Skolemesterskap – oppskrift

Invitasjon til skolene   

Invitasjon sendes ut i god tid før spilledagen. Invitasjon skal inneholde dato, tid, tidsbruk, informasjon om hvor man melder på lag, kontaktperson for turneringen, spilleregler, gjerne lag en invitasjon som henges opp som plakat på skolene  

Praktisk informasjon om regler, kamper, dømming  

Turneringsform  

Det spilles innledende puljespill og øvre og nedre sluttspill.   

Kampform

Alle kamper unntatt finalene spilles som 1-setts kamper hvor første lag til 25 poeng vinner kampen (det kreves ikke to poengs overvekt).  

Finalene spilles som best av 3 sett. Av tidshensyn bruker vi ”modifisert settformat”, slik at 1. og 2. sett går til 15 poeng. Et evt. 3. sett går til 10 poeng.  Alle finalesett må vinnes med to poengs overvekt. Her kan det gjøres lokale tilpassninger.  

Kampavvikling/oppvarming  

Alle kamper skal starte til oppsatt tid. Banene vil være ledige for oppvarming 5-10 minutter før kampstart. Det kjøres ikke ordinær nett- og serveoppvarming, men hvis begge lag ønsker det kan de foreta nettoppvarming. Dommerne har ansvar for at kampene starter presist.  

Premiering/seremoni  

Premieseremonien starter rett etter at finalene er ferdige. Det er premier for 1., 2. og 3. plass. Vi oppfordrer alle lagene til å se finalene, – og være med premieseremonien.   

Dømming  

Lagene dømmer hverandre. Vær obs på dømming på tvers av klasser, sjekk oppsettet nøye.   

Arrangør dømmer finalene, samt enkelte andre kamper.   

Det dømmes i utgangspunktet med én dommer pr kamp, samt to personer til å føre settpoengene på kampskjemaet, og betjene poengtavla.  

Ting som skal gjøres  

Klargjøring/sette ut/rigge  

 • Sette opp nett på alle baner som trengs  
 • Sette ut poengtavler 
 • Merke banene 1-6 
 • Henge opp plakater og kampoppsett 
 • Henge opp resultatliste m/sluttspilltre v/sekretariatet 
 • Sortere kampskjema, gjøre klar til første kamprunde 
 • Sette ut baller og evt ballkurver 
 • Lage turneringssekretariat.  
 • Samle laglederne, kort info og velkommen 

Løpende og etter hvert  

 • Passe på at kampene kommer i gang når de skal, at skolene følger med på dommeroppgavene. 
 • Passe på at kampskjema føres, og blir levert. Ta evt 
 • Resultatregistrering i profixio  
 • Justere nett ved behov 
 • Musikk under finalene 
 • Premieutdelinga, speaker 
 • Til slutt: full nedrigg, rydding og søppelplukking i hall og på tribuner 

Utstyr, – hvor og hva  

 • Baller 
 • Poengtavler 
 • Ballpumpe? 
 • Dommerfløyter? 
 • Is og tape (evt førstehjelpskoffert) 
 • Skriveunderlag 
 • Penner 

Utskrift  

 • Kampskjema 
 • Kampoppsett (A3 til oppslag, A4 til utdeling) 
 • Baneskilt 
 • Plakater 
 • Praktisk info, regler, dømming osv 

 

Friminuttsleker

Ideer til minivolleyballaktivitet som kan gjøres i skolegården.
Småleker med bruk av minivolleyballer som tar 10-15 minutter.

 1. Balljakt
  1 ball og to lag.
  Det ene laget spiller til hverandre med baggerslagkast eller fingerslagkast. Det andre laget prøver å få tak i ballen. Lykkes de med dette bytter lagene roller.
 2. Smørøyet
  1 ball. Barna deles inn i et lite og et stort lag, for eksempel to mot fem. De fem spillerne på det ene laget starter med ballen og de spiller ballen til hverandre med fingerslagkast eller baggerslagkast. De to spillere som står i smørøyet prøver å berøre ballen. Klarer en spiller det bytter denne plass med den som mistet ballen.
 3. Smashing stikkball
  1 ball. Mange barn, alle mot alle.
  Når man har ballen skal man ta et smashtilløp og prøve å treffe en av de andre spillerne. Spilleren dør hvis han treffes og skal da ta tre smashtilløp på sidelinjen for å få være med igjen. Det kan spilles med flere baller hvis det er mange barn med.
 4. Spill over mur/rekkverk
  1 ball. To lag med maks fire spillere på hver side. Hvis det er flere med, lages det flere baner
  Spil mod hverandre over muren. Spill nivå 1.
 5. Alle mot alle
  1 ball.
  Løp på kryss og tvers mellom hverandre og spill ballen til hverandre med fingerslagkast og baggerslagkast. Stopp når du får ballen og forsøk å berøre en annen spiller mens du holder ballen. Hvis du berører en annen person gir det ett poeng. Hvert barn skal telle sine egne poeng høyt. Deretter spilles ballen videre.
 6. Dobbeltspill med baggerslag
  2 baller. To lag.
  Hvert lag starter med en ball og spiller til hverandre ved å kaste baggerslagkast eller fingerslagkast.
  Mottakeren av ballen spiller et baggerslag opp til seg selv og fanger den. Lykkes det, får laget ett poeng. Det er om å gjøre å score så mange poeng som mulig. Spill på tid.
  Lagene kan også forsøke å stjele hverandres baller. Lykkes det, spiller laget videre med to baller inntil det andre laget har stjålet tilbake ballen.
 7. Kast og baggerslag
  1 ball. To lag.
  Man spiller sammen på laget. Rytmen er kast-baggerslag-fang. Dette gjentas hele tiden. Det skal være tre forskjellige personer som berører ballen. Det andre laget forsøker å stjele ballen. Lykkes det, spiller det andre laget videre i samme rytme – kast-baggerslag-fang. Hver gang det lykkes et lag å gjennomføre de tre handlingene får laget et poeng.
 8. Etter ballen
  1 ball. To lag.
  Det laget som har ballen spiller den til hverandre. Dette gjøres ved å kaste til en medspiller som spiller baggerslag til seg selv, og deretter raskt kaster ballen videre til en ny medspiller. Blir man berørt av en motspiller mens man har ballen overtar det andre laget ballen.
 9. Servekamp
  1 ball. To lag med fire spillere på hver side.
  Lag en bane med et hinder i midten, eks. en benk. Serve ballen over på den andre siden.
  Motstanderlaget fanger ballen og server den raskt tilbake. Dersom man ikke fanger ballen dør en og går ut av banen. Man blir befridd hvis lagkameratene fanger motstanderens serv to ganger på rad. Hvis det ene laget tømmes helt får det andre laget ett poeng og man starter på ny.
 10. Stussball
  1 ball. To lag. Lag en bane med et hinder i midten, eks. en benk. Sett spillet i gang ved å kaste ballen over på motstanderens side. Spillerne på samme banehalvdel spiller ballen til hverandre ved å slå den med hånden eller underarmen (serve eller baggerslag). Ballen skal deretter stusse i bakken før en annen kan spille den videre til en på laget. Ballen kan spilles tre ganger på samme side før den skal passere hinderet. Den skal stusse i bakken på den andre siden og deretter skal det spilles tre pasninger før ballen igjen spilles over hinderet. Ballen skal altså stusse i bakken etter hver berøring.
 11. Spill med kosteskaft
  1 ball, ett kosteskaft (eller en gren)
  2 spillere er levende mål. De holder kosteskaftet mellom seg og beveger seg fritt omkring på avtalt område. Resten av barna samarbeider om å score mål. De spiller ballen til hverandre med baggerslagkast eller fingerslagkast, og de kan score poeng ved å kaste ballen over kosteskaftet med et smashkast. Barna bytter roller etter et par scoringer.
 12. Rockering-volley
  1 ball, to lag, en rockering er mål.
  Spillerne på det laget som har ballen spiller til hverandre med fingerslag- eller baggerslagkast. Det scores poeng hvis de klarer å avlevere ballen til en medspiller mens han står inne i rockeringen.
  Hvis spilleren inne i ringen klarer å spille et baggerslag opp til seg selv når han mottar ballen får laget to poeng.
  Spillerne fra det andre laget prøver å stjele ballen. Og hvis de klarer det får de sjansen til å score.
 13. Spill over midten
  1 ball, to lag. Banen deles i to halvdeler.
  Hvert lag fordeler seg med like mange barn på hver halvdel. Spillerne på det laget som har ballen spiller til hverandre med baggerslag- eller fingerslagkast. Det scores hver gang ballen passerer midtlinjen og mottas av en medspiller. Det andre laget forsøker å stjele ballen fra dem. Klarer de det får de sjansen til å score poeng selv.
 14. Karusell
  1 ball pr. lag. Like mange spillere på hvert lag, minimum tre.
  Hvert lag deler seg i to rekker med fronten mot hverandre. Det skal være ca. 5 m mellom de to rekkene på laget. Hvis laget har oddetall antall spillere står det f.eks. tre i den ene og fire i den andre.
  Ballen kastes med fingerslag- eller baggerslagkast til den første i rekken overfor, og barnet løper deretter til motsatt rekke og stiller seg bakerst. Spilleren overfor, som fanger ballen, kaster den raskt videre og løper bak i køen i rekken overfor. Det gjelder å klare så mange kast-mottak som mulig uten å miste ballen.
  Karusell kan også gjøres med flere lag. Lagene kan da evt. konkurrere og prøve å få flest mulig kast-mottak på rad. De starter på null igjen når de mister ballen. Eller – de mister halvparten, og får inn litt hoderegning på kjøpet.

Tips til kroppsøvingslæreren

Er du kroppsøvingslærer?
På denne siden finner du nyttig info om volleyballundervisning.

