Øktplaner 5-7 klasse

Seksdagersløp
Elevene går sammen i par, og den ene i paret løper en runde rundt ytterlinjen på en volleyballbane. Den andre jobber med ulike oppvarmningsøvelser imens, deretter bytter de oppgave.
I starten bestemmer læreren hvilke øvelser de skal gjøre og velger øvelser som beveger fingre, armer, skuldre, mage, hofter og bein.
Når leken er innøvd bestemmer den som skal løpe, hva den andre i paret skal gjøre mens hun løper sin omgang. For å få parene fordelt på banen, kan man gi dem forskjellige startsteder.

Baggerslag-øvelser
Parvis. Hvis elevene ikke har øvd på baggerslag tidligere, se øvelsene fra 3.-4. klasse.

 • Ballen skal kastes og gripes med riktige bevegelser, og elevene skal forflytte seg til ballen.
 • Ballen dabbes i gulvet og spilles tilbake med baggerslag.
 • Fingerslag, dabb, baggerslag tilbake, grip.
 • Ballen dabbes i gulvet, løp frem og spill den tilbake med baggerslag.
 • Ballen dabbes i gulvet, løp tilbage og spill den frem med baggerslag.
 • Den ene kaster ballen, den andre spiller baggerslag tilbake.
 • En elev står i rockeringen og kaster med baggerslagskast. Den andre skal spille tilbake med baggerslag. Ballen skal gripes uten at man må gå ut av ringen.
 • Den ene kaster ballen med forskjellig lengde, den andre spiller baggerslag i retur.
 • Den ene spiller fingerslag, baggerslag i retur, grip osv.
 • Den ene spiller fingerslag, den anden baggerslag osv.
 • Det spilles baggerslag frem og tilbake.
 • Det spilles frem og tilbake med baggerslag, avstanden endres.
 • Det spilles frem og tilbake, skift mellom høye og lave baller.
 • Ballen kastes med baggerslagkast over nettet. Den andre spiller baggerslag tilbake og ballen gripes.

Baggerslag-øvelser
Grupper på 5-8 elever.

 • Spillerne står i kø som på bildet. Førstemann står i klarposisjon. Læreren kaster underhåndskast til første elev som spiller baggerslag til eleven i posisjon 2. Eleven i posisjon 2 griper ballen og legger den i ballkurven. Plassen ved nettet tas over av den eleven som nettopp har spilt baggerslag. Neste ball spilles til posisjon 4, og øvelsen er i gang. Øvelsen kan gjøres på flere baner, og eleverne kan bytte på å kaste ballen.

 • Læreren, eller en elev, kaster en ball til den første spilleren i en av rekkene, og denne spiller baggerslag frem til nettet. Eleven i den motsatte rekken løper frem til nettet og griper ballen og legger den i ballkurven. Begge spillerne skal gå bakerst i egen rad. Ny ball kastes fra lærer, nå til den motsatte rekken, og øvelsen fortsetter.

Øvelsen kan gjøres på flere baner.

Spill nivå 3

Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Kan du nevne noen nøkkelord som er viktige når du skal spille baggerslag? (Koblede hender med parallelle tommelfingre, strake armer med stor “flate”, skuldrene skal være vendt mot dit man vil spille ballen, ballen skal treffe like over håndleddet)
 • Hvordan bør dere stå på banen når dere spiller nivå 3? (Det skal være 3 spillere på banen, de stiller opp i en “trekant” med en spiller fremme ved nettet og to spillere på kantene)
 • Hvordan roterer vi i volleyball? (Laget roterer når det har vunnet serveretten.
 • Hvordan får man poeng i volleyball? (Det laget som vinner en ballveksling får poeng. Ved feil får motstanderlaget poeng, dvs. at etter hver ballveksling gis det poeng til et av lagene.
 • Hvor mange poeng må man ha for å vinne kampen? (Det spilles best av 3 sett. I de to første settene spilles det running score til 25 poeng, i et evt. 3. sett spilles det til 15 poeng).

Stiv heks

Sistenlek der to elever er hekser som forsteiner de som blir tatt og to elever er frelsere, og disse to har med seg ball. Forsteinede elever setter seg ned på huk. Frelserne kan befri dem ved å utføre avtalte øvelser med dem. Eksempler på øvelser kan være ta fire fingerslag sammen, tre baggerslag sammen, serve og fange ballen to ganger osv.

