100-klubben

Hvordan motivere barna til å øve mye selv?

I KFUM Volda har de laget et artig opplegg som blir gjennomført for minispillere på nivå 1, 2 og 3.

To og to spillerne teller antall pasninger de klarer å sende til hverandre med volleyballslag. Dersom de klarer å spille 100 slag sammen før ballen går i bakken har de to gjort seg fortjent til ei flott t-skjorte med «100-klubben» på. Klarer de dette, kan de øve videre til neste mål; 250, 500 og 1000 pasninger.

100 pasninger = T-skjorte med «100-klubben» i bronseskrift.
250 pasninger = T-skjorte med «250-klubben» i sølvskrift.
500 pasninger = T-skjorte med «500-klubben» i gullskrift.
1000 pasninger = T-skjorte med «Ej diggar volleyball» på ryggen.

KFUM Volda deler ut disse t-skjortene i pausen under en elitekamp. Dette gjør at spillerne blir veldig motiverte til å øve på å spille sammen, ifølge klubbens ledere.

T-skjortene har «100-klubben», «250-klubben», «500-klubben» eller «Ej diggar volleyball» trykket på ryggen. Foran på t-skjortene er KFUM Volda sin hovudsponsor og klubblogo påtrykket.

Friminuttsleker

Ideer til minivolleyballaktivitet som kan gjøres i skolegården.
Småleker med bruk av minivolleyballer som tar 10-15 minutter.

 1. Balljakt
  1 ball og to lag.
  Det ene laget spiller til hverandre med baggerslagkast eller fingerslagkast. Det andre laget prøver å få tak i ballen. Lykkes de med dette bytter lagene roller.
 2. Smørøyet
  1 ball. Barna deles inn i et lite og et stort lag, for eksempel to mot fem. De fem spillerne på det ene laget starter med ballen og de spiller ballen til hverandre med fingerslagkast eller baggerslagkast. De to spillere som står i smørøyet prøver å berøre ballen. Klarer en spiller det bytter denne plass med den som mistet ballen.
 3. Smashing stikkball
  1 ball. Mange barn, alle mot alle.
  Når man har ballen skal man ta et smashtilløp og prøve å treffe en av de andre spillerne. Spilleren dør hvis han treffes og skal da ta tre smashtilløp på sidelinjen for å få være med igjen. Det kan spilles med flere baller hvis det er mange barn med.
 4. Spill over mur/rekkverk
  1 ball. To lag med maks fire spillere på hver side. Hvis det er flere med, lages det flere baner
  Spil mod hverandre over muren. Spill nivå 1.
 5. Alle mot alle
  1 ball.
  Løp på kryss og tvers mellom hverandre og spill ballen til hverandre med fingerslagkast og baggerslagkast. Stopp når du får ballen og forsøk å berøre en annen spiller mens du holder ballen. Hvis du berører en annen person gir det ett poeng. Hvert barn skal telle sine egne poeng høyt. Deretter spilles ballen videre.
 6. Dobbeltspill med baggerslag
  2 baller. To lag.
  Hvert lag starter med en ball og spiller til hverandre ved å kaste baggerslagkast eller fingerslagkast.
  Mottakeren av ballen spiller et baggerslag opp til seg selv og fanger den. Lykkes det, får laget ett poeng. Det er om å gjøre å score så mange poeng som mulig. Spill på tid.
  Lagene kan også forsøke å stjele hverandres baller. Lykkes det, spiller laget videre med to baller inntil det andre laget har stjålet tilbake ballen.
 7. Kast og baggerslag
  1 ball. To lag.
  Man spiller sammen på laget. Rytmen er kast-baggerslag-fang. Dette gjentas hele tiden. Det skal være tre forskjellige personer som berører ballen. Det andre laget forsøker å stjele ballen. Lykkes det, spiller det andre laget videre i samme rytme – kast-baggerslag-fang. Hver gang det lykkes et lag å gjennomføre de tre handlingene får laget et poeng.
 8. Etter ballen
  1 ball. To lag.
  Det laget som har ballen spiller den til hverandre. Dette gjøres ved å kaste til en medspiller som spiller baggerslag til seg selv, og deretter raskt kaster ballen videre til en ny medspiller. Blir man berørt av en motspiller mens man har ballen overtar det andre laget ballen.
 9. Servekamp
  1 ball. To lag med fire spillere på hver side.
  Lag en bane med et hinder i midten, eks. en benk. Serve ballen over på den andre siden.
  Motstanderlaget fanger ballen og server den raskt tilbake. Dersom man ikke fanger ballen dør en og går ut av banen. Man blir befridd hvis lagkameratene fanger motstanderens serv to ganger på rad. Hvis det ene laget tømmes helt får det andre laget ett poeng og man starter på ny.
 10. Stussball
  1 ball. To lag. Lag en bane med et hinder i midten, eks. en benk. Sett spillet i gang ved å kaste ballen over på motstanderens side. Spillerne på samme banehalvdel spiller ballen til hverandre ved å slå den med hånden eller underarmen (serve eller baggerslag). Ballen skal deretter stusse i bakken før en annen kan spille den videre til en på laget. Ballen kan spilles tre ganger på samme side før den skal passere hinderet. Den skal stusse i bakken på den andre siden og deretter skal det spilles tre pasninger før ballen igjen spilles over hinderet. Ballen skal altså stusse i bakken etter hver berøring.
 11. Spill med kosteskaft
  1 ball, ett kosteskaft (eller en gren)
  2 spillere er levende mål. De holder kosteskaftet mellom seg og beveger seg fritt omkring på avtalt område. Resten av barna samarbeider om å score mål. De spiller ballen til hverandre med baggerslagkast eller fingerslagkast, og de kan score poeng ved å kaste ballen over kosteskaftet med et smashkast. Barna bytter roller etter et par scoringer.
 12. Rockering-volley
  1 ball, to lag, en rockering er mål.
  Spillerne på det laget som har ballen spiller til hverandre med fingerslag- eller baggerslagkast. Det scores poeng hvis de klarer å avlevere ballen til en medspiller mens han står inne i rockeringen.
  Hvis spilleren inne i ringen klarer å spille et baggerslag opp til seg selv når han mottar ballen får laget to poeng.
  Spillerne fra det andre laget prøver å stjele ballen. Og hvis de klarer det får de sjansen til å score.
 13. Spill over midten
  1 ball, to lag. Banen deles i to halvdeler.
  Hvert lag fordeler seg med like mange barn på hver halvdel. Spillerne på det laget som har ballen spiller til hverandre med baggerslag- eller fingerslagkast. Det scores hver gang ballen passerer midtlinjen og mottas av en medspiller. Det andre laget forsøker å stjele ballen fra dem. Klarer de det får de sjansen til å score poeng selv.
 14. Karusell
  1 ball pr. lag. Like mange spillere på hvert lag, minimum tre.
  Hvert lag deler seg i to rekker med fronten mot hverandre. Det skal være ca. 5 m mellom de to rekkene på laget. Hvis laget har oddetall antall spillere står det f.eks. tre i den ene og fire i den andre.
  Ballen kastes med fingerslag- eller baggerslagkast til den første i rekken overfor, og barnet løper deretter til motsatt rekke og stiller seg bakerst. Spilleren overfor, som fanger ballen, kaster den raskt videre og løper bak i køen i rekken overfor. Det gjelder å klare så mange kast-mottak som mulig uten å miste ballen.
  Karusell kan også gjøres med flere lag. Lagene kan da evt. konkurrere og prøve å få flest mulig kast-mottak på rad. De starter på null igjen når de mister ballen. Eller – de mister halvparten, og får inn litt hoderegning på kjøpet.