Organisering

I volleyballtimer på skolen bør barn og ungdom få spille på små baner og med  spillere på laget. Aller helst bør det spilles en mot en, to mot to eller tre mot tre.
Dette kan organiseres enkelt ved bruk av LongNet og ved å bruke eksisterende linjer på gulvet i gymsalen evt. supplert med elektriker-teip. Slik får man laget 3-8 baner på tvers av en vanlig volleyballbane. Med LongNet kan en hel skoleklasse aktiviseres i en vanlig gymsal.
Dersom man ikke har LongNet på tvers av salen kan vanlige volleyballbaner brukes, men da blir det litt mer plasskrevende å få til optimal undervisning.
Små baner og små lag gjør at alle elevene i klassen får delta i mye større grad. Det skaper mer balltouch pr. elev og dermed også større engasjement.

Film som viser hva LongNet er –  her.
Bestilling og kjøp av LongNet –  her.

Baller

Ballene som benyttes til barn og skoleelever bør være mykere og lettere enn voksenballer. Gode baller til bruk i undervisning fåes kjøpt på Mikasport.no – her.

Undervisningen

Nybegynnere i volleyball bør begynne med å spille minivolleyball, nesten uansett alder. I minivolleyball senkes tempoet i spillet ned til deltakernes nivå ved hjelp av at lagene kan erstatte ett, to eller tre av slagene med mottak/kast. Dermed vil de få bedre kontroll, og ballvekslingene kan bli lengre og gøyere enn i “tradisjonell skolevolleyball”.
Spillet treer-volleyball for tenåringer kalles teenvolleyball, og de samme prinsippene gjelder der.
NVBF arrangerer turneringer rundt omkring i landet i både minivolleyball og teenvolleyball.

Minivolleyball
Videoer og informasjon om hvordan de ulike nivåene i minivolleyball skal spilles, finner du her.
Videoer av de ulike teknikkene i minivolleyball finner du her.
Øktplaner tilpasset skoleklasser eller treningsgrupper i minivolleyball er lagt på volleypedia, og dem finner du i menyen.

Teenvolleyball
Informasjon om de ulike nivåene i teenvolleyball finner du her.
Videoer av de ulike teknikkene i teenvolleyball finner du her. 
Videoer som viser de ulike nivåene ligger her.

Ulike spillvarianter – kort forklart

Det er mange måter å organisere spillaktivitet på over LongNet.
Man kan spille en mot en – to mot to – med varierende antall touch tillatt pr side. Man kan sette begrensninger og lage regler ut fra elevenes ferdigheter og hva man vil oppnå med aktiviteten.

Eksempler  (ulike mulige regler/utfordringer står i parentes):

 • En mot en – et slag pr. side (valgfri slagtype, kun kast/mottak, kun fingerslag eller kun baggerslag)
 • En mot en – to slag pr.side (valgfrie slag, første er mottak/kast andre er volleyballslag,  eller første må være bagger, andre fingerslag).
  Se video her 
  om hvordan man kan differensiere og variere en mot en-spillet ut fra barnas ferdigheter. Det fungerer utmerket at barna som spiller mot hverandre spiller på ulikt nivå/har ulike oppgaver ut fra eget nivå.
 • To mot to – kun to slag tillatt (valgfrie slag, første er mottak/kast andre et volleyballslag, bare baggerslag, eller første bagger og andre fingerslag).
 • To mot to – tre slag, (valgfrie slag, siste må være fingerslag)

Paradis – spilles med tre lag på samme bane. Den en banehalvdelen er paradis og den andre siden serves det fra. Vinner servelaget får de gå over i paradis. Man får poeng, og får bli stående på banen, dersom man vinner ballvekslingen i paradis. Det tredje laget server da neste ball.

Opprykk/nedrykk – er en fin måte å la elevene få varierte motstanderlag på omtrent eget nivå.
Lag små baner på plassen du disponerer, og del elevene i små lag – eks. 10 lag dersom du har 5 baner til disp.
2  lag starter å spille mot hverandre på hver bane. Spill korte kamper på tid  (ca 5 minutter) der lagene teller poeng selv. Når tiden er ute og fløyta går, skal vinnerlaget rykke opp og taperlaget rykke ned. Bestem retning for opprykk og nedrykk på forhånd – eks. eliteserien er nærmest garderoben, deretter 1.div, 2.div, 3. div og til slutt 4. div nærmest utgangen. Slik blir det stor utskiftning i hvem som spiller mot hverandre, samtidig som du sørger for en viss nivåfordeling langs nettet.

Hot seat – spilles på små baner organisert som i leken over. Men dersom du har 5 baner til disp. skal du nå dele elevene inn i 12 lag.
Leken foregår slik, med 12 lag og 5 baner brukt som eksempel:
6 lag skal tilhøre hver side av nettet, og alle disse 6 lagene samarbeider med hverandre og konkurrerer mot de andre 6 lagene. 5 lag starter å spille mot 5 av motstanderlagets lag. Det spilles kamper til feks 10 poeng. Det sjette laget på hver side starter i Hot seat. Det er i den ene enden av salen, og der bør også læreren oppholde seg. Lærer teller/styrer poengene.  Når en av de 5 kampene er ferdig springer vinnerlaget bort til læreren og får en vinnerstrek (eller de kaster en vinner-ertepose oppi sitt lag sin bøtte – dette finner du en passende løsning på). Deretter bytter vinnerlaget plass med laget i Hot seat, slik at disse nå skal spille mot det laget som tapte. Det laget som tapte kampen får beholde sine poeng inn i den nye kampen. Dersom første kamp endte 10-6 starter altså den neste kampen med 0-6. Når skoletimen er slutt teller dere opp antall vinnerstreker eller erteposer i hver bøtte.
Siden taperlaget får et forsprang inn i neste kamp vil som regel alle lagene oppleve både seier og tap. Og ventetiden i Hot seat blir sjelden veldig lang.

Volleyballbok med gode tips

Boka “Sandvolleyball”, skrevet av landslagstrener Martin Engvik, passer utmerket for lærere som vil lære om volleyballteknikk og småspill, både i volleyball og sandvolleyball.

Send en e-post til post@volleyball.no hvis du ønsker mer informasjon om boka “Sandvolleyball”.

Faghefte minivolleyball

Fagheftet i minivolleyball er et supplement til NVBFs trenerutdanning. I fagheftet står det beskrevet fine øvelser og forventet nivå på ulike alderstrinn/nivå.

Du finner Faghefte minivolleyball – her.

Samarbeid med den lokale volleyballklubben?

Det er en god idé å ta kontakt med den lokale volleyballklubben. Det kan godt tenkes at de er interesserte i et samarbeid med skolen din. Det er mange eksempler på at skoler som har manglet volleyballutstyr har fått låne både baller, nett og til og med instruktør i perioder av året. Andre klubber og skoler har blitt enige om felles benyttelse av LongNet og baller dersom volleyballtreninger og gymtimer avholdes i samme hall.

Øktplaner 8.klasse t.o.m VG3

Oppvarming
La gjerne elevene stå for oppvarmningen, legg ut nok baller til alle, og la dem selv finne på øvelser og leker. Her er et forslag:

Fangelek med baggerslag
Alle elever har en ball hver. 2-4 elever er fangere. Alle spiller baggerslag opp til seg selv. Fangerne prøver å spille ballen sin på en av de andre. Blir man truffet er man død. Både fangere og spillere har kun lov til å bevege seg mens de holder ballen i luften med baggerslag. Holdes ballen i hendene, må man stå stille.

De «døde» kan for eksempel spille ballen i veggen, ta spensthopp eller lignende mens de venter på at alle skal bli tatt og leken starter på ny.

Baggerslag-øvelser

Baggerslagstafett

3 elever på hvert lag. 2 elever står med ballen på den ene baklinjen, den siste eleven står på den andre baklinjen. Start alltid der det er 2 elever. En av elevene spiller baggerslag opp til seg selv mens hun løper til den andre baklinjen. Hun avslutter med et baggerslag som fanges. Deretter fortsetter neste elev tilbake til den andre baklinjen. Mister man ballen må man tilbake til start. Man kan lage egne regler for yngre eller mindre erfarne elever. Eks. ballen kan ha lov til å gå i bakken to ganger pr. etappe, eller man må gå 4 skritt tilbake om man mister ballen osv. Hvilken gruppe klarer først å bringe ballen frem og tilbake 10 ganger?

Kan også gjøres med flere elever på hvert lag.

Baggerslag parvis
2 elever står overfor hverandre på hver sin sidelinje eller baklinje. Den første bringer ballen bort til medspilleren, mens han spiller baggerslag opp til seg selv, og springer så tilbake på plass. Medspilleren bringer ballen tilbake igjen, osv. Man er derfor nødt til å springe raskt tilbake for å kunne motta ballen igjen.
Kan også gjøres med flere elever som bytter på å spille ballen.

Volley-dødball
Øvelsen minner om vanlig dødball.
Gruppen deles i to lag, et utelag og et innelag. Utelaget står spredt utover banehalvdelen i servemottaksoppstilling. Rundt banen markeres fem baser (a, b, c, d og e) med for eksempel teip, kritt eller rockeringer. En elev fra utelaget sitter på en krakk foran ved nettet og fanger baller.

Innelaget server. Den servende eleven skal løpe innom de fem basene. Han må stoppe i en base før eleven på krakken har mottatt ballen og ropt «stopp». Eleven på krakken kan ikke bevege seg bort fra krakken. Dersom servemottaket til utelaget ikke treffer direkte, kan de andre på laget spille ballen med volleyballslag bort til eleven på krakken. Ut fra nivået på gruppen kan du avgjøre om for eksempel det er greit at ballen spretter i bakken mellom utelagets baggerslag mot krakken.
Lagene bytter inne/ute ved 3 «døde» eller evt 5 minutter. De «døde» går bakerst i rekken og fortsetter spillet. Man «dør» også ved servefeil.
Innelaget får poeng hver gang en person har løpt banen rundt. Serveess gir direkte poeng. Utelaget får poeng for hver død.