Fingerslagsøvelser opp mot en vegg – 1 ball til hver
Bruk ulike myke baller, hvis dere ikke har volleyballer til alle.

 • Ballen holdes fingerslagsstilling. Kast ballen opp mot veggen.
 • Ballen kastes opp mot veggen og fanges i fingerslagstilling.
 • Ballen spilles med fingerslag opp mot veggen, prøv å ta et fingerslag på returen og fang ballen osv.
 • Ballen spilles opp mot veggen – kort avstand, under en meter
 • Ballen spilles opp mot veggen – større avstand, 1-3 meter

Fingerslagsøvelser mens du går – 1 ball til hver
Bruk ulike myke baller, hvis dere ikke har volleyballer til alle.

 • Alle elever på samme banehalvdel, fingerslag mens du går
 • Samme øvelse på mindre og mindre område
 • Samme øvelse, eleven som mister ballen, går ut
 • Fra sidelinje til sidelinje, slå ballen annenhver gang høyt og lavt
 • Samme som over, men sidelengs bevegelse – begge veier.
 • Samme som over, men spilleren beveger seg baklengs.

Fingerslagsøvelser over nettet – 2 og 2 sammen om en ball

 • Spiller fingerslag over nett til makker. Den andre fanger i fingerslagstilling, og spiller fingerslag tilbake.
 • Den ene spiller fingerslag over nettet, makker griper ballen og kaster tilbake med baggerslagkast til den som spiller fingerslag. Bytt etter 10-15 fingerslag.
 • Den ene spiller fingerslag over nettet – fingerslag opp til seg selv – fingerslag i retur til makker, som tar fingerslag opp til seg selv osv.
 • Ballen spilles med fingerslag over nettet i høye, fine buer. Elevene spiller sammen, og kan gjerne telle hvor mange de klarer.
 • Lag små baner og spill korte kamper med kun fingerslag.

Spill Nivå 3 – tre spillere på hvert lag

Den i midten foran er opplegger, griper ballen og kaster fine legg til en av de to medspillerne.


Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Kan du nevne noen nøkkelord som er viktige for fingerslaget?

Lage skål med hendene, spille ballen foran panna og over hodet, tommelfingre og pekefingre danner en trekant.

 • Hva skal man tenke på når man skal spille andreballen (legge til medspiller)? Kaste presist så det er enklere for medspilleren å få ballen over nettet.

Tredje økt – minivolleyball 5.-7. klasse

Nordavind og sønnavind
To elever er nordavind, en er sønnavind. De som er nordavind, skal “fryse fast” så mange som mulig ved å ta på dem. Sønnavinden befrir de “stivfrosne” ved å gi dem et klapp i hånden.

Grip- og kast-opplegg
Grip- og kast-opplegg er jo ikke en egentlig volleyballteknikk, men kun et redskap på nivå 3 til å skape flyt i spillet. Likevel er det flere gode grunner til at det er viktig å øve på dette. For det første inneholder teknikken en rekke bevegelsesmønstre og taktiske elementer som har en direkte overføringsverdi til opplegg på nivå 4 og ellers i volleyball. For det andre vil man, i en kampsituasjon, bli dømt for feil dersom ballen går over nett når man kaster.
Grip- og kast-opplegg er også medvirkende til at dere, forholdsvis tidlig i barnas tekniske utvikling, kan gjøre mer komplekse øvelser der smash og baggerslag inngår.


Øvelser til grip- og kast-opplegg
4 elever på hver banehalvdel – en ball pr. gruppe.
Elevene står i en firkant, 2-3 meter fra hverandre, ansiktet vendt mot hverandre. Etter tur kaster de ballen med grip- og kastbevegelse. En elev starter, kaster ballen i lufta med grip- og kastbevegelse og løper tilbake på sin plass. Neste elev løper inn i midten, griper ballen før den går i bakken, og med grip- og kastopplegg kaster ballen i lufta igjen osv.Øvelsen kan varieres og gjøres lettere og vanskeligere med enkle grep:

 • 2 grupper konkurrerer. Hvem holder ballen lengst i luften?
 • Hvilken gruppe klarer å gripe-kaste 30 baller?
 • Når ballen er kastet, løp ut og ta på sidelinjen og tilbake på plass.
 • Når ballen er kastet, legg deg på magen på sidelinjen og løp tilbake.
 • Når ballen er kastet, hopp 3 ganger på sidelinjen og løp tilbake.
 • Når ballen er kastet, sprint rundt en medspiller og løp tilbake.

