Enkle råd til en god sesongstart

Enkle råd til en god sesongstart

Sommerferien er over, pliktene kaller og skoleåret er godt i gang. Dette betyr at sesongstarten i volleyball nærmer seg rundt omkring i klubbene våre. Kanskje er du allerede godt i gang, eller er oppstart like rundt hjørnet? Her er våre tips til hvordan du kan få en god start sammen med laget ditt.

5 tips til sesongstart i minivolleyball:

  1. Sett opp en kalender for høstens aktiviteter, og sørg for at foreldrene kan følge med på hva som vil skje.
  1. Avhold et foreldremøte. Foreldre elsker å være godt informert, og et møte gir en god anledning til å involvere dem i aktivitetene
  2. Inviter til en familiedag for søsken og foreldre. Kanskje det kaster av seg en ny spiller? Eller kanskje du får med deg flere foreldre rundt laget? Det er en smart måte å ufarliggjøre aktiviteten på å la foreldrene få prøve å spille selv. Mange setter også pris på at man kan bli kjent med foreldrene til barnas venner. Her er tips til en økt man kan gjennomføre med foreldrene: https://wiki.volleyball.no/foreldrekurs-i-volleyball/
  3. Finn en, eller et par, nøkkelforeldre som kan ta seg av praktiske oppgaver rundt laget i løpet av sesongen. Organisere kiosk, kjøring osv.
  4. Sørg for at barna gleder seg til hver gang de skal på trening. De er volleyballens beste ambassadører på skolen, i familien og i fritiden sin.

5 tips til sesongstart i ungdomsvolleyball:

  1. Vær med å skape gode vennskap – få nye og gamle til å finne hverandre. Prioriter å bruke tid på treningene til lek og moro og til å la spillerne bli kjent med hverandre.
  2. Vær ungdommenes personlige volleyballkalender. Lag en oversikt over høstens aktiviteter med tidsfrister som du hjelper til med å minne dem på.
  3. Vær spillernes personlige coach. Ta en god prat med hver spiller om deres tanker for sesongen. Det er viktig at dere har noenlunde avstemte forventninger til hverandre.
  4. Grip sjansen og bli kjent med familien til spillerne dine. Inviter til et foreldremøte, selv for de eldste ungdommene.
  5. Legg vekt på å ønske ordentlig velkommen! Ønsk hjertelig velkommen uansett om det er gamle spillere, gjensyn etter sommerferien eller om det er helt nye ansikter.

Flere tips til en god sesongstart: https://wiki.volleyball.no/ein-god-velkomst/

Share on print
Skriv ut artikkelen