Skolemesterskap – oppskrift

Invitasjon til skolene   

Invitasjon sendes ut i god tid før spilledagen. Invitasjon skal inneholde dato, tid, tidsbruk, informasjon om hvor man melder på lag, kontaktperson for turneringen, spilleregler, gjerne lag en invitasjon som henges opp som plakat på skolene  

Praktisk informasjon om regler, kamper, dømming  

Turneringsform  

Det spilles innledende puljespill og øvre og nedre sluttspill.   

Kampform

Alle kamper unntatt finalene spilles som 1-setts kamper hvor første lag til 25 poeng vinner kampen (det kreves ikke to poengs overvekt).  

Finalene spilles som best av 3 sett. Av tidshensyn bruker vi ”modifisert settformat”, slik at 1. og 2. sett går til 15 poeng. Et evt. 3. sett går til 10 poeng.  Alle finalesett må vinnes med to poengs overvekt. Her kan det gjøres lokale tilpassninger.  

Kampavvikling/oppvarming  

Alle kamper skal starte til oppsatt tid. Banene vil være ledige for oppvarming 5-10 minutter før kampstart. Det kjøres ikke ordinær nett- og serveoppvarming, men hvis begge lag ønsker det kan de foreta nettoppvarming. Dommerne har ansvar for at kampene starter presist.  

Premiering/seremoni  

Premieseremonien starter rett etter at finalene er ferdige. Det er premier for 1., 2. og 3. plass. Vi oppfordrer alle lagene til å se finalene, – og være med premieseremonien.   

Dømming  

Lagene dømmer hverandre. Vær obs på dømming på tvers av klasser, sjekk oppsettet nøye.   

Arrangør dømmer finalene, samt enkelte andre kamper.   

Det dømmes i utgangspunktet med én dommer pr kamp, samt to personer til å føre settpoengene på kampskjemaet, og betjene poengtavla.  

Ting som skal gjøres  

Klargjøring/sette ut/rigge  

 • Sette opp nett på alle baner som trengs  
 • Sette ut poengtavler 
 • Merke banene 1-6 
 • Henge opp plakater og kampoppsett 
 • Henge opp resultatliste m/sluttspilltre v/sekretariatet 
 • Sortere kampskjema, gjøre klar til første kamprunde 
 • Sette ut baller og evt ballkurver 
 • Lage turneringssekretariat.  
 • Samle laglederne, kort info og velkommen 

Løpende og etter hvert  

 • Passe på at kampene kommer i gang når de skal, at skolene følger med på dommeroppgavene. 
 • Passe på at kampskjema føres, og blir levert. Ta evt 
 • Resultatregistrering i profixio  
 • Justere nett ved behov 
 • Musikk under finalene 
 • Premieutdelinga, speaker 
 • Til slutt: full nedrigg, rydding og søppelplukking i hall og på tribuner 

Utstyr, – hvor og hva  

 • Baller 
 • Poengtavler 
 • Ballpumpe? 
 • Dommerfløyter? 
 • Is og tape (evt førstehjelpskoffert) 
 • Skriveunderlag 
 • Penner 

Utskrift  

 • Kampskjema 
 • Kampoppsett (A3 til oppslag, A4 til utdeling) 
 • Baneskilt 
 • Plakater 
 • Praktisk info, regler, dømming osv 

 

Foreldrekurs i Volleyball

Volleyball for barn er først og fremst ballsidighet. La barna ha det gøy med ballen og lær dem gradvis enkle prinsipper i volleyball. Fornøyde og glade barn gir ofte også positive foresatte. Norges Volleyballforbund oppfordrer klubbene til å engasjere foresatte som støttespillere i treningene. Hvis flere foreldre har litt kunnskap om organisering av spillet har klubben flere hjelpere på trening.

Her har vi satt sammen en innledning til volleyball, tips og triks slik at foresatte kan fungere som bedre støttespiller til barna og treneren. Vi anbefaler at økten har en varighet på ca. 60 minutter. Den kan gjennomføres parallelt med minitreningene for barna eller i forbindelse med for eksempel et foreldremøte om høsten.

Ha det gøy!

Gjennomføring økt

Oppstart – Organisering av salen og fremvisning av baller, nett og annet utstyr

Ønske velkommen og fortell kort om minivolleyball. I minivolleyball fokuserer vi på ballsidighet og man spiller etter nivå, ikke alder. Dette gjør man også på turnering. Start så forholdsvis raskt på den praktiske økten.

Vis og tøm redskapsrommet for baller. Fortell om ballene og vis foreldrene konkret hvilke baller dere bruker og hva som er fordelen med disse. Forklar gjerne også hvorfor man fint kan bruke ulike baller. Det er med på å styrke barnas persepsjon og forståelse for ulike ballers egenskaper.

Trekk bommene ned, dra tauene ut, slik at man har noe å treffe, kaste mellom eller over. Spenn en tryllesnor, et flexbånd eller et LongNet på tvers av salen, slik at man har noe å spille over. La de foresatte selv få forsøke. Vet man hvordan nettet henges opp kan man hjelpe til med dette på neste trening. Husk at det som kan være en selvfølge for deg som erfaren volleyballentusiast kan være nytt for andre som selv ikke har spilt volleyball.

Målsetningen med denne delen av økten er å gjøre de foresatte kjent med sal, baller og øvrig utstyr. Da kan de foresatte enklere hjelpe til med den praktiske organiseringen på neste økt.