Tips til kroppsøvingslæreren

Er du kroppsøvingslærer?
På denne siden finner du nyttig info om volleyballundervisning.

Organisering

I volleyballtimer på skolen bør barn og ungdom få spille på små baner og med  spillere på laget. Aller helst bør det spilles en mot en, to mot to eller tre mot tre.
Dette kan organiseres enkelt ved bruk av LongNet og ved å bruke eksisterende linjer på gulvet i gymsalen evt. supplert med elektriker-teip. Slik får man laget 3-8 baner på tvers av en vanlig volleyballbane. Med LongNet kan en hel skoleklasse aktiviseres i en vanlig gymsal.
Dersom man ikke har LongNet på tvers av salen kan vanlige volleyballbaner brukes, men da blir det litt mer plasskrevende å få til optimal undervisning.
Små baner og små lag gjør at alle elevene i klassen får delta i mye større grad. Det skaper mer balltouch pr. elev og dermed også større engasjement.

Film som viser hva LongNet er –  her.
Bestilling og kjøp av LongNet –  her.

Baller

Ballene som benyttes til barn og skoleelever bør være mykere og lettere enn voksenballer. Gode baller til bruk i undervisning fåes kjøpt på Mikasport.no – her.

Undervisningen

Nybegynnere i volleyball bør begynne med å spille minivolleyball, nesten uansett alder. I minivolleyball senkes tempoet i spillet ned til deltakernes nivå ved hjelp av at lagene kan erstatte ett, to eller tre av slagene med mottak/kast. Dermed vil de få bedre kontroll, og ballvekslingene kan bli lengre og gøyere enn i “tradisjonell skolevolleyball”.
Spillet treer-volleyball for tenåringer kalles teenvolleyball, og de samme prinsippene gjelder der.
NVBF arrangerer turneringer rundt omkring i landet i både minivolleyball og teenvolleyball.

Minivolleyball
Videoer og informasjon om hvordan de ulike nivåene i minivolleyball skal spilles, finner du her.
Videoer av de ulike teknikkene i minivolleyball finner du her.
Øktplaner tilpasset skoleklasser eller treningsgrupper i minivolleyball er lagt på volleypedia, og dem finner du i menyen.