Smashøvelser
Elevene trener på rytmen i stegene: venstre, høyre, venstre, hopp.

To elever jobber sammen, en på hver side av nettet, og de har en ball. Kast ballen opp med begge hender og slå til ballen (over eller under nettet, ikke viktig). Treffpunktet på ballen skal være «på den nordlige halvkule», sånn at ballen slås bratt i gulvet (Bruk håndleddet). Eleven på den andre siden av nettet fanger ballen, kaster den opp med begge hender, og slår ballen «på den nordlige halvkule» osv.

Fire elever sammen, to på hver side av nettet. Den ene står ved nettet og kaster, med underarmskast, ballen opp til makkeren som slår ballen over. På motsatt side fanges ballen, kastes frem til makker, som med underarmskast legger opp til smash osv.

Læreren (eller en elev) står ved nettet. En rekke bak ham står og gir fra seg baller, og to rekker står ca. 4 steg fra nettet. Læreren (eller eleven) kaster baller til annenhver rekke. Elevene løper frem med riktige steg og smasher ballen over nettet. De henter ballen, gir den til læreren, før de stiller seg i motsatt kø for ny smash.

Spill teen 1 eller teen 2.

Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper ungdommen å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Hva er nøkkelord til baggerslaget?
  Avslappede og lett bøyde bein, hendene koblet med parallelle tommelfingre som peker mot gulvet. Strake armer, lag en stor flate med underarmene, løfte skuldrene litt opp, krum rygg, skuldrene rettet mot dit man vil slå ballen, treffe ballen mellom albu og håndledd.
 • Hva er nøkkelord til smash?
  Innhopp med stegrytmen venstre, høyre, venstre, hopp. Sats på to bein, begge armene trekkes tilbake før satsen og svinges så aktivt frem og opp. Treffe ballen med stor åpen hånd. Slagarmen fortsetter sin bevegelse ned langs hoften.
 • Hva bør man tenke på hvis man vil legge et fint legg til en medspiller?
  Legge ballen høyt nok, mellom spilleren og nettet, slik at hun får tatt tilløp i fartsretningen.
 • Forklar reglene på teen 1
  Ball nummer to, opplegget, kan fanges og kastes. Det skal spilles med tre berøringer.
 • Forklar reglene på teen 2
  Ingen baller kan fanges/kastes, og man kan sende ballen over nett med volleyballslag etter første, andre eller tredje berøring.

Oppvarming

La gjerne elevene stå for oppvarmningen, legg ut nok baller til alle, og la dem selv finne på øvelser og leker. Her er et forslag:

Finsk stikkball
To lag med 4 elever på hvert. Spilles på liten volleyballbane med et lag pr. banehalvdel. Det ene laget er «servelag» først og det andre laget er «mottakslag». Når alle elevene på servelaget har servet en gang hver, skal rollene byttes om.

Mottakslaget gjør seg klar til å ta imot serven med baggerslag. Mottaket skal fanges av en medspiller som stiller seg opp med beina spredt. De andre på laget skal skynde seg og stille opp bak eleven med ballen, alle med beina spredt. Ballen trilles gjennom alle beina, bakerste elev tar med seg ballen under nettet og bort til servelagets baklinje og roper «stopp».

Servelaget starter med å serve ballen over nettet. Like etter serven skal de tre som ikke har servet legge seg ned på baklinjen med ca. en meter mellom seg. Eleven som har servet skal løpe/hoppe over de tre på gulvet, frem og tilbake helt til mottakslaget kommer med ballen og sier «stopp». Servelaget skal telle høyt hver gang de løper over hele rekken, og antall rekker skal legges sammen for hele laget.

Når alle har servet, byttes rollene. Det laget som totalt har rukket å løpe flest ganger vinner.

Bagger- og fingerslagsøvelse – karusell
Sammen 3 og 3.
Elev 1 spiller fingerslag til elev 3. Elev 3 mottar med fingerslag/baggerslag til elev 2. Elev 2 legger til elev 3 som spiller ballen over nettet til elev 1 med fingerslag. Elev 3 løper under nettet og tar imot ballen fra elev 1. Elev 2 løper ned på elev 3’s gamle plass og gjør seg klar til å ta imot ballen osv.

Mottaksøvelse
Sammen 3 og 3.
Elev 1 og 3 har en ball hver. Elev 2 står i servemottak. Elev 1 kaster ballen med underarmskast (evt. server rolig) til elev 2 som tar imot med baggerslag og sender til elev 3 som fanger ballen. Når elev 1 har kastet, triller elev 3 sin ball til elev 1 som server på ny. Roter etter 10 serve/kast.

Variasjon:

 • Elev 1 står lenger bak på banen.
 • Elev 1 server med overarmserv.
 • Elev 3 tar et fingerslag opp til seg selv før ballen fanges.

Overarmserv
Sammen 2 og 2

 • Stå med en avstand på ca. 6 m. og serv ballen til hverandre. Øv på riktig teknikk.
 • En elev på hver side av nettet. Serveren server ballen mot den andre eleven som forsøker å fange den. Deretter serves ballen tilbake til makker som gjør det samme.
 • En elev på hver side av nettet. Serveren server ballen til den andre eleven som ta imot med baggerslag opp til seg selv. Deretter serves ballen tilbake til makker som gjør det samme.

Avstanden kan justeres. Jo kortere avstand, jo lettere blir øvelsen.

Servekrig:
2 lag spiller mot hverandre, ett på hver side av nettet. Hver spiller har 1 ball + 3 ekstra baller pr. lag. Lagene skal prøve å serve over nettet, slik at ens egen banehalvdel tømmes for baller.

Småspill 2 mot 2
Spill på små baner, bruk kjegler eller elektrikerteip til å markere baner. To elever på hvert lag – elev 1 og elev 2. Start ballen med en serv fra baklinjen. Elev 1 mottar ballen med et baggerslag. Elev 2 løper frem til nettet og legger opp ballen til elev 1 med fingerslag. Elev 1 spiller ballen over nett med fingerslag/smash. Prøv å holde ballen i gang lengst mulig.

Hvis elevene trenger en større utfordring, prøv dette:
Når ballen har passert nettet, skal spilleren som har lagt (elev 2), legge seg på gulvet, og eleven som har sendt ballen over nett (elev 1), hopper over elev 2.

Spil teen 1 eller teen 2

Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper ungdommen å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Hva er nøkkelord til overarmsserve?

Venstre fot fremst (for høyrehendte), stå i god balanse med lett spredte bein. Føttene skal peke i retningen det skal serves. Ballen holdes over/foran høyre skulder, armen trekkes tilbake som om du skal spenne en bue, deretter føres armen raskt frem som en pisk. I det ballen treffes, stoppes bevegelsen.

 • Hva er viktig i servemottak?

Riktig utgangsstilling, parallelle føtter, lett bøy i knærne, overkroppen bøyd litt fremover, hendene adskilt, blikket på serveren. Bevege seg raskt til dit ballen vil komme.

 • Hvordan kan vi gjøre hverandre gode på laget?

Ved å rette på hverandre på en konstruktiv måte, «husk å være i balanse når du server», «husk å satse på to bein når du smasher», «husk på å si JA eller MIN BALL når du vil ta ballen».

Oppvarming
La gjerne elevene stå for oppvarmningen, legg ut nok baller til alle, og la dem selv finne på øvelser og leker. Her er et forslag.

Fingerslag-krig
Organisering: Som vist på tegningen


4-8 elever på hver side av nettet. Ballen spilles over med fingerslag. Når man har spilt ballen over nett, løper man rundt kjeglen som er satt på midtlinjen og bakerst i rekken på motsatt side av nettet. Får man ikke ballen over nett, går man ut av spillet (disse kan for eksempel ta knebøy, situps, pushups). Når det kun er to spillere igjen på banen kan disse bli stående på hver sin side hele ballvekslingen.

Smashtiming
Elevene settes sammen i grupper på 6-8 elever.

 • En kø av elever i posisjon 4. Læreren eller en elev kaster baller inn til opplegger. Leggeren legger ballen ut til posisjon 4 der en og en elev fra køen smasher.


Elevene settes sammen i grupper på 2. To lag står på hver side av nettet, ett på banen og ett i venteværelset.

 • Det spilles på en teenvolley-bane (ca. 4,5 x 6 m). De to elevene som er på samme lag står ved siden av hverandre på banen. Stående smash over nettet. Når ballen er smashet over, bytter laget plass med de to i venteværelset. På den andre siden av nettet fanges ballen. Eleven som ikke fanger ballen, stiller seg i posisjon til å smashe. Ballen kastes i luften av den ene og smashes over nettet av den andre. Deretter bytter de plass med de to i venteværelset.

Småspill 1 mot 1
En mot en kan også spilles med 4 elever pr. bane, organisert med venteværelse som over. Etter hver ballveksling bytter lagene plass. Eleven i venteværelset har en ball og de setter i gang neste ballveksling med en serv. Elevene på venteværelset kan bytte side i blant slik at alle fire får spilt mot hverandre.

Småspill 2 mot 2
Det spilles to mot to på små baner. Det kan spilles med teen 1-regler (der andre ball kan fanges) eller med teen 2-regler (uten holding). Det står to elever utenfor banen, i venteværelset, med en ball. Lagene på banen spiller en ballveksling som settes i gang med en serv.
Etter at ballen er død bytter lagene plass. Elevene på bane 1 går over på bane 2. Elevene på bane 2 går ned i venteværelset med en ball. Elevene i venteværelset går inn på bane 1 og starter ny ballveksling med en serv.


Kan også spilles med et lag i venteværelse på den andre siden av nettet. Kan også spilles som «paradis», der vinneren får bli stående på bane 2 helt til laget taper en ball.

