Coaching

Coaching

Coaching er en metode som kan brukes til å gi spillerne tilbakemeldinger. Den grunnleggende ideen i coaching er å stille spørsmål, slik at spilleren selv finner svarene. Gjennom riktige spørsmål kan treneren stimulere til en refleksjon hos spilleren, og slik kan spilleren bli mer bevisst på hvorfor resultatet av utførelsen ble som det gjorde.

Eksempel: En spiller slår en smash i nettet.

Treneren: «Hvordan kan det ha seg at du slo ballen i nettet?»
Spilleren: «Kanskje jeg slo for bratt?»
Treneren: «Hva er det som bestemmer hvor bratt du slår ballen?»
Spilleren: «Det kommer an på hvordan jeg treffer ballen. Hvis jeg får ballen langt foran meg vil slaget bli bratt.»
Treneren: «Hvor er det optimalt å treffe ballen i en smash?»
Spilleren: «Det er vel med strak arm rett over og litt foran skulderen.»
Treneren: «Okey, neste gang du skal smashe, hva vil du gjøre da?»
Spilleren: «Jeg skal prøve å satse litt tettere på ballen, slik at jeg kan slå den med strak arm over skulderen.»

Som man kan se i samtalen krever coaching at spillerne har en viss forståelse av en ferdighet, og at de er i stand til å reflektere over den. Derfor er ikke coaching like anvendelig i alle aldersgrupper, siden de minste spillerne som oftest ikke har utviklet evnen sin for refleksjon riktig ennå. Vi anbefaler at man langsomt begynner å bruke coaching i treningssammenheng når spillerne nærmer seg tenårene. Via coaching får spillerne et større eierskap til egen utvikling. De vil også få en økt bevissthet rundt egen kropp når treneren får dem til å være oppmerksom på hvordan kroppen beveger seg i ulike teknikker.

Share on print
Skriv ut artikkelen