Årsplan

Årsplan

I starten av en sesong er det en god ide å lage en årsplan. En årsplan beskriver de overordnede temaene for treningene og hvor lang varighet de ulike periodene skal ha. Årsplanen kan også inneholde kamper, sosiale arrangementer, turneringer og reiser.

Årsplanen er til hjelp for treneren, men den kan også være et redskap som spillerne kan bruke når de forbereder seg til trening. Årsplanen setter de overordnede rammene. Den gjør det enklere for treneren å sikre en progresjon på treningene, slik at spillernes utviklingsmuligheter blir mest mulig optimale.

Årsplanen bør ta utgangspunkt i ønsker som er kommet frem gjennom samtaler med laget, og planen skal sette disse ønskene inn i et større perspektiv. Dernest bør årsplanen lages i forhold til hvilke kamper man betrakter som viktige. De fleste spillerne blir motiverte av å vinne kamper, og derfor bør årsplanen ta hensyn til når laget bør være på topp prestasjonsmessig.

En årsplan er et dynamisk redskap, og den kan endre seg løpende i takt med at man oppdager hva laget har behov for. Selv om den er dynamisk, og ting kan endre seg underveis, er det likevel lurt å lage planen. En plan sørger for at man blir bevisst på hvilke prioriteringer man gjør, hva man velger og hva man velger bort. En årsplan gir en god oversikt over sesongen og man kan se hvilke ting man skal gjennom.

Share on print
Skriv ut artikkelen