Småspill 3 mot 3
Det spilles på små baner, to lag a tre spillere mot hverandre, teen 1- eller teen 2-regler. Det laget som taper ballvekslingen, mister en spiller (den spilleren som gjorde feil går av banen). Dermed blir det tre mot to i neste ballveksling. Spilleren blir fri igjen hvis laget vinner en ball. Man blir fri i den samme rekkefølgen som man dør.
Når det kun er en elev på banen kan denne bruke tre slag. Man har vunnet dersom motstandens bane er ryddet for spillere.

Spill teen 1 eller teen 2

Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper ungdommen å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Hvordan kan man taktisk forbedre spillet?

Snakk om hvor det er lurt å spille ballen til motstanderens side, for eksempel i hjørnene, kort ball midt i banen, angrep langs linene osv.

 • Kan dere selv finne på øvelser eller småspill der dere får øvd inn rett teknikk?

Oppvarming
La gjerne elevene stå for oppvarmningen, legg ut nok baller til alle, og la dem selv finne på øvelser og leker. Her er et forslag:

På begge baklinjene står 8 elever, og ballene er fordelt ut like mange på hver side. Alle holder en ball i luften med baggerslag eller fingerslag, mens de beveger seg frem mot nettet. De spiller ballen over nettet til den andre siden. Deretter løper de ned på baklinjen og henter en ny ball. På kommando står alle stille. Det laget som har flest baller liggende på egen side, har tapt. Øvelsen kan varieres ved:

 • Ballen skal spilles baklengs over nettet
 • Ballen skal slås med en arm
 • Ballen skal heades over nettet

Fingerslag og baggerslag – øvelser i grupper på 3 elever

 • Karusell (mølla)
  Elev 1 spiller fingerslag/baggerslag til elev 2. Elev 1 løper deretter til elev 2 sin plass. Elev 2 spiller fingerslag/baggerslag til elev 3, og løper til elev 3 sin plass osv.

 • Karusell over nett
  Elev 1 spiller fingerslag til elev 3. Elev 3 mottar med fingerslag/baggerslag til elev 2. Elev 2 legger opp til elev 3 som spiller ballen over nett til elev 1 med fingerslag. Elev 3 løper under nett og mottar ballen fra elev 1. Elev 2 løper ned på elev 3 sin gamle plass og gjør seg klar til å motta ballen osv.

Oppleggertrening

 • Elev 1 spiller fingerslag eller kaster ballen fint til elev 2. Elev 2 spiller ballen med et baklengs fingerslag til elev 3. Elev 3 spiller ballen med et langt fingerslag tilbake til elev 1 som fanger ballen, og øvelsen starter forfra. Roter etter 10 runder.

 • Elev 1 spiller fingerslag til elev 2 som spiller fingerslag/legger til elev 3. Elev 3 spiller fingerslag til elev 1 osv. Roter etter 10 runder.

Variasjon:

 • Elev 1 stiller seg litt andre steder på banen, og slik endres vinkelen på innspillet. Da må elev 2 forflytte seg litt og får øvd seg på å legge ulike baller.
 • Elev 3 flytter seg rundt, og den som er opplegger må se opp før han legger.

Sirkelvolley
Grupper på 5 elever.
2 elever på hver banehalvdel og en elev ved nettstolpen.

Man kan kun få poeng på bane A. Hver elev teller sine egne poeng. Laget på bane A får poeng hver gang de vinner en ballveksling der. Læreren (eller eleven ved nettstolpen) kaster ballen til en av elevene på bane A. Ballen spilles ferdig.

Hvis laget på bane A vinner får hver elev på laget 1 poeng, og det skal ikke roteres.
Hvis laget på bane B vinner, får ingen lag poeng, og det skal roteres slik; Eleven ved nettet går inn på bane A, en elev fra bane A går til bane B. Elev på bane B går ut. Følg pilene på tegningen.

Kongebane – teen 1 eller teen 2

Lag en liten turnering med 3 – 4 elever på hvert lag. Lagene kan gjerne spille på ulikt nivå – velg teen 1 eller teen 2 ut fra ferdighet.
Spill korte kamper på tid, for eksempel 4 minutter. Etter endt kamp går vinnerlaget til høyre og taperlaget til venstre.
Hvis to lag ender på samme bane, går det ene laget over på motsatt banehalvdel.

Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper ungdommen å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Hva er nøkkelord til fingerslag?

La hendene forme en skål rundt ballen, lag en trekant av tommelfingre og pekefingre, ballen spilles foran pannen og over hodet, la armene fortsette bevegelsen etter at ballen er spilt, ha god balanse i kroppen, armer og bein strekkes ut samtidig.

 • Hvordan stiller dere opp laget på banen?

Dersom 4 spillere – stå i ruterformasjon der bakerste spiller har ansvar for baklinja, den i midten ved nettet skal helst ha andre ballen, slik at det kan legges til begge sider.

 • Hvordan bør en god oppvarming være?

Den skal være morsom og motiverende, være rettet mot det du skal i gang med, den skal gjøre kroppens muskler varme m.m.

Øktplaner 5-7 klasse

Seksdagersløp
Elevene går sammen i par, og den ene i paret løper en runde rundt ytterlinjen på en volleyballbane. Den andre jobber med ulike oppvarmningsøvelser imens, deretter bytter de oppgave.
I starten bestemmer læreren hvilke øvelser de skal gjøre og velger øvelser som beveger fingre, armer, skuldre, mage, hofter og bein.
Når leken er innøvd bestemmer den som skal løpe, hva den andre i paret skal gjøre mens hun løper sin omgang. For å få parene fordelt på banen, kan man gi dem forskjellige startsteder.

Baggerslag-øvelser
Parvis. Hvis elevene ikke har øvd på baggerslag tidligere, se øvelsene fra 3.-4. klasse.

 • Ballen skal kastes og gripes med riktige bevegelser, og elevene skal forflytte seg til ballen.
 • Ballen dabbes i gulvet og spilles tilbake med baggerslag.
 • Fingerslag, dabb, baggerslag tilbake, grip.
 • Ballen dabbes i gulvet, løp frem og spill den tilbake med baggerslag.
 • Ballen dabbes i gulvet, løp tilbage og spill den frem med baggerslag.
 • Den ene kaster ballen, den andre spiller baggerslag tilbake.
 • En elev står i rockeringen og kaster med baggerslagskast. Den andre skal spille tilbake med baggerslag. Ballen skal gripes uten at man må gå ut av ringen.
 • Den ene kaster ballen med forskjellig lengde, den andre spiller baggerslag i retur.
 • Den ene spiller fingerslag, baggerslag i retur, grip osv.
 • Den ene spiller fingerslag, den anden baggerslag osv.
 • Det spilles baggerslag frem og tilbake.
 • Det spilles frem og tilbake med baggerslag, avstanden endres.
 • Det spilles frem og tilbake, skift mellom høye og lave baller.
 • Ballen kastes med baggerslagkast over nettet. Den andre spiller baggerslag tilbake og ballen gripes.

Baggerslag-øvelser
Grupper på 5-8 elever.

 • Spillerne står i kø som på bildet. Førstemann står i klarposisjon. Læreren kaster underhåndskast til første elev som spiller baggerslag til eleven i posisjon 2. Eleven i posisjon 2 griper ballen og legger den i ballkurven. Plassen ved nettet tas over av den eleven som nettopp har spilt baggerslag. Neste ball spilles til posisjon 4, og øvelsen er i gang. Øvelsen kan gjøres på flere baner, og eleverne kan bytte på å kaste ballen.

 • Læreren, eller en elev, kaster en ball til den første spilleren i en av rekkene, og denne spiller baggerslag frem til nettet. Eleven i den motsatte rekken løper frem til nettet og griper ballen og legger den i ballkurven. Begge spillerne skal gå bakerst i egen rad. Ny ball kastes fra lærer, nå til den motsatte rekken, og øvelsen fortsetter.

Øvelsen kan gjøres på flere baner.

Spill nivå 3

Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Kan du nevne noen nøkkelord som er viktige når du skal spille baggerslag? (Koblede hender med parallelle tommelfingre, strake armer med stor “flate”, skuldrene skal være vendt mot dit man vil spille ballen, ballen skal treffe like over håndleddet)
 • Hvordan bør dere stå på banen når dere spiller nivå 3? (Det skal være 3 spillere på banen, de stiller opp i en “trekant” med en spiller fremme ved nettet og to spillere på kantene)
 • Hvordan roterer vi i volleyball? (Laget roterer når det har vunnet serveretten.
 • Hvordan får man poeng i volleyball? (Det laget som vinner en ballveksling får poeng. Ved feil får motstanderlaget poeng, dvs. at etter hver ballveksling gis det poeng til et av lagene.
 • Hvor mange poeng må man ha for å vinne kampen? (Det spilles best av 3 sett. I de to første settene spilles det running score til 25 poeng, i et evt. 3. sett spilles det til 15 poeng).

Stiv heks

Sistenlek der to elever er hekser som forsteiner de som blir tatt og to elever er frelsere, og disse to har med seg ball. Forsteinede elever setter seg ned på huk. Frelserne kan befri dem ved å utføre avtalte øvelser med dem. Eksempler på øvelser kan være ta fire fingerslag sammen, tre baggerslag sammen, serve og fange ballen to ganger osv.

Fingerslagsøvelser opp mot en vegg – 1 ball til hver
Bruk ulike myke baller, hvis dere ikke har volleyballer til alle.

 • Ballen holdes fingerslagsstilling. Kast ballen opp mot veggen.
 • Ballen kastes opp mot veggen og fanges i fingerslagstilling.
 • Ballen spilles med fingerslag opp mot veggen, prøv å ta et fingerslag på returen og fang ballen osv.
 • Ballen spilles opp mot veggen – kort avstand, under en meter
 • Ballen spilles opp mot veggen – større avstand, 1-3 meter

Fingerslagsøvelser mens du går – 1 ball til hver
Bruk ulike myke baller, hvis dere ikke har volleyballer til alle.