Grupper på 3 eller flere – en ballkurv pr. gruppe.

 • Læreren (eller en elev) kaster et underarmskast til eleven ved nettet. Eleven griper ballen, dreier seg i spillretningen og i samme bevegelse kaster ballen videre til eleven i posisjon 4. Ballen spilles med fingerslag eller smash over nettet til en ventende elev som griper ballen. Eleven som fanger ballen legger den i ballkurven og går bakerst i rekken. Eleven som spilte ballen over nett løper ned og blir ny fanger. Husk å bytte ut eleven som gjør grip- og kastopplegg (og evt. den som kaster ballen inn til opplegger).


Småspill som øvelse til nivå 3

Start med at lagene spiller sammen, dvs. prøver å holde ballen i spill.

 • To elever på hvert lag – de to kalles her A og B i forklaringen.
  Når ballen kommer over nettet fanger A ballen. Elev B løper raskt frem til nettet. Elev A kaster ballen til B som fanger ballen og kaster et grip- og kast-opplegg til A. Elev A løper inn til nettet og spiller fingerslag over til det andre laget. Der skjer det samme.

Variasjon

 • To elever på hvert lag – de to kalles her A og B i forklaringen.
  Når ballen kommer over nettet, spiller A baggerslag eller fingerslag. B (= den som ikke spilte første ball) løper til nettet og fanger den. Elev B kaster så et grip- og kast-opplegg til elev A. Og elev A spiller ballen over nettet med et volleyballslag. Det samme skjer på det andre laget.

Spill kamper på nivå 3

Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 

 • Hva er nøkkelordene til grip- og kast-opplegget?
  Ryggen til nettet, ta ballen med begge hender, hendene på siden av ballen, føttene peker i den retningen ballen skal spilles, kast primært med hendene, ikke så mye med armene, ballen tas imot og kastes i en glidende bevegelse, buen på ballen skal være opp og ned – ikke kaste langt, nokså nærme nettet, men pass på at spilleren du sender til følger med og er klar.
 • Hvordan kan dere forbedre samarbeidet når dere spiller kamp?
  Ved å si «min ball» eller «ja» når man vil ta ballen, heie på hverandre, si navnet på den man kaster ballen til.

Kong Rolf og hans menn (hermegåsa)
En elev er Kong Rolf, og han fører sine menn rundt i salen på en lang rekke. Alt Kong Rolf gjør skal også hans menn gjøre. Det kan være flere rekker med hver sin Kong Rolf. Alle bytter på å være Kong Rolf. Man kan gjerne leke dette med musikk til og/eller med salen fylt med redskaper og baller.


Serve-øvelser

Elevene er sammen i grupper på tre. En ball pr. gruppe.
Elevene stiller seg på rekke med fronten mot veggen i en avstand på 2-3 meter. Serv opp mot veggen.

Første elev server ballen mot veggen, andre elev fanger ballen og server, tredje elev fanger og server osv.

 • Hvem klarer en serie på 10?
 • Hvilken gruppe har først fanget 30 bolde?

Variasjoner og utfordringer:

 • Etter serve løper de og tar i veggen før de går bakerst i rekken.
 • Istedenfor å fange ballen kan de prøve å ta baggerslag og fange den (når det er mulig). Det kan for eksempel gi to poeng å spille baggerslag og fange ballen og ett poeng å fange den uten baggerslag. Hvilken gruppe får først 30 poeng?

Serve-øvelser over nett

Et lag på hver side av nettet.

 • Plasser 5 kjegler eller 5 rockeringer på hver side. Plasser hvert lag i en rekke med den avstand fra nettet hvor det skal serves fra. Hvem har, etter 3-5 minutter, veltet flest kjegler eller truffet oppi flest rockeringer?
 • Legg 10-15 rockeringer på den ene siden av nettet. Lag grupper av 3 eller 4 elever. Velg avstand det skal serves fra ut fra elevenes ferdigheter. Elevene server etter tur og løper over for å hente sin egen ball. Når man treffer oppi en ring kan man også hente den ringen bort til sin gruppe. Hvem har, etter eksempelvis 5 minutter, flest ringer.
 • Som over, men man kan bare ta en ring etter å ha servet tre baller inni ringen.