Teenvolleyball
Informasjon om de ulike nivåene i teenvolleyball finner du her.
Videoer av de ulike teknikkene i teenvolleyball finner du her. 
Videoer som viser de ulike nivåene ligger her.

Ulike spillvarianter – kort forklart

Det er mange måter å organisere spillaktivitet på over LongNet.
Man kan spille en mot en – to mot to – med varierende antall touch tillatt pr side. Man kan sette begrensninger og lage regler ut fra elevenes ferdigheter og hva man vil oppnå med aktiviteten.

Eksempler  (ulike mulige regler/utfordringer står i parentes):

 • En mot en – et slag pr. side (valgfri slagtype, kun kast/mottak, kun fingerslag eller kun baggerslag)
 • En mot en – to slag pr.side (valgfrie slag, første er mottak/kast andre er volleyballslag,  eller første må være bagger, andre fingerslag).
  Se video her 
  om hvordan man kan differensiere og variere en mot en-spillet ut fra barnas ferdigheter. Det fungerer utmerket at barna som spiller mot hverandre spiller på ulikt nivå/har ulike oppgaver ut fra eget nivå.
 • To mot to – kun to slag tillatt (valgfrie slag, første er mottak/kast andre et volleyballslag, bare baggerslag, eller første bagger og andre fingerslag).
 • To mot to – tre slag, (valgfrie slag, siste må være fingerslag)

Paradis – spilles med tre lag på samme bane. Den en banehalvdelen er paradis og den andre siden serves det fra. Vinner servelaget får de gå over i paradis. Man får poeng, og får bli stående på banen, dersom man vinner ballvekslingen i paradis. Det tredje laget server da neste ball.

Opprykk/nedrykk – er en fin måte å la elevene få varierte motstanderlag på omtrent eget nivå.
Lag små baner på plassen du disponerer, og del elevene i små lag – eks. 10 lag dersom du har 5 baner til disp.
2  lag starter å spille mot hverandre på hver bane. Spill korte kamper på tid  (ca 5 minutter) der lagene teller poeng selv. Når tiden er ute og fløyta går, skal vinnerlaget rykke opp og taperlaget rykke ned. Bestem retning for opprykk og nedrykk på forhånd – eks. eliteserien er nærmest garderoben, deretter 1.div, 2.div, 3. div og til slutt 4. div nærmest utgangen. Slik blir det stor utskiftning i hvem som spiller mot hverandre, samtidig som du sørger for en viss nivåfordeling langs nettet.

Hot seat – spilles på små baner organisert som i leken over. Men dersom du har 5 baner til disp. skal du nå dele elevene inn i 12 lag.
Leken foregår slik, med 12 lag og 5 baner brukt som eksempel:
6 lag skal tilhøre hver side av nettet, og alle disse 6 lagene samarbeider med hverandre og konkurrerer mot de andre 6 lagene. 5 lag starter å spille mot 5 av motstanderlagets lag. Det spilles kamper til feks 10 poeng. Det sjette laget på hver side starter i Hot seat. Det er i den ene enden av salen, og der bør også læreren oppholde seg. Lærer teller/styrer poengene.  Når en av de 5 kampene er ferdig springer vinnerlaget bort til læreren og får en vinnerstrek (eller de kaster en vinner-ertepose oppi sitt lag sin bøtte – dette finner du en passende løsning på). Deretter bytter vinnerlaget plass med laget i Hot seat, slik at disse nå skal spille mot det laget som tapte. Det laget som tapte kampen får beholde sine poeng inn i den nye kampen. Dersom første kamp endte 10-6 starter altså den neste kampen med 0-6. Når skoletimen er slutt teller dere opp antall vinnerstreker eller erteposer i hver bøtte.
Siden taperlaget får et forsprang inn i neste kamp vil som regel alle lagene oppleve både seier og tap. Og ventetiden i Hot seat blir sjelden veldig lang.

Volleyballbok med gode tips

Boka “Sandvolleyball”, skrevet av landslagstrener Martin Engvik, passer utmerket for lærere som vil lære om volleyballteknikk og småspill, både i volleyball og sandvolleyball.

Send en e-post til post@volleyball.no hvis du ønsker mer informasjon om boka “Sandvolleyball”.

Faghefte minivolleyball

Fagheftet i minivolleyball er et supplement til NVBFs trenerutdanning. I fagheftet står det beskrevet fine øvelser og forventet nivå på ulike alderstrinn/nivå.

Du finner Faghefte minivolleyball – her.

Samarbeid med den lokale volleyballklubben?

Det er en god idé å ta kontakt med den lokale volleyballklubben. Det kan godt tenkes at de er interesserte i et samarbeid med skolen din. Det er mange eksempler på at skoler som har manglet volleyballutstyr har fått låne både baller, nett og til og med instruktør i perioder av året. Andre klubber og skoler har blitt enige om felles benyttelse av LongNet og baller dersom volleyballtreninger og gymtimer avholdes i samme hall.