BOFF !

Volleyballgruppa i Søgne IL har i flere sesonger tilbudt to artige treningspartier som flere klubber kan anbefales å teste ut. Klubbens leder, Olav Eieland, forteller her litt om erfaringene de har gjort seg.

Barn Og Foreldre Felles (BOFF)

BOFF har hatt treninger 1 time to ganger i uka. Søgne IL har engasjert ungdomstrenere i klubben til å lede denne gruppa, trenere som samtidig tar Trener 1-kurs. Opplegget på treningene har vært 30 minutter med lek og balltilvenning, deretter har de hatt 30 minutter med ulike spillvarianter. De har spilt to mot to, tre mot tre, både med og uten voksne på banen.

Voksne Og Familie (VOF)

VOF-gruppa har sine treninger litt senere på kvelden, og dette er et tilbud for de foreldrene som vil trimme videre etter BOFF.

Søgne IL sine erfaringer

Søgne har gjort seg flere erfaringer i løpet av de sesongene disse tilbudene har eksistert.

  • På BOFF-partiene anbefaler Eieland en aldersgrense på rundt 8 år. Yngre barn kan fort bli litt for utålmodige, og han tror at allidrett eller turn-partier nok er bedre egnet for de aller minste.
  • Barna bør få delta på miniturneringer i regionen nokså fort etter oppstart.
  • Gruppa bør organiseres med en foreldrekontakt.
  • Gruppa bør ha et eget, lite budsjett. I Søgne IL disponerer BOFF rundt 10 000 pr. år. Dette året består gruppa av 7-8 barn og samme antall voksne.
  • Det er viktig at BOFF-gruppa får en sosial ramme; film, pizzakveld, bowling, hyttetur, spillekveld.

Et siste smart tips fra Eieland: La barna få ta med seg en venn(inne)!!! De blir mer ivrige når de går sammen med noen!

Mange klubber strever med å få foreldrene engasjerte. Kanskje BOFF og VOF kan være en løsning? Eller i alle fall en viktig brikke for å få med flere voksne?

Share on print
Skriv ut artikkelen