Småspill

 • Elev 1 kaster baggerslagkast til elev 2, som med grip- og kast-opplegg sender ballen til elev 1. Elev 1 løper frem og sender ballen over nett med fingerslag til elev 4. Elev 4 fanger og sender ballen med baggerslagskast til elev 3. Elev 3 sender ballen med grip- og kast-opplegg til elev 4, som løper frem til nett og med fingerslag spiller over til elev 1 osv.

Du kan variere øvelsen, og gjøre den vanskeligere eller lettere ved at:

 • Elev 1 og 4 tar imot med baggerslag eller fingerslag.
 • Elev 2 og 3 kaster ballen bakover. Det gjør at elev 1 og 4 må bevege seg mer.
 • Elev 3 og 4 kan bytte plass hver gang de sender ballen over nett. Elev 1 og 2 gjør tilsvarende når de sender ballen over nett.

Småspill – grupper på 4 elever – 1 ball

Elev 1 setter ballen i gang med en underarmserv eller et baggerslagkast, over til elev 2 og 3. Eleven som ikke tar imot ballen (3) løper til nettet. Elev 2 tar imot med baggerslag og prøver å sende til 3. Elev 3 kaster et grip- og kastopplegg til spiller 2 som med fingerslag spiller ballen over nettet til elev 1 eller 4.


Du kan variere øvelsen og gjøre den vanskeligere eller lettere:

 • For å gjøre øvelsen lettere kan elevene fange ballen og kaste den frem til nettet. Likedan kan man bruke fingerslagkast når ballen spilles over nettet.
 • For å gjøre øvelsen vanskeligere kan man si at eleven som skal gjøre grip- og kast-opplegg skal kaste ballen bakover.

Best av 4
Grupper på 2 elever.
Elevene spiller 2 mot 2 på nivå 3. Det spilles 4 kamper til 7 poeng, og ved hver kamp får man en ny makker. Hver elev teller sine egne poeng, Hvis kampen ender 5-2, får vinneren 5 poeng og taperen 2 poeng.
Det kan spilles mange kamper langs nettet, på hel eller halv bane.

Paradis – spill med 3 lag (evt. flere) på en bane.
Det er 1, 2, 3 eller 4 elever på et lag. Et lag står på hver side av nettet og et lag står utenfor banen. Laget på side B server. Kun det laget som står på banehalvdel A (paradis) kan vinne poeng. Vinner man en ballveksling stående på side B får man gå over til paradis. Hvis man taper ballen går man ut av banen og erstattes av det ventende laget som står klar ved bane B.

Spill nivå 3

Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Hva er nøkkelord til serven?

Stå i god balanse med venstre fot fremst (for høyrehendte) Ballen holdes i motsatt hånd enn den det serves med, hold den foran hofta og hånda som skal slå. Bøy i knærne og sett rompa ut, sving armen frem som en pendel, treff ballen med knyttet hånd. Når ballen er truffet fortsettes bevegelsen med et skritt inn i banen.

 • Hva kalles de slagene dere bruker mest når dere spiller volleyball når dere spiller nivå 3?
  Fingerslag, baggerslag, serv, grip- og kast-opplegg evt. smash.
 • Kan dere finne “hull” på motstanderens side? Hvor vil det være smart å spille ballen hvis dere skal vinne?
  Mellom spillere, lange baller, korte baller, langs linjene.

Øktplaner 3-4 klasse

Kanonvolleyball
8 barn pr. minivolleyballbane.
Del hver gruppe i to lag – et lag på hver side av nettet.
Netthøyde 1,30 meter – ikke høyere.
 
Lagene forsøker å treffe motstanderne med ballen. Hvis ballen fanges (motstanderen tar pol) dør den spilleren som kastet ballen. Hvis en spiller blir truffet av ballen uten å fange den, dør spilleren. Når en spiller dør, løper han ned til motstanderens baklinje. Når han får tak i en ball som kommer bak baklinjen skal han serve den over nettet for å bli befridd:
 
Level 1 frelse: Hvis ballen som serves fanges av en medspiller
 Level 2 frelse: Hvis ballen som serves spilles med baggerslag og fanges
 
Befridde spillere går tilbake på banen. Hvis medspilleren ikke fanger ballen som serves, men bare blir truffet av den, dør den spilleren, som prøvde å fange den.
 Man får poeng når den ene banehalvdelen er ryddet for spillere.


Baggerslagkast og øvelser som trener baggerslagkast
 Enkeltvis. Kan også gjøres parvis ved at to spillere bytter på å gjøre øvelsene med ball i. Den som har pause, kan gi gode råd til den som jobber.

