Totalbelastning

Mange arenaer å forholde seg til, særlig for de beste – belastningsproblematikk

En sentral utfordring i ungdomsidretten, særlig fra spillerne er 14-16 år og oppover er at det blir mange arenaer og muligheter, særlig for de beste spillerne. Uten god styring og en helhetlig tenking er det en risiko for at det ikke blir en fornuftig balanse mellom trening og kamper, eller at treningsinnholdet får den variasjonen som er riktig for optimal utvikling.

Et tenkt eksempel er 14-åringen som trener med og spiller kamper for 15-årslaget, 17-årslaget og et seniorlag, deltar på regionale tiltak og er med på et yngre landslag. I en slik situasjon vil det fort bli veldig mange kamper i forhold til antall treninger og ikke minst mye (ensidig) volleyballtrening og for lite tid til fysisk trening og individuell ferdighetstrening. For slike spillere er det viktig at klubben gjør det tydelig hvem som har ansvaret for spilleren. Spilleren bør ha en ansvarlig trener å forholde seg til, som styrer aktiviteten mellom de ulike arenaene.

På den annen side, ser man positivt på det, så gir alle de ulike arenaene norsk volleyball tilbyr gode muligheter for å skape en utviklende hverdag for mange spillere. Det handler i bunn og grunn om å ha vilje til å sette spillerne i sentrum og fokusere på hva som er riktig for den enkeltes utvikling, ut i fra ferdigheter og ambisjoner, heller enn å jage kortsiktige resultater for lag og klubb.

Norges Håndballforbund har utviklet «arenamodellen» og bruker den aktivt i oppfølgingen av spillere som er en del av landslagsmiljøer (både yngre og senior). Modellen er et godt verktøy som kan bidra til å skape en god helhet for spillere med mange elementer å forholde seg til. Arenamodellen setter enkeltspilleren i sentrum og putter de ulike arenaene som spilleren deltar på rundt. Den gir et bilde på kompleksiteten i hverdagen for en ung håndballspiller -eller volleyballspiller og kan være et bra utgangspunkt for å diskutere hvilke prioriteringer som skal gjøres, hvordan man ivaretar at spilleren får det innholdet som er riktig for den enkelte og at kampantallet blir fornuftig. Tankegangen i arenamodellen kan også på lavere nivå og modellen kan lett tilpasses spillere i alle aldre og med alle slags forutsetninger. I bunn og grunn handler det om å sette enkeltspilleren i sentrum. Arenaene vil være forskjellig ut ifra alder, ambisjoner, nivå, hvilken klubb man spiller i etc. Men holdningen om å finne en best mulig helhet for spilleren bør være gjeldende på alle stadier.

Kilde: handball.no

Roald Bahr tar også opp denne problematikken med følgende scenario:

“Bahrs utgangspunkt er den unge, talentfulle tenåringen som på kort tid går fra en vanlig klubbhverdag til en ny situasjon med toppidrettsgymnas, etterspurt på flere av klubbens lag og flere ungdomslandslag, og som plutselig får mer enn doblet trenings- og kampdoser. Veien er kort til overbelastning og påfølgende skader.”
https://www.olympiatoppen.no/fagstoff/talentutvikling/artikler/page8016.html

Enkle råd til en god sesongstart

Sommerferien er over, pliktene kaller og skoleåret er godt i gang. Dette betyr at sesongstarten i volleyball nærmer seg rundt omkring i klubbene våre. Kanskje er du allerede godt i gang, eller er oppstart like rundt hjørnet? Her er våre tips til hvordan du kan få en god start sammen med laget ditt.

5 tips til sesongstart i minivolleyball:

  1. Sett opp en kalender for høstens aktiviteter, og sørg for at foreldrene kan følge med på hva som vil skje.
  1. Avhold et foreldremøte. Foreldre elsker å være godt informert, og et møte gir en god anledning til å involvere dem i aktivitetene
  2. Inviter til en familiedag for søsken og foreldre. Kanskje det kaster av seg en ny spiller? Eller kanskje du får med deg flere foreldre rundt laget? Det er en smart måte å ufarliggjøre aktiviteten på å la foreldrene få prøve å spille selv. Mange setter også pris på at man kan bli kjent med foreldrene til barnas venner. Her er tips til en økt man kan gjennomføre med foreldrene: https://wiki.volleyball.no/foreldrekurs-i-volleyball/
  3. Finn en, eller et par, nøkkelforeldre som kan ta seg av praktiske oppgaver rundt laget i løpet av sesongen. Organisere kiosk, kjøring osv.
  4. Sørg for at barna gleder seg til hver gang de skal på trening. De er volleyballens beste ambassadører på skolen, i familien og i fritiden sin.

5 tips til sesongstart i ungdomsvolleyball:

  1. Vær med å skape gode vennskap – få nye og gamle til å finne hverandre. Prioriter å bruke tid på treningene til lek og moro og til å la spillerne bli kjent med hverandre.
  2. Vær ungdommenes personlige volleyballkalender. Lag en oversikt over høstens aktiviteter med tidsfrister som du hjelper til med å minne dem på.
  3. Vær spillernes personlige coach. Ta en god prat med hver spiller om deres tanker for sesongen. Det er viktig at dere har noenlunde avstemte forventninger til hverandre.
  4. Grip sjansen og bli kjent med familien til spillerne dine. Inviter til et foreldremøte, selv for de eldste ungdommene.
  5. Legg vekt på å ønske ordentlig velkommen! Ønsk hjertelig velkommen uansett om det er gamle spillere, gjensyn etter sommerferien eller om det er helt nye ansikter.

Flere tips til en god sesongstart: https://wiki.volleyball.no/ein-god-velkomst/