • Forklar fremfor å vurdere: Hvis du som trener kun vurderer spillernes utførelse av de ulike teknikkene, for eksempel med “Det var bra” eller “Du står feil i forsvar”, blir aldri spillerne dine klokere på hva som er grunnen til denne vurderingen. Hvorfor var det bra, eller hvordan skulle man egentlig ha stått? Vurderende feedback kan i tillegg ha den negative effekten at spilleren blir demotivert, fordi den ikke gir fokuspunkter til å utvikle ferdigheten videre.  

Mange trenere gir feedback utfra en tanke om å starte med ros, og deretter gi en konstruktiv tilbakemelding, og til slutt avslutte med ros. Det kan være en god huskeregel, men det er viktig at rosen er spesifikk. Spillerne vil raskt legge merke til det hvis treneren bare roser for å rose. Derfor må du være særlig oppmerksom på hva spilleren gjør bra i en øvelse, dersom du nettopp har gitt konstruktiv feedback i dette.

Jo mer en spiller sliter med en bestemt teknikk, jo viktigere er det å bruke denne modellen for tilbakemeldinger. Vær oppmerksom på at spillere dine ikke bør få feedback om for mange ting på en gang. Det er nok å få to ting å fokusere på om gangen. Når du har gitt feedback på to fokuspunkter, er det disse du skal gi feedback på neste gang, slik at spillerne kan merke en progresjon i ferdigheten. Dette kan da inneholde både positiv feedback, konstruktiv feedback og at du gir alternativer til utførelsen av ferdigheten.  

 

Share on print
Skriv ut artikkelen