 • Barna trener på riktig kobling med hendene uten ball
 • Forskjellige klapperytmer og deretter riktig kobling
 • Barna beveger seg rundt i salen med ulike typer løp/hopp, og på signal lages den riktige koblingen
 • 2 meter fra veggen. Ballen kastes i veggen med riktige bevegelser og gripes
 • Ballen kastes i luften, dabber i gulvet, baggerslag og grip
 • Ballen kastes i luften, dabber i gulvet, baggerslag, dabber i gulvet, baggerslag
 • Ballen spilles til seg selv med baggerslag – 1 gang – grip, 2 ganger – grip, 3 ganger – grip osv.
 • Ballen spilles til seg selv 1 gang, deretter 1 dabb i gulvet, seg selv 2 ganger, 1 gang i gulvet, seg selv 3 ganger, 1 gang i gulvet osv.

 

Baggerslagøvelser – parvis

 • Barna kaster og griper med riktige bevegelser – baggerslagmottak og baggerslagkast.
 • Kast slik at barna må al flytte seg etter ballen.
 • Dabb ballen i bakken, og den spilles tilbake med baggerslag
 • Fingerslag, dabb, baggerslag tilbake, grip
 • Ballen dabbes til makker som skal løpe frem og spille ballen tilbake med baggerslag
 • Ballen dabbes til makker som skal løpe baklengs, og spille ballen tilbake med baggerslag
 • Den ene kaster ballen, den andre spiller baggerslag tilbake.

 

Småspill og øvelser

 • Barna er sammen to og to på hver side av nettet. Ballen kastes over nettet eller bommen og gripes av motspillerne. Når ballen er kastet over nettet, bytter de to barna plass. Ballen kastes frem og tilbake inntil ballen berører gulvet eller kastes ut av banen. Poeng til det ene laget.
 • Sammen to og to på hver side av nettet. Ballen kastes over nettet eller bommen. Ballen taes imot med et baggerslag som skal gripes av medspilleren. Ballen kastes tilbake over nettet, og igjen tas den imot med et baggerslag som gripes av medspiller osv. Den som skal gripe ballen må være klar til å måtte løpe etter den, siden det kan være vanskelig å spille baggerslaget presist.

 

Evaluering, hva har du lært?
 Her et par spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna til å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Hva kaller vi slaget som kastes/slås med strake armer nedenfra og over nettet? (Baggerslagskast)
 • Kan du vise den riktige koblingen til baggerslaget?
 • Kan du nevne noen nøkkelord som er viktige når du skal spille baggerslag? (Hendene koblet med parallelle tommelfingre, strake armer med stor “plate”, skuldrene rettet mot dit vi skal spille ballen, treffe ballen like over håndleddet)
 • Hva er vanskelig ved baggerslag? (Å få ballen til å treffe riktig på armene, styre ballen i riktig retning)
 • Hvor er det lurt å kaste ballen hen hvis du vil vinne ballvekslingen/kampen? (Finne “huller” på motsatt banehalvdel, spille ut mot linjene)
 • Hvordan kan dere hjelpe hverandre til å bli bedre? (Rose hverandre, snakke sammen under spillet, si “ja” eller “min ball”, når man tar ballen m.m.)

 

Fangelek i sirkel
5-6 barn danner en sirkel ved å holde hverandre i hendene. Fangeren står utenfor sirkelen og sier navnet på det barnet som står lengst unna. Fangeren skal nå forsøke å fange det barnet. Alle i sirkelen skal forsøke å forhindre fangeren i å røre barnet ved å dreie rundt, mens de fortsetter å holde hverandre i hendene.

Øvelser med ball – parvis

 • Kast ballen til makkeren din som fanger den. Kan også gjøres sittende på knærne eller på rompa.
 • Stuss ballen til makkeren din som fanger den.
 • Barn 1 står med ryggen til barn 2 som kaster ballen og roper “nå”. Barn 1 snur seg rundt og griper ballen. Avstand mellom barna ca. 5-6 m.
 • Barn 1 og barn 2 står med ryggen mot hverandre. Barn 1 kaster en høy ball over barn 2 som løper etter ballen og griper den etter at den har dabbet i gulvet.
 • Barn 1 og barn 2 står med ryggen mot hverandre. Barn 1 kaster en høy ball over barn 2 som griper den før den treffer gulvet.
 • Kast ballen mot veggen og la den dabbe i gulvet før makkeren din griper ballen.
 • Et barn på hver side av nettet. Kast ballen til hverandre.
 • Et barn på hver side av nettet. Lag en liten bane og spill mot hverandre. Det er om å gjøre å få ballen i gulvet på den andre siden.

