100-klubben

Hvordan motivere barna til å øve mye selv?

I KFUM Volda har de laget et artig opplegg som blir gjennomført for minispillere på nivå 1, 2 og 3.

To og to spillerne teller antall pasninger de klarer å sende til hverandre med volleyballslag. Dersom de klarer å spille 100 slag sammen før ballen går i bakken har de to gjort seg fortjent til ei flott t-skjorte med «100-klubben» på. Klarer de dette, kan de øve videre til neste mål; 250, 500 og 1000 pasninger.

100 pasninger = T-skjorte med «100-klubben» i bronseskrift.
250 pasninger = T-skjorte med «250-klubben» i sølvskrift.
500 pasninger = T-skjorte med «500-klubben» i gullskrift.
1000 pasninger = T-skjorte med «Ej diggar volleyball» på ryggen.

KFUM Volda deler ut disse t-skjortene i pausen under en elitekamp. Dette gjør at spillerne blir veldig motiverte til å øve på å spille sammen, ifølge klubbens ledere.

T-skjortene har «100-klubben», «250-klubben», «500-klubben» eller «Ej diggar volleyball» trykket på ryggen. Foran på t-skjortene er KFUM Volda sin hovudsponsor og klubblogo påtrykket.

BOFF !

Volleyballgruppa
i Søgne IL har i flere sesonger tilbudt to artige treningspartier som flere klubber
kan anbefales å teste ut. Klubbens leder, Olav Eieland, forteller her litt om
erfaringene de har gjort seg.

Barn Og Foreldre Felles (BOFF)

BOFF har hatt treninger 1 time to ganger i uka. Søgne IL har engasjert ungdomstrenere i klubben til å lede denne gruppa, trenere som samtidig tar Trener 1-kurs. Opplegget på treningene har vært 30 minutter med lek og balltilvenning, deretter har de hatt 30 minutter med ulike spillvarianter. De har spilt to mot to, tre mot tre, både med og uten voksne på banen.

Voksne Og Familie (VOF)

VOF-gruppa har sine treninger litt senere på kvelden, og dette er et tilbud for de foreldrene som vil trimme videre etter BOFF.

Søgne IL sine erfaringer

Søgne har gjort seg flere erfaringer i løpet av de sesongene disse tilbudene har eksistert.

 • På BOFF-partiene anbefaler Eieland en aldersgrense på rundt 8 år. Yngre barn kan fort bli litt for utålmodige, og han tror at allidrett eller turn-partier nok er bedre egnet for de aller minste.
 • Barna bør få delta på miniturneringer i regionen nokså fort etter oppstart.
 • Gruppa bør organiseres med en foreldrekontakt.
 • Gruppa bør ha et eget, lite budsjett. I Søgne IL disponerer BOFF rundt 10 000 pr. år. Dette året består gruppa av 7-8 barn og samme antall voksne.
 • Det er viktig at BOFF-gruppa får en sosial ramme; film, pizzakveld, bowling, hyttetur, spillekveld.

Et
siste smart tips fra Eieland: La barna få ta med seg en venn(inne)!!! De blir
mer ivrige når de går sammen med noen!

Mange klubber strever med å få foreldrene engasjerte. Kanskje BOFF og VOF kan være en løsning? Eller i alle fall en viktig brikke for å få med flere voksne?

Hjelpe kvarandre

 • Avtal at alle skal ta ein klassekamerat som ikkje speler volleyball med på neste trening
 • Klubben sine medlemmar inviterer ein ven, eit familiemedlem, ein kjæraste med på neste heimekamp
 • Lag ein hyggekveld i klubben der alle inviterer ein ven med. Start evt. med ei lita turnering og deretter noko å ete
 • Ver med på å arrangere neste hyggekveld i din klasse der du kan tilby å stå for ei lita minivolley-turnering
 • Spør gymlæraren din om de kan lage ein skuleturnering i minivolleyball eller teenvolleyball.

Lokalområdet

Del flyers ut i nærområdet
Sjå eksempel på ein flyer her

Gode stader å dele ut flyers:

 • skular
 • fritidsklubbar
 • lokale daglegvarebutikkar
 • til alle som bur i området, finn evt. fram til barnefamiliane

Heng opp plakatar


Gode stader å henge plakatar opp:

 • skular
 • på døren til hallen der de trener
 • Inne i hallen der de trener. (Der har skulane kanskje kroppsøving)
 • På den lokale daglegvarebutikken

Ver synleg dersom det vert halde nabofest, gatefest, byfest, idrettsfest og andre arrangement i nærområdet til din klubb.

 • Lag ei lita turnering til sommarfesten i byen eller på gata. De kan bruke Longnett og sette opp mellom to trær eller to lyktestolpar.
 • Del ut ein liten foldar, der det står kvar og når de trenar

Heimeside og sosiale medier

Heimeside

 • Det er viktig at heimesida er oppdatert
 • Det skal minimum stå noko om – treningstider, kor de trener, tlf. nr. på ein kontakperson, gjerne fleire dersom det er ulike til mini, ungdom og senior
Trykk på biletet over for meir info om heimesider

Facebook

 • Opprett ei eiga Facebookside for klubben då det er ein lett måte å kome i kontakt med medlemmane på
 • Opprett evt. ei Facebook-gruppe til nokre av laga. Her kan ein avtale kven som køyrer til kamp, kva for lag som skal meldast på turneringar m.m.

Kven er lettast å få tak i

Barn og eldre er mest aktive – 9 av 10 barn mellom 7 og 12 dyrkar regelmessig mosjon. Deretter fell tidsbruken med små toppar i alderen 16-19 år, 20-29 år og endeleg 60-69 år. Dei minst aktive er aldersgruppen 30-39 og 70+.

Barn er altså ei gruppe som er svært aktive i forhold til å drive idrett i fritida. Men dei er også ei gruppe som kan vere vanskeleg å halde på – mange barn prøver fleire idrettsgreiner før dei kanskje vel “si” idrettsgrein. Derfor seier all forsking at kvalitet i det dei møter er ein av dei mest avgjerande faktorane for at dei blir i ein idrettsgrein.

Dersom de som klubb gjerne vil ha fleire barn eller starte opp eit ungdomslag (aldersbestemt lag), er det naturleg å ta kontakt med den lokale skulen og/eller SFO. Skuleturneringar er ein god stad å starte. Det er likevel relativt viktig at barna på desse stemna blir gjort merksame på at det finst ein volleyballklubb, trenar og treningstid som står og ventar på dei. Lag ein liten foldar og få gjerne nokon frå klubben til å stille opp på skuleturneringa som ambassadør for klubben. For mange barn (og vaksne) er det å skulle starte på noko nytt ikkje alltid så hyggeleg. Dersom dei veit kven trenaren er, og veit noko om klubben og sporten, er det uansett lettare å bestemme seg for å møte opp.

På same måte kan det vere ein ide å bli ein del av kommunen sitt sommarferieprogram for barn og unge, lage små begynnartreningar på dei lokale skulane, m.m. 

Eldre

Å starte eit pensjonistlag kan vere ein god ide for klubben, spesielt dersom de har litt halltid til overs. Dei fleste pensjonistar, både dei med og utan volleyballbakgrunn, har eit ønske om å vere fysisk aktive og sosiale. Og det er jo akkurat dette ei volleyballtrening kan gi dei – i god kombinasjon. Eit pensjonistlag vil garantert berike klubben, både på den eine og andre måten.