Medlemsinntekter

Medlemsinntekter

Klubbene har ulike inntektskilder for å finansiere sitt aktivitetstilbud. Idrettslag og klubber er medlemsbaserte og en av inntektskildene er dermed medlemsavgift og treningskontingent fra medlemmene.

Medlemsavgift

Alle* medlemmer skal betale medlemsavgift. Medlemsavgiften fastsettes av idrettslaget/klubbens årsmøtet og skal minimum være på 50,- per person. Alle medlemmer skal også føres inn i klubbens elektroniske medlemsregister (KlubbAdmin).

Idrettslaget kan innføre forskjellige avgiftskategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter), men minsteprisen på 50,- per person er fortsatt gjeldene.

*Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.

Treningskontingent
Ved siden av medlemsavgiften krever de fleste idrettslag og klubber treningskontingent fra sine aktive medlemmer. Kontingenten varierer avhengig av treningstilbud, deltagelse i turnering og konkurranser, alder på spillere, halleie osv.

Volleyball og sandvolleyball skal tilstrebe å være rimelige idretter, samtidig som idrettene skal være attraktive. Det forutsetter ofte et godt sportslig og sosialt miljø. NVBFs anbefaling er at klubber og grupper er realistiske i fastsetting av sine treningskontingenter.

Share on print
Skriv ut artikkelen