Øvelser for å trene på baggerslagkast

Øvelse 1:
To barn på hver side av nettet. Ballen kastes frem og tilbake over nettet. Når ballen er kastet over nettet bytter barna på samme side plass. Ballen kastes med baggerslagkast.

Øvelse 2:
Som øvelse 1, men med oppstilling foran/bak hverandre. Barna bytter plass når ballen har passert nettet.

Øvelse 3:
Ballen kastes frem og tilbake over nettet med baggerslagkast. Den som ikke griper ballen skal løpe til baklinjen og berøre en kjegle. Barna bytter plass når ballen har passert nettet.

Å få plass til alle barna kan ofte være en utfordring. Løsningen kan være å innføre et venteværelse. Her kan man plassere et lag slik at tre lag spiller på en bane. Selve ballvekslingene spilles på samme måte som over, og lagene kan spille korte kamper til 1, 2 eller 3 poeng. Når kampen er slutt rykker lagene en plass videre. Det laget som er i venteværelset har en ball klar og setter neste kamp i gang med det samme.

Evaluering, hva har du lært?
Her et par spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna til å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

Hvordan skal du holde ballen når du kaster med baggerslagkast? (Ballen holdes på siden og armene er strake)

 • Hvordan avvikles kastet? (rompa ut og kast med strake armer)
 • Kan du nevne noen nøkkelord til baggerslagkastet? (Hold ballen med strake armer, hendene holdes på siden av ballen, skuldrene løftes, rompa ut)
 • Hva er det vanskeligste med å rotere? (Å huske hvilken vei jeg skal rotere, å rekke å komme på plass før ballen kommer m.m.)

Toball
Grupper på 2 eller 3.
Det spilles 2 mot 2 eller 3 mot 3 over nettet. Hvert lag starter med en ball. Det gjelder å få ballen i gulvet på motstanderens side, og det kan kastes med fingerslagkast eller baggerslagkast. Når en ball går i bakken, er det poeng til det andre laget – og rotasjon. Det laget som først får 7 poeng, har vunnet. Lagene starter samtidig med å kaste ballene. Hvis begge ballene er på samme banehalvdel, kan de ikke kastes samtidig over nettet.

Øvelser for å trene på underarmsserve

Parvis:

 • Serve 5 baller på veggen. Makker ser på og gir gode råd.
 • Serve 5 baller mot et bestemt punkt på veggen. Makker ser på og gir gode råd.
 • Endre avstanden til veggen. Serve 5 baller til samme punktet. Makker ser på og gir gode råd.
 • Start ved 3-meterlinjen på hver sin side av nettet – serve 3 baller over nettet – rykk så 1 meter bakover. Øk avstanden. Makker gjør det samme.
 • Serve over nettet mot bestemt mål (kjegler, benker, rockeringer) Det gis poeng hver gang blinken treffes. Makker gjør det samme.
 • Serv ballen over nettet mot makker som forsøker å fange den og serve tilbake.

Servekrig
2 lag er plassert på hver sin side av nettet. Hver spiller har 1 ball + 3 ekstra baller til laget. Det gjelder å serve over nettet, så ens egen banehalvdel tømmes for baller.

Øvelser til baggerslag
Grupper på 4 barn.
4 rockeringer legges i en firkant på gulvet. En elev står i hver ring. Elev 1 spiller baggerslag til seg selv med ballen fra ring 1 til ring 2, elev 2 fra ring 2 til 3 osv. Hvis ballen ikke har rørt gulvet, kan den gis videre. Dersom ballen går i gulvet underveis, skal den plukkes opp, og eleven løper tilbake til ringen han kom fra og kaster ballen til medspilleren i neste ring. Nestemann forsøker å ta baggerslag til neste rockering. Hvor mange ganger kan laget få ballen rundt uten at den går i gulvet.

4 barn jobber sammen, parvis.
Stå sammen parvis med en avstand på ca. 1.m. Det andre paret står på samme måte på andre siden av nettet. Det skal være ca. 6 m. mellom parene.