 • Alle elever på samme banehalvdel, fingerslag mens du går
 • Samme øvelse på mindre og mindre område
 • Samme øvelse, eleven som mister ballen, går ut
 • Fra sidelinje til sidelinje, slå ballen annenhver gang høyt og lavt
 • Samme som over, men sidelengs bevegelse – begge veier.
 • Samme som over, men spilleren beveger seg baklengs.

Fingerslagsøvelser over nettet – 2 og 2 sammen om en ball

 • Spiller fingerslag over nett til makker. Den andre fanger i fingerslagstilling, og spiller fingerslag tilbake.
 • Den ene spiller fingerslag over nettet, makker griper ballen og kaster tilbake med baggerslagkast til den som spiller fingerslag. Bytt etter 10-15 fingerslag.
 • Den ene spiller fingerslag over nettet – fingerslag opp til seg selv – fingerslag i retur til makker, som tar fingerslag opp til seg selv osv.
 • Ballen spilles med fingerslag over nettet i høye, fine buer. Elevene spiller sammen, og kan gjerne telle hvor mange de klarer.
 • Lag små baner og spill korte kamper med kun fingerslag.

Spill Nivå 3 – tre spillere på hvert lag

Den i midten foran er opplegger, griper ballen og kaster fine legg til en av de to medspillerne.


Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Kan du nevne noen nøkkelord som er viktige for fingerslaget?

Lage skål med hendene, spille ballen foran panna og over hodet, tommelfingre og pekefingre danner en trekant.

 • Hva skal man tenke på når man skal spille andreballen (legge til medspiller)? Kaste presist så det er enklere for medspilleren å få ballen over nettet.

Tredje økt – minivolleyball 5.-7. klasse

Nordavind og sønnavind
To elever er nordavind, en er sønnavind. De som er nordavind, skal “fryse fast” så mange som mulig ved å ta på dem. Sønnavinden befrir de “stivfrosne” ved å gi dem et klapp i hånden.

Grip- og kast-opplegg
Grip- og kast-opplegg er jo ikke en egentlig volleyballteknikk, men kun et redskap på nivå 3 til å skape flyt i spillet. Likevel er det flere gode grunner til at det er viktig å øve på dette. For det første inneholder teknikken en rekke bevegelsesmønstre og taktiske elementer som har en direkte overføringsverdi til opplegg på nivå 4 og ellers i volleyball. For det andre vil man, i en kampsituasjon, bli dømt for feil dersom ballen går over nett når man kaster.
Grip- og kast-opplegg er også medvirkende til at dere, forholdsvis tidlig i barnas tekniske utvikling, kan gjøre mer komplekse øvelser der smash og baggerslag inngår.


Øvelser til grip- og kast-opplegg
4 elever på hver banehalvdel – en ball pr. gruppe.
Elevene står i en firkant, 2-3 meter fra hverandre, ansiktet vendt mot hverandre. Etter tur kaster de ballen med grip- og kastbevegelse. En elev starter, kaster ballen i lufta med grip- og kastbevegelse og løper tilbake på sin plass. Neste elev løper inn i midten, griper ballen før den går i bakken, og med grip- og kastopplegg kaster ballen i lufta igjen osv.Øvelsen kan varieres og gjøres lettere og vanskeligere med enkle grep:

 • 2 grupper konkurrerer. Hvem holder ballen lengst i luften?
 • Hvilken gruppe klarer å gripe-kaste 30 baller?
 • Når ballen er kastet, løp ut og ta på sidelinjen og tilbake på plass.
 • Når ballen er kastet, legg deg på magen på sidelinjen og løp tilbake.
 • Når ballen er kastet, hopp 3 ganger på sidelinjen og løp tilbake.
 • Når ballen er kastet, sprint rundt en medspiller og løp tilbake.

Grupper på 3 eller flere – en ballkurv pr. gruppe.

 • Læreren (eller en elev) kaster et underarmskast til eleven ved nettet. Eleven griper ballen, dreier seg i spillretningen og i samme bevegelse kaster ballen videre til eleven i posisjon 4. Ballen spilles med fingerslag eller smash over nettet til en ventende elev som griper ballen. Eleven som fanger ballen legger den i ballkurven og går bakerst i rekken. Eleven som spilte ballen over nett løper ned og blir ny fanger. Husk å bytte ut eleven som gjør grip- og kastopplegg (og evt. den som kaster ballen inn til opplegger).


Småspill som øvelse til nivå 3

Start med at lagene spiller sammen, dvs. prøver å holde ballen i spill.

 • To elever på hvert lag – de to kalles her A og B i forklaringen.
  Når ballen kommer over nettet fanger A ballen. Elev B løper raskt frem til nettet. Elev A kaster ballen til B som fanger ballen og kaster et grip- og kast-opplegg til A. Elev A løper inn til nettet og spiller fingerslag over til det andre laget. Der skjer det samme.

Variasjon

 • To elever på hvert lag – de to kalles her A og B i forklaringen.
  Når ballen kommer over nettet, spiller A baggerslag eller fingerslag. B (= den som ikke spilte første ball) løper til nettet og fanger den. Elev B kaster så et grip- og kast-opplegg til elev A. Og elev A spiller ballen over nettet med et volleyballslag. Det samme skjer på det andre laget.

Spill kamper på nivå 3

Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 

 • Hva er nøkkelordene til grip- og kast-opplegget?
  Ryggen til nettet, ta ballen med begge hender, hendene på siden av ballen, føttene peker i den retningen ballen skal spilles, kast primært med hendene, ikke så mye med armene, ballen tas imot og kastes i en glidende bevegelse, buen på ballen skal være opp og ned – ikke kaste langt, nokså nærme nettet, men pass på at spilleren du sender til følger med og er klar.
 • Hvordan kan dere forbedre samarbeidet når dere spiller kamp?
  Ved å si «min ball» eller «ja» når man vil ta ballen, heie på hverandre, si navnet på den man kaster ballen til.

Kong Rolf og hans menn (hermegåsa)
En elev er Kong Rolf, og han fører sine menn rundt i salen på en lang rekke. Alt Kong Rolf gjør skal også hans menn gjøre. Det kan være flere rekker med hver sin Kong Rolf. Alle bytter på å være Kong Rolf. Man kan gjerne leke dette med musikk til og/eller med salen fylt med redskaper og baller.


Serve-øvelser

Elevene er sammen i grupper på tre. En ball pr. gruppe.
Elevene stiller seg på rekke med fronten mot veggen i en avstand på 2-3 meter. Serv opp mot veggen.

Første elev server ballen mot veggen, andre elev fanger ballen og server, tredje elev fanger og server osv.

 • Hvem klarer en serie på 10?
 • Hvilken gruppe har først fanget 30 bolde?

Variasjoner og utfordringer:

 • Etter serve løper de og tar i veggen før de går bakerst i rekken.
 • Istedenfor å fange ballen kan de prøve å ta baggerslag og fange den (når det er mulig). Det kan for eksempel gi to poeng å spille baggerslag og fange ballen og ett poeng å fange den uten baggerslag. Hvilken gruppe får først 30 poeng?

Serve-øvelser over nett

Et lag på hver side av nettet.

 • Plasser 5 kjegler eller 5 rockeringer på hver side. Plasser hvert lag i en rekke med den avstand fra nettet hvor det skal serves fra. Hvem har, etter 3-5 minutter, veltet flest kjegler eller truffet oppi flest rockeringer?
 • Legg 10-15 rockeringer på den ene siden av nettet. Lag grupper av 3 eller 4 elever. Velg avstand det skal serves fra ut fra elevenes ferdigheter. Elevene server etter tur og løper over for å hente sin egen ball. Når man treffer oppi en ring kan man også hente den ringen bort til sin gruppe. Hvem har, etter eksempelvis 5 minutter, flest ringer.
 • Som over, men man kan bare ta en ring etter å ha servet tre baller inni ringen.

Småspill

 • Elev 1 kaster baggerslagkast til elev 2, som med grip- og kast-opplegg sender ballen til elev 1. Elev 1 løper frem og sender ballen over nett med fingerslag til elev 4. Elev 4 fanger og sender ballen med baggerslagskast til elev 3. Elev 3 sender ballen med grip- og kast-opplegg til elev 4, som løper frem til nett og med fingerslag spiller over til elev 1 osv.

Du kan variere øvelsen, og gjøre den vanskeligere eller lettere ved at:

 • Elev 1 og 4 tar imot med baggerslag eller fingerslag.
 • Elev 2 og 3 kaster ballen bakover. Det gjør at elev 1 og 4 må bevege seg mer.
 • Elev 3 og 4 kan bytte plass hver gang de sender ballen over nett. Elev 1 og 2 gjør tilsvarende når de sender ballen over nett.

Småspill – grupper på 4 elever – 1 ball

Elev 1 setter ballen i gang med en underarmserv eller et baggerslagkast, over til elev 2 og 3. Eleven som ikke tar imot ballen (3) løper til nettet. Elev 2 tar imot med baggerslag og prøver å sende til 3. Elev 3 kaster et grip- og kastopplegg til spiller 2 som med fingerslag spiller ballen over nettet til elev 1 eller 4.


Du kan variere øvelsen og gjøre den vanskeligere eller lettere:

 • For å gjøre øvelsen lettere kan elevene fange ballen og kaste den frem til nettet. Likedan kan man bruke fingerslagkast når ballen spilles over nettet.
 • For å gjøre øvelsen vanskeligere kan man si at eleven som skal gjøre grip- og kast-opplegg skal kaste ballen bakover.