Vis og prøv ut øvelser
Engasjer deltagerne med forskjellige øvelser. Her anbefaler vi at du velger noen av de du benytter på trening. La de foresatte selv få forsøke. Kanskje har de allerede sett at barna gjennomføre dette på trening? Vis hvordan du tilrettelegger, forklare hva som er hensikten med øvelsen og hva barnet lærer. Husk på at dette skal være gøy og det gjør ingenting at ikke alle foresatte selv har spilt volleyball.

Målsetningen med denne delen av økten er at de foresatte selv ved å prøve minivolleyball erfarer hvordan øvelser organiseres og hva barna lærer.

Videre har vi forslag til noen øvelser tilpasset nybegynnere i minivolley som kan benyttes i en slik økt.

Øvelser med ball – en og en
• Gå tur mens ballen dabbes – forover, bakover, sidelengs, snu rundt.
• Hopp mens du dabber, hopp rundt om deg selv, opp og ned, fremover, sidelengs, baklengs, skiftevis på et bein og to bein.
• Dabb ballen samtidig som du setter deg ned på huk, ned på kne, ned på rompa, legger deg ned på ryggen, på magen, og opp igjen.
• Dabb ballen rundt egen kropp i sittende, ryggliggende, mageliggende stilling
• Dabb bak ryggen og tilbake igjen foran kroppen – og i motsatt retning, stående, sittende, knesittende
• Dabb, mens du twister, danser, sparker
• Dabb, mens du løper over salen
• Dabb på strekene i salen (dvs. med retningsendringer)
• Dabb mellom kjegler eller rockeringer
• Dabb i kaos mellom hverandre
• Dabb med en hånd (samlede eller spredte fingre, og prøv å gjøre kontakten med ballen så kort eller lang som mulig)
• Løp, mens du dabber. Skift retning og endre tempo, mens du løper
• Løp, stopp plutselig, mens du dabber ballen

Dabbing av ball styrker barnas håndledd. Flinke «dabbere» vil lettere lære seg smash- og servebevegelse når dette kommer.

Øvelser for å trene på fingerslagmottaket
• Kast ballen i luften og ta imot den med riktig fingerslagstilling
• Kast ballen i luften – la den dabbe i gulvet og ta imot med riktig fingerslagstilling
• Kast ballen i luften – la ballen dabbe i gulvet, klapp i hendene og ta imot med i riktig fingerslagstilling
• Kast ballen i luften – la ballen dabbe i gulvet, drei 180-grader og ta imot med i riktig fingerslagstilling

Småspill som øvelser til nivå 1 og nivå 2
Grunnspillet er at barna går sammen to og to. Ballen kastes over nettet, snoren eller bommen. Ballen fanges av motspilleren og kastes frem og tilbake helt til den faller i gulvet.

Variasjon
1 Tell antall baller dere klarer å kaste og fange før den faller i gulvet
2 Etter at ballen er kastet over nettet skal spilleren røre gulvet med begge hendene
3 Etter at ballen er kastet over nettet skal spilleren bort og ta i nettet. Det er ikke lov til å løpe med ballen
4 Etter at ballen er kastet over nettet skal spilleren sette én fot utenfor én av sidelinjene. Det er ikke lov til å løpe med ballen
5 Kast kun med fingerslagskast til hverandre

Spill nivå 1
Her kan du se oppstilling og hvordan man roterer på banen.

Avslutning av økten

Evaluering, hva har du lært?
Her et par spørsmål dere kan snakke om etter at foreldrene har forsøkt ulike øvelser. En slik samtale hjelper foreldrene til å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.
• Når er ballen enklest å fange? (Når den kommer akkurat der jeg står, hvis den kommer langsomt m.m.)
• Når er ballen vanskeligst å fange? (Når jeg ikke har øyekontakt til ballen, når jeg ikke er i balanse, når den kommer raskt, når den ikke kommer der jeg står)
• Hvordan var det å gjøre noe annet, som å løpe bort og ta i nettet eller ta begge hendene i gulvet, før ballen skulle fanges igjen? (Litt vanskelig, fikk det litt travelt, gøy siden jeg ville klare å rekke det før ballen kom tilbake m.m.)
• Hva kalles den stillingen som du skal fange ballen i, når ballen fanges over hodet? (Fingerslagsmottak)
• Kan du nevne noen nøkkelord til fingerslagsmottak? (Hendene høyt, fang ballen over pannen, hendene danner en skål, pekefingre og tommeltotter danner en trekant

Foreldrevettregler
Gå gjennom foreldrevettreglene. Fortell hva dere som klubb og trenere fokuserer på. Kanskje har klubben utarbeidet egne foreldrevettregler. Hvis ikke finnes eksempler på noen her:
• Gi oppmuntring og hei på alle spillere – ikke bare dine kjente
• Si en positiv ting til hver spiller på hver eneste trening
• Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
• Ikke kritiser spillere
• Respekter treneres bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
• Støtt dommeren
• Vær vennlig mot foreldrene til det motsatte laget før, under og etter en kamp
• Stimuler til deltakelse uten noen form for press
• Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

Avslutning
Takk for innsatsen og inviter foreldrene med på neste trening eller turnering. Nå kan flere hjelpe til. Husk da å ha konkrete oppgaver slik at man føler seg nyttig.

Lykke til!