Start med å kaste ballen med et baggerslagskast til en i det andre paret. Denne tar imot ballen med et baggerslag, som skal gripes av makker. Når ballen er fanget kastes den tilbake til paret overfor, som gjør det samme. Husk å kaste til begge elever, sånn at begge får mulighet til å ta imot ballen med et baggerslag.

Vær klar til å løpe etter ballen når den skal fanges, for det kan være vanskelig å spille ballen presist opp.

Spill nivå 2 eller 3

Evaluering, hva har du lært?
Her et par spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna til å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Kan du nevne noen nøkkelord som er viktige når du skal serve?
  (Stå i god balanse med venstre fot (for høyrehendte) eller høyre fot (for venstrehendte) fremst. Ballen holdes i motsatt hånd enn den man server med foran hoften, treff ballen med knyttet hånd)
 • Kan du nevne noen nøkkelord som er viktige når du skal spille baggerslag? (Hendene samlet med parallelle tommelfingre, strake armer med stor “flate”, skuldrene i spilleretningen, ballen treffes like over håndleddet.

Fjerde økt – minivolleyball 3. og 4. klasse

Oppgavejakt
To par er jegere som prøver å treffe de andre elevene med enten et fingerslag- eller et smashkast. Mens jegerne løper rundt skal de kaste ballen til hverandre.
Når en av elevene blir truffet skal han gå utenfor banen og gjøre en oppgave. Deretter får han være med igjen.

Eksempler på oppgaver som skal gjøres for å bli befridd

 • 30 baggerslag/kast eller fingerslag/kast
 • Kast ballen opp og fang den 20 ganger på rad.
 • Serve ballen mot veggen og fang den igjen 10 ganger.
 • Oppgavene avhenger av elevenes nivå.
 • Jegerrne har vunnet når banen er ryddet for spillere.

Baggerslag
Grupper med 3 eller flere.
Hvilket lag klarer først å spille 30 baggerslag over nettet? Læreren eller en elev står ved nettet med ansiktet mot baklinja. Ved baklinja står en rekke elever som løper frem etter tur. Læreren/eleven stusser ballen i bakken, og eleverne løper frem og spiller ballen over nettet med baggerslag. De løper og henter ballen som deretter legges i ballkurven ved læreren.

Smashkast
En elev på hver side av nettet. Nettet settes på rundt 1.30 meter. Det spilles i bredden på en ½ minivolleyballbane og på hele lengden. Det settes en kjegle i hvert hjørne av banen. Ballen settes i gang med et baggerslagkast eller et fingerslag fra midten av banen.
Når ballen er satt i gang “plukkes” ballen ned med én hånd, dabbes 2 ganger i bakken og kastes over med et smashkast. Etter å ha kastet skal spilleren løpe rundt en av kjeglene i hjørnene på banen – annenhver gang til høyre og venstre.
Mange lag spiller samtidig.

Serv
Legg 10-15 rockeringer på den ene side av nettet. Del inn i grupper på 3 eller 4 elever. Velg avstand det skal serves fra ut fra elevenes ferdigheter.
Når man treffer i en ring kan man hente ringen til sin gruppe. Hvem har flest ringer etter 5 minutter?

Kongebane
Spill to mot to på mange baner (se tegningen).
Spill nivå 1 eller nivå 2, korte kamper på tid.
Vinnerne av hver kamp går til høyre (opprykk). Taperne går til venstre (nedrykk). Når to lag står på samme banehalvdel, går det ene laget over på motsatt side av nettet. Vinnerlaget helt til høyre og taperlaget helt til venstre blir stående.

Evaluering, hva har du lært?
Her er et par spørsmål dere kan snakke om etter timen. Samtalen hjelper barna til å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Kan du forklare reglene på nivå 2 (spillet settes i gang med en serve, den ene tar imot, den andre springer frem til nettet. To fine kast og ett volleyballslag over nett. Vi roterer med klokka, ballen er tapt om den går i gulvet. Da får det andre laget poeng og skal serve neste ball)
 • Hvordan kan du gjøre øvelsene lettere eller vanskeligere (endre på banestørrelsen, evt. spille med ulike regler, noen kan spille nivå 1 andre nivå 2. Noen kan kaste ballen over istedenfor å serve).

Øktplaner 1-2 klasse

Organisering

Tøm redskapsrommet for baller. At ballene har forskjellige størrelse gjør ingen ting. Det er med på å styrke barnas persepsjon og forståelse for ulike ballers egenskaper.