Best av 4
Grupper på 2 elever.
Elevene spiller 2 mot 2 på nivå 3. Det spilles 4 kamper til 7 poeng, og ved hver kamp får man en ny makker. Hver elev teller sine egne poeng, Hvis kampen ender 5-2, får vinneren 5 poeng og taperen 2 poeng.
Det kan spilles mange kamper langs nettet, på hel eller halv bane.

Paradis – spill med 3 lag (evt. flere) på en bane.
Det er 1, 2, 3 eller 4 elever på et lag. Et lag står på hver side av nettet og et lag står utenfor banen. Laget på side B server. Kun det laget som står på banehalvdel A (paradis) kan vinne poeng. Vinner man en ballveksling stående på side B får man gå over til paradis. Hvis man taper ballen går man ut av banen og erstattes av det ventende laget som står klar ved bane B.

Spill nivå 3

Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Hva er nøkkelord til serven?

Stå i god balanse med venstre fot fremst (for høyrehendte) Ballen holdes i motsatt hånd enn den det serves med, hold den foran hofta og hånda som skal slå. Bøy i knærne og sett rompa ut, sving armen frem som en pendel, treff ballen med knyttet hånd. Når ballen er truffet fortsettes bevegelsen med et skritt inn i banen.

 • Hva kalles de slagene dere bruker mest når dere spiller volleyball når dere spiller nivå 3?
  Fingerslag, baggerslag, serv, grip- og kast-opplegg evt. smash.
 • Kan dere finne “hull” på motstanderens side? Hvor vil det være smart å spille ballen hvis dere skal vinne?
  Mellom spillere, lange baller, korte baller, langs linjene.

Øktplaner 3-4 klasse

Kanonvolleyball
8 barn pr. minivolleyballbane.
Del hver gruppe i to lag – et lag på hver side av nettet.
Netthøyde 1,30 meter – ikke høyere.
 
Lagene forsøker å treffe motstanderne med ballen. Hvis ballen fanges (motstanderen tar pol) dør den spilleren som kastet ballen. Hvis en spiller blir truffet av ballen uten å fange den, dør spilleren. Når en spiller dør, løper han ned til motstanderens baklinje. Når han får tak i en ball som kommer bak baklinjen skal han serve den over nettet for å bli befridd:
 
Level 1 frelse: Hvis ballen som serves fanges av en medspiller
 Level 2 frelse: Hvis ballen som serves spilles med baggerslag og fanges
 
Befridde spillere går tilbake på banen. Hvis medspilleren ikke fanger ballen som serves, men bare blir truffet av den, dør den spilleren, som prøvde å fange den.
 Man får poeng når den ene banehalvdelen er ryddet for spillere.


Baggerslagkast og øvelser som trener baggerslagkast
 Enkeltvis. Kan også gjøres parvis ved at to spillere bytter på å gjøre øvelsene med ball i. Den som har pause, kan gi gode råd til den som jobber.

 • Barna trener på riktig kobling med hendene uten ball
 • Forskjellige klapperytmer og deretter riktig kobling
 • Barna beveger seg rundt i salen med ulike typer løp/hopp, og på signal lages den riktige koblingen
 • 2 meter fra veggen. Ballen kastes i veggen med riktige bevegelser og gripes
 • Ballen kastes i luften, dabber i gulvet, baggerslag og grip
 • Ballen kastes i luften, dabber i gulvet, baggerslag, dabber i gulvet, baggerslag
 • Ballen spilles til seg selv med baggerslag – 1 gang – grip, 2 ganger – grip, 3 ganger – grip osv.
 • Ballen spilles til seg selv 1 gang, deretter 1 dabb i gulvet, seg selv 2 ganger, 1 gang i gulvet, seg selv 3 ganger, 1 gang i gulvet osv.

 

Baggerslagøvelser – parvis

 • Barna kaster og griper med riktige bevegelser – baggerslagmottak og baggerslagkast.
 • Kast slik at barna må al flytte seg etter ballen.
 • Dabb ballen i bakken, og den spilles tilbake med baggerslag
 • Fingerslag, dabb, baggerslag tilbake, grip
 • Ballen dabbes til makker som skal løpe frem og spille ballen tilbake med baggerslag
 • Ballen dabbes til makker som skal løpe baklengs, og spille ballen tilbake med baggerslag
 • Den ene kaster ballen, den andre spiller baggerslag tilbake.

 

Småspill og øvelser

 • Barna er sammen to og to på hver side av nettet. Ballen kastes over nettet eller bommen og gripes av motspillerne. Når ballen er kastet over nettet, bytter de to barna plass. Ballen kastes frem og tilbake inntil ballen berører gulvet eller kastes ut av banen. Poeng til det ene laget.
 • Sammen to og to på hver side av nettet. Ballen kastes over nettet eller bommen. Ballen taes imot med et baggerslag som skal gripes av medspilleren. Ballen kastes tilbake over nettet, og igjen tas den imot med et baggerslag som gripes av medspiller osv. Den som skal gripe ballen må være klar til å måtte løpe etter den, siden det kan være vanskelig å spille baggerslaget presist.

 

Evaluering, hva har du lært?
 Her et par spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna til å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Hva kaller vi slaget som kastes/slås med strake armer nedenfra og over nettet? (Baggerslagskast)
 • Kan du vise den riktige koblingen til baggerslaget?
 • Kan du nevne noen nøkkelord som er viktige når du skal spille baggerslag? (Hendene koblet med parallelle tommelfingre, strake armer med stor “plate”, skuldrene rettet mot dit vi skal spille ballen, treffe ballen like over håndleddet)
 • Hva er vanskelig ved baggerslag? (Å få ballen til å treffe riktig på armene, styre ballen i riktig retning)
 • Hvor er det lurt å kaste ballen hen hvis du vil vinne ballvekslingen/kampen? (Finne “huller” på motsatt banehalvdel, spille ut mot linjene)
 • Hvordan kan dere hjelpe hverandre til å bli bedre? (Rose hverandre, snakke sammen under spillet, si “ja” eller “min ball”, når man tar ballen m.m.)

 

Fangelek i sirkel
5-6 barn danner en sirkel ved å holde hverandre i hendene. Fangeren står utenfor sirkelen og sier navnet på det barnet som står lengst unna. Fangeren skal nå forsøke å fange det barnet. Alle i sirkelen skal forsøke å forhindre fangeren i å røre barnet ved å dreie rundt, mens de fortsetter å holde hverandre i hendene.

Øvelser med ball – parvis

 • Kast ballen til makkeren din som fanger den. Kan også gjøres sittende på knærne eller på rompa.
 • Stuss ballen til makkeren din som fanger den.
 • Barn 1 står med ryggen til barn 2 som kaster ballen og roper “nå”. Barn 1 snur seg rundt og griper ballen. Avstand mellom barna ca. 5-6 m.
 • Barn 1 og barn 2 står med ryggen mot hverandre. Barn 1 kaster en høy ball over barn 2 som løper etter ballen og griper den etter at den har dabbet i gulvet.
 • Barn 1 og barn 2 står med ryggen mot hverandre. Barn 1 kaster en høy ball over barn 2 som griper den før den treffer gulvet.
 • Kast ballen mot veggen og la den dabbe i gulvet før makkeren din griper ballen.
 • Et barn på hver side av nettet. Kast ballen til hverandre.
 • Et barn på hver side av nettet. Lag en liten bane og spill mot hverandre. Det er om å gjøre å få ballen i gulvet på den andre siden.

Øvelser for å trene på baggerslagkast

Øvelse 1:
To barn på hver side av nettet. Ballen kastes frem og tilbake over nettet. Når ballen er kastet over nettet bytter barna på samme side plass. Ballen kastes med baggerslagkast.

Øvelse 2:
Som øvelse 1, men med oppstilling foran/bak hverandre. Barna bytter plass når ballen har passert nettet.

Øvelse 3:
Ballen kastes frem og tilbake over nettet med baggerslagkast. Den som ikke griper ballen skal løpe til baklinjen og berøre en kjegle. Barna bytter plass når ballen har passert nettet.

Å få plass til alle barna kan ofte være en utfordring. Løsningen kan være å innføre et venteværelse. Her kan man plassere et lag slik at tre lag spiller på en bane. Selve ballvekslingene spilles på samme måte som over, og lagene kan spille korte kamper til 1, 2 eller 3 poeng. Når kampen er slutt rykker lagene en plass videre. Det laget som er i venteværelset har en ball klar og setter neste kamp i gang med det samme.

Evaluering, hva har du lært?
Her et par spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna til å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

Hvordan skal du holde ballen når du kaster med baggerslagkast? (Ballen holdes på siden og armene er strake)

 • Hvordan avvikles kastet? (rompa ut og kast med strake armer)
 • Kan du nevne noen nøkkelord til baggerslagkastet? (Hold ballen med strake armer, hendene holdes på siden av ballen, skuldrene løftes, rompa ut)
 • Hva er det vanskeligste med å rotere? (Å huske hvilken vei jeg skal rotere, å rekke å komme på plass før ballen kommer m.m.)

Toball
Grupper på 2 eller 3.
Det spilles 2 mot 2 eller 3 mot 3 over nettet. Hvert lag starter med en ball. Det gjelder å få ballen i gulvet på motstanderens side, og det kan kastes med fingerslagkast eller baggerslagkast. Når en ball går i bakken, er det poeng til det andre laget – og rotasjon. Det laget som først får 7 poeng, har vunnet. Lagene starter samtidig med å kaste ballene. Hvis begge ballene er på samme banehalvdel, kan de ikke kastes samtidig over nettet.