Trekk bommene ned, dra tauene ut, slik at barna har noe å treffe, kaste mellom eller over. Spenn en tryllesnor, et flexbånd eller et LongNet på tvers av salen, slik at barna har noe å spille over.

Øvelser med ball – en og en

 • Gå tur mens ballen dabbes – forover, bakover, sidelengs, snu rundt.
 • Hopp mens du dabber, hopp rundt om deg selv, opp og ned, fremover, sidelengs, baklengs, skiftevis på et bein og to bein.
 • Dabb ballen samtidig som du setter deg ned på huk, ned på kne, ned på rompa, legger deg ned på ryggen, på magen, og opp igjen.
 • Dabb ballen rundt egen kropp i sittende, ryggliggende, mageliggende stilling
 • Dabb bak ryggen og tilbake igjen foran kroppen – og i motsatt retning, stående, sittende, knesittende
 • Dabb, mens du twister, danser, sparker
 • Dabb, mens du løper over salen
 • Dabb på strekene i salen (dvs. med retningsendringer)
 • Dabb mellom kjegler eller rockeringer
 • Dabb i kaos mellom hverandre
 • Dabb med en hånd (samlede eller spredte fingre, og prøv å gjøre kontakten med ballen så kort eller lang som mulig)
 • Løp, mens du dabber. Skift retning og endre tempo, mens du løper
 • Løp, stopp plutselig, mens du dabber ballen


Dabbing av ball styrker barnas håndledd. Flinke «dabbere» vil lettere lære seg smash- og servebevegelse når dette kommer.

Øvelser for å trene på fingerslagmottaket

 • Kast ballen i luften og ta imot den med riktig fingerslagstilling
 • Kast ballen i luften – la den dabbe i gulvet og ta imot med riktig fingerslagstilling
 • Kast ballen i luften – la ballen dabbe i gulvet, klapp i hendene og ta imot med i riktig fingerslagstilling
 • Kast ballen i luften – la ballen dabbe i gulvet, drei 180-grader og ta imot med i riktig fingerslagstilling

Småspill som øvelser til nivå 1 og nivå 2
Grunnspillet er at barna går sammen to og to. Ballen kastes over nettet, snoren eller bommen. Ballen fanges av motspilleren og kastes frem og tilbake helt til den faller i gulvet.

Variasjon

 1. Tell antall baller dere klarer å kaste og fange før den faller i gulvet
 2. Etter at ballen er kastet over nettet skal spilleren røre gulvet med begge hendene
 3. Etter at ballen er kastet over nettet skal spilleren bort og ta i nettet. Det er ikke lov til å løpe med ballen
 4. Etter at ballen er kastet over nettet skal spilleren sette én fot utenfor én av sidelinjene. Det er ikke lov til å løpe med ballen
 5. Kast kun med fingerslagskast til hverandre

Spill nivå 1
Her kan du se oppstilling og hvordan man roterer på banen.

Evaluering, hva har du lært?
Her et par spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna til å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Når er ballen enklest å fange? (Når den kommer akkurat der jeg står, hvis den kommer langsomt m.m.)
 • Når er ballen vanskeligst å fange? (Når jeg ikke har øyekontakt til ballen, når jeg ikke er i balanse, når den kommer raskt, når den ikke kommer der jeg står)
 • Hvordan var det å gjøre noe annet, som å løpe bort og ta i nettet eller ta begge hendene i gulvet, før ballen skulle fanges igjen? (Litt vanskelig, fikk det litt travelt, gøy siden jeg ville klare å rekke det før ballen kom tilbake m.m.)
 • Hva kalles den stillingen som du skal fange ballen i, når ballen fanges over hodet? (Fingerslagsmottak)
 • Kan du nevne noen nøkkelord til fingerslagsmottak? (Hendene høyt, fang ballen over pannen, hendene danner en skål, pekefingre og tommeltotter danner en trekant

Fangelek i sirkel
5-6 barn danner en sirkel ved å holde hverandre i hendene. Fangeren står utenfor sirkelen og sier navnet på det barnet som står lengst unna. Fangeren skal nå forsøke å fange det barnet. Alle i sirkelen skal forsøke å forhindre fangeren i å røre barnet ved å dreie rundt, mens de fortsetter å holde hverandre i hendene.

Øvelser med ball – parvis

 • Kast ballen til makkeren din som fanger den. Kan også gjøres sittende på knærne eller på rompa.
 