Øvelser for å trene på underarmsserve

Parvis:

 • Serve 5 baller på veggen. Makker ser på og gir gode råd.
 • Serve 5 baller mot et bestemt punkt på veggen. Makker ser på og gir gode råd.
 • Endre avstanden til veggen. Serve 5 baller til samme punktet. Makker ser på og gir gode råd.
 • Start ved 3-meterlinjen på hver sin side av nettet – serve 3 baller over nettet – rykk så 1 meter bakover. Øk avstanden. Makker gjør det samme.
 • Serve over nettet mot bestemt mål (kjegler, benker, rockeringer) Det gis poeng hver gang blinken treffes. Makker gjør det samme.
 • Serv ballen over nettet mot makker som forsøker å fange den og serve tilbake.

Servekrig
2 lag er plassert på hver sin side av nettet. Hver spiller har 1 ball + 3 ekstra baller til laget. Det gjelder å serve over nettet, så ens egen banehalvdel tømmes for baller.

Øvelser til baggerslag
Grupper på 4 barn.
4 rockeringer legges i en firkant på gulvet. En elev står i hver ring. Elev 1 spiller baggerslag til seg selv med ballen fra ring 1 til ring 2, elev 2 fra ring 2 til 3 osv. Hvis ballen ikke har rørt gulvet, kan den gis videre. Dersom ballen går i gulvet underveis, skal den plukkes opp, og eleven løper tilbake til ringen han kom fra og kaster ballen til medspilleren i neste ring. Nestemann forsøker å ta baggerslag til neste rockering. Hvor mange ganger kan laget få ballen rundt uten at den går i gulvet.

4 barn jobber sammen, parvis.
Stå sammen parvis med en avstand på ca. 1.m. Det andre paret står på samme måte på andre siden av nettet. Det skal være ca. 6 m. mellom parene.

Start med å kaste ballen med et baggerslagskast til en i det andre paret. Denne tar imot ballen med et baggerslag, som skal gripes av makker. Når ballen er fanget kastes den tilbake til paret overfor, som gjør det samme. Husk å kaste til begge elever, sånn at begge får mulighet til å ta imot ballen med et baggerslag.

Vær klar til å løpe etter ballen når den skal fanges, for det kan være vanskelig å spille ballen presist opp.

Spill nivå 2 eller 3

Evaluering, hva har du lært?
Her et par spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna til å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Kan du nevne noen nøkkelord som er viktige når du skal serve?
  (Stå i god balanse med venstre fot (for høyrehendte) eller høyre fot (for venstrehendte) fremst. Ballen holdes i motsatt hånd enn den man server med foran hoften, treff ballen med knyttet hånd)
 • Kan du nevne noen nøkkelord som er viktige når du skal spille baggerslag? (Hendene samlet med parallelle tommelfingre, strake armer med stor “flate”, skuldrene i spilleretningen, ballen treffes like over håndleddet.

Fjerde økt – minivolleyball 3. og 4. klasse

Oppgavejakt
To par er jegere som prøver å treffe de andre elevene med enten et fingerslag- eller et smashkast. Mens jegerne løper rundt skal de kaste ballen til hverandre.
Når en av elevene blir truffet skal han gå utenfor banen og gjøre en oppgave. Deretter får han være med igjen.

Eksempler på oppgaver som skal gjøres for å bli befridd

 • 30 baggerslag/kast eller fingerslag/kast
 • Kast ballen opp og fang den 20 ganger på rad.
 • Serve ballen mot veggen og fang den igjen 10 ganger.
 • Oppgavene avhenger av elevenes nivå.
 • Jegerrne har vunnet når banen er ryddet for spillere.

Baggerslag
Grupper med 3 eller flere.
Hvilket lag klarer først å spille 30 baggerslag over nettet? Læreren eller en elev står ved nettet med ansiktet mot baklinja. Ved baklinja står en rekke elever som løper frem etter tur. Læreren/eleven stusser ballen i bakken, og eleverne løper frem og spiller ballen over nettet med baggerslag. De løper og henter ballen som deretter legges i ballkurven ved læreren.

Smashkast
En elev på hver side av nettet. Nettet settes på rundt 1.30 meter. Det spilles i bredden på en ½ minivolleyballbane og på hele lengden. Det settes en kjegle i hvert hjørne av banen. Ballen settes i gang med et baggerslagkast eller et fingerslag fra midten av banen.
Når ballen er satt i gang “plukkes” ballen ned med én hånd, dabbes 2 ganger i bakken og kastes over med et smashkast. Etter å ha kastet skal spilleren løpe rundt en av kjeglene i hjørnene på banen – annenhver gang til høyre og venstre.
Mange lag spiller samtidig.

Serv
Legg 10-15 rockeringer på den ene side av nettet. Del inn i grupper på 3 eller 4 elever. Velg avstand det skal serves fra ut fra elevenes ferdigheter.
Når man treffer i en ring kan man hente ringen til sin gruppe. Hvem har flest ringer etter 5 minutter?

Kongebane
Spill to mot to på mange baner (se tegningen).
Spill nivå 1 eller nivå 2, korte kamper på tid.
Vinnerne av hver kamp går til høyre (opprykk). Taperne går til venstre (nedrykk). Når to lag står på samme banehalvdel, går det ene laget over på motsatt side av nettet. Vinnerlaget helt til høyre og taperlaget helt til venstre blir stående.

Evaluering, hva har du lært?
Her er et par spørsmål dere kan snakke om etter timen. Samtalen hjelper barna til å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Kan du forklare reglene på nivå 2 (spillet settes i gang med en serve, den ene tar imot, den andre springer frem til nettet. To fine kast og ett volleyballslag over nett. Vi roterer med klokka, ballen er tapt om den går i gulvet. Da får det andre laget poeng og skal serve neste ball)
 • Hvordan kan du gjøre øvelsene lettere eller vanskeligere (endre på banestørrelsen, evt. spille med ulike regler, noen kan spille nivå 1 andre nivå 2. Noen kan kaste ballen over istedenfor å serve).

Øktplaner 1-2 klasse

Organisering

Tøm redskapsrommet for baller. At ballene har forskjellige størrelse gjør ingen ting. Det er med på å styrke barnas persepsjon og forståelse for ulike ballers egenskaper.

Trekk bommene ned, dra tauene ut, slik at barna har noe å treffe, kaste mellom eller over. Spenn en tryllesnor, et flexbånd eller et LongNet på tvers av salen, slik at barna har noe å spille over.

Øvelser med ball – en og en

 • Gå tur mens ballen dabbes – forover, bakover, sidelengs, snu rundt.
 • Hopp mens du dabber, hopp rundt om deg selv, opp og ned, fremover, sidelengs, baklengs, skiftevis på et bein og to bein.
 • Dabb ballen samtidig som du setter deg ned på huk, ned på kne, ned på rompa, legger deg ned på ryggen, på magen, og opp igjen.
 • Dabb ballen rundt egen kropp i sittende, ryggliggende, mageliggende stilling
 • Dabb bak ryggen og tilbake igjen foran kroppen – og i motsatt retning, stående, sittende, knesittende
 • Dabb, mens du twister, danser, sparker
 • Dabb, mens du løper over salen
 • Dabb på strekene i salen (dvs. med retningsendringer)
 • Dabb mellom kjegler eller rockeringer
 • Dabb i kaos mellom hverandre
 • Dabb med en hånd (samlede eller spredte fingre, og prøv å gjøre kontakten med ballen så kort eller lang som mulig)
 • Løp, mens du dabber. Skift retning og endre tempo, mens du løper
 • Løp, stopp plutselig, mens du dabber ballen


Dabbing av ball styrker barnas håndledd. Flinke «dabbere» vil lettere lære seg smash- og servebevegelse når dette kommer.

Øvelser for å trene på fingerslagmottaket

 • Kast ballen i luften og ta imot den med riktig fingerslagstilling
 • Kast ballen i luften – la den dabbe i gulvet og ta imot med riktig fingerslagstilling
 • Kast ballen i luften – la ballen dabbe i gulvet, klapp i hendene og ta imot med i riktig fingerslagstilling
 • Kast ballen i luften – la ballen dabbe i gulvet, drei 180-grader og ta imot med i riktig fingerslagstilling

Småspill som øvelser til nivå 1 og nivå 2
Grunnspillet er at barna går sammen to og to. Ballen kastes over nettet, snoren eller bommen. Ballen fanges av motspilleren og kastes frem og tilbake helt til den faller i gulvet.

Variasjon

 1. Tell antall baller dere klarer å kaste og fange før den faller i gulvet
 2. Etter at ballen er kastet over nettet skal spilleren røre gulvet med begge hendene
 3. Etter at ballen er kastet over nettet skal spilleren bort og ta i nettet. Det er ikke lov til å løpe med ballen
 4. Etter at ballen er kastet over nettet skal spilleren sette én fot utenfor én av sidelinjene. Det er ikke lov til å løpe med ballen
 5. Kast kun med fingerslagskast til hverandre

Spill nivå 1
Her kan du se oppstilling og hvordan man roterer på banen.

Evaluering, hva har du lært?
Her et par spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna til å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Når er ballen enklest å fange? (Når den kommer akkurat der jeg står, hvis den kommer langsomt m.m.)
 • Når er ballen vanskeligst å fange? (Når jeg ikke har øyekontakt til ballen, når jeg ikke er i balanse, når den kommer raskt, når den ikke kommer der jeg står)
 • Hvordan var det å gjøre noe annet, som å løpe bort og ta i nettet eller ta begge hendene i gulvet, før ballen skulle fanges igjen? (Litt vanskelig, fikk det litt travelt, gøy siden jeg ville klare å rekke det før ballen kom tilbake m.m.)
 • Hva kalles den stillingen som du skal fange ballen i, når ballen fanges over hodet? (Fingerslagsmottak)
 • Kan du nevne noen nøkkelord til fingerslagsmottak? (Hendene høyt, fang ballen over pannen, hendene danner en skål, pekefingre og tommeltotter danner en trekant

Fangelek i sirkel
5-6 barn danner en sirkel ved å holde hverandre i hendene. Fangeren står utenfor sirkelen og sier navnet på det barnet som står lengst unna. Fangeren skal nå forsøke å fange det barnet. Alle i sirkelen skal forsøke å forhindre fangeren i å røre barnet ved å dreie rundt, mens de fortsetter å holde hverandre i hendene.

Øvelser med ball – parvis

 • Kast ballen til makkeren din som fanger den. Kan også gjøres sittende på knærne eller på rompa.
 • Stuss ballen til makkeren din som fanger den.
 • Barn 1 står med ryggen til barn 2 som kaster ballen og roper “nå”. Barn 1 snur seg rundt og griper ballen. Avstand mellom barna ca. 5-6 m.
 • Barn 1 og barn 2 står med ryggen mot hverandre. Barn 1 kaster en høy ball over barn 2 som løper etter ballen og griper den etter at den har dabbet i gulvet.
 • Barn 1 og barn 2 står med ryggen mot hverandre. Barn 1 kaster en høy ball over barn 2 som griper den før den treffer gulvet.
 • Kast ballen mot veggen og la den dabbe i gulvet før makkeren din griper ballen.
 • Et barn på hver side av nettet. Kast ballen til hverandre.
 • Et barn på hver side av nettet. Lag en liten bane og spill mot hverandre. Det er om å gjøre å få ballen i gulvet på den andre siden.

Øvelser for å trene på baggerslagkast
Øvelse 1:
To barn på hver side av nettet. Ballen kastes frem og tilbake over nettet. Når ballen er kastet over nettet bytter barna på samme side plass. Ballen kastes med baggerslagkast.

Øvelse 2:
Som øvelse 1, men med oppstilling foran/bak hverandre. Barna bytter plass når ballen har passert nettet.

Øvelse 3:
Ballen kastes frem og tilbake over nettet med baggerslagkast. Den som ikke griper ballen skal løpe til baklinjen og berøre en kjegle. Barna bytter plass når ballen har passert nettet.

Å få plass til alle barna kan ofte være en utfordring. Løsningen kan være å innføre et venteværelse. Her kan man plassere et lag slik at tre lag spiller på en bane. Selve ballvekslingene spilles på samme måte som over, og lagene kan spille korte kamper til 1, 2 eller 3 poeng. Når kampen er slutt rykker lagene en plass videre. Det laget som er i venteværelset har en ball klar og setter neste kamp i gang med det samme.

Evaluering, hva har du lært?
Her et par spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna til å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

Hvordan skal du holde ballen når du kaster med baggerslagkast? (Ballen holdes på siden og armene er strake)

 • Hvordan avvikles kastet? (rompa ut og kast med strake armer)
 • Kan du nevne noen nøkkelord til baggerslagkastet? (Hold ballen med strake armer, hendene holdes på siden av ballen, skuldrene løftes, rompa ut)
 • Hva er det vanskeligste med å rotere? (Å huske hvilken vei jeg skal rotere, å rekke å komme på plass før ballen kommer m.m.)

Småspill med kast og fang
1. Elevene deles i to lag som stiller opp på hver sin side av en midtsone, f.eks. kan lagene stå på hver sin tremeterstrek på en volleyballbane. Hvert lag har rikelig med ulike baller som kan kastes. I midtsonen plasseres én eller to store baller (medisinballer eller basketballer). Elevene skal, med kasteballene, forsøke å få de store ballene ned bak det andre lagets linje.
2. Dansk stikkball med to baller. Når man blir truffet skal man gå ut til læreren som har en ball klar. Man skal gjøre tre fingerslagkast eller tre baggerslagkast for å få være med igjen.

Kast- og fangøvelser – parvis

I de følgende øvelsene jobber elevene sammen to og to. En elev på hver side av nettet (eller tryllesnoren).
Øvelsene er bygget opp som kast- og fangøvelser over nettet. Du kan, ut fra spillernes ferdigheter, bestemme om det skal kastes på bestemte måter. Du kan velge å la elevene arbeide sammen eller gjøre det til små konkurranser. Etter utførelsen av den tekniske ferdigheten beveger eleven seg til et punkt og går tilbake til utgangspunktet.

 • Kast ballen over nettet og makker fanger ballen. Kan alle klare det 10 ganger?
 • Kast ballen over nettet, løp og ta på midtlinjen og tilbake.
 • Kast ballen over nettet, ta på gulvet med begge hender.
 • Kast ballen opp til deg selv, fang den, kast ballen over nettet.
 • Kast ballen opp til deg selv, fang den, kast ballen over nettet, sette deg ned på rompa, og opp igjen.
 • Kast ballen opp til deg selv, fang den, kast ballen over nettet, legg deg ned på magen og opp igjen.
 • Kast ballen opp til deg selv, fang den, kast ballen over nettet, løp bort og ta på sidemannen og tilbake.
 • Kast ballen opp til deg selv to ganger, kast ballen over nettet, løp bort og ta på en elev på andre siden av nettet og løp tilbake.
 • Kast ballen, sett en fot utenfor sidelinjen, løp tilbake.
 • Kast ballen, begge føtter utenfor sidelinjen, løp tilbake.
 • Kast ballen, løp ned og rør kjeglen i hjørnet.
 • Kast og fang – spill om poeng.
 • Elevene har en ball hver. Den ene kaster ballen over nettet, den andre kaster ballen i gulvet og under nettet.
 • Når ballene er kastet tar begge spillerne et antall fingre i lufta. Før ballene fanges sies det høyt hvor mange fingre den andre spilleren hadde oppe.

Øvelser til trening av underarmserve

 • Serve ballen opp mot en vegg. Den ene server i veggen, den andre forsøker å fange ballen.
 • En elev på hver side av nettet. Det serves, og spilleren på den andre side griper ballen og server tilbake osv.
 • En elev på hver side av nettet. Den ene har en ball, den andre har en rockering. Eleven med ballen server over nettet. Eleven med ringen forsøker å få ballen til å treffe gjennom ringen.

Spill nivå 1

Evaluering, hva har du lært?

Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Hva kalles det slaget som starter en minivolleyballkamp?
  Serv/underarmsserve
 • Kan du nevne noen nøkkelord til serven?
  Venstre fot fremst (for høyrehendte), ballen holdes i motsatt hånd enn den man server med, hold den foran høyre hofte, bøy i beina og rompa ut. Treff ballen med knyttet hånd.
 • Hvilke regler gjelder når du skal serve?
  Man kan serve overalt på banen, det laget som vant forrige ball skal serve.

Kast og fang – karusell
Del inn i grupper på 3-4 elever.
To elever står på den ene siden av salen og en (eller to) står på andre siden. Avstand mellom dem bør være 15-20 m. Den første eleven på siden med to elever har ball. Denne løper over salen til eleven på motsatt side, avleverer ballen og stiller seg opp. Eleven med ball løper tilbake over salen og avleverer ball til eleven som står der. Læreren bestemmer ulike måter å bevege seg med ballen på:

 • Ballen kastes i lufta og fanges i en flytende bevegelse.
 • Elevene skal løpe baklengs mens ballen kastes og fanges.
 • Elevene skal løpe sidelengs mens ballen kastes og fanges.
 • Hopp med «jentehopp» mens ballen kastes og fanges.
 • La elevene komme med ideer om hvordan det skal løpes.

Baggerslag- og fingerslagkast
Grupper med tre eller flere.

Elevene står i en trekant. Ballen kastes med baggerslagkast rundt i trekanten. Øvelsen kan også gjøres med fingerslagkast.

 • Det kastes rundt i en stor trekant. Når ballen kastes til høyre, er høyre bein fremst. Når det kastes til venstre, er venstre bein fremst.
 • To tremannsgrupper settes sammen til en sekskant. Det kastes fortsatt mellom de samme tre elever med baggerslagkast, to baller er i spill samtidig. Øvelsen kan også gjøres med fingerslagkast.
 • Som over, men nå skal den ene ballen forsøke å innhente den andre. Øvelsen kan også gjøres med fingerslagkast.

Baggerslag- og fingerslagkast. Fang ballen.
Grupper på fire elever.

Det er to elever på hvert lag. Netthøyde ca 2,40 meter. Det spilles på en ½ minibane i bredden og hele lengden Den ene eleven står foran den andre. Den fremste eleven holder en rockering og ballen skal fanges i ringen. Enten uten sprett i bakken eller med en enkelt stuss først. Den bakerste eleven fanger ballen etter at den har vært gjennom ringen, og ballen har stusset gulvet en gang. Ballen kastes så med baggerslag- eller fingerslagkast tilbake. Når eleven har kastet ballen over nettet får han rockeringen av makkeren sin.

Samme som over, men i stedet for å holde ringen legges ringen nå på gulvet, når man har beregnet hvor ballen vil lande. Eleven skal holde i ringen hele tiden.

Spil nivå 1

Du kan raskt sette sammen en liten turnering.
Elevene deles inn på 5 baner med opptil 8-10 elever på hver bane (4-5 elever på hver side av nettet)
Lagene spiller mot hverandre i ca. 5 minutter, og deretter roterer de i pilens retning. Det gule laget blir stående. På den måten kommer alle Lagene til å spille mot hverandre.


Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Når vil du bruke fingerslagkast?

Når jeg skal ta imot ballen høyt.

 • Når vil du bruke baggerslagkastet

Når jeg skal ta imot ballen lavt, eller jeg skal kaste langt.

 • Hvordan kan du beregne hvor ballen kommer?

Ha hele tiden øyenkontakt med bolden.

 • Hvordan kan dere hjelpe hverandre når dere spiller nivå 1?

Si «jeg har» eller «JA» før jeg fanger ballen, minne hverandre på å rotere, si «kom igjen», jobbe hardt og være positiv.

 • Hvordan kan dere vinne ballen?

Forsøke å finne «hull» på motstanderens banehalvdel, se hele tiden på ballen, komme raskt på plass, kjempe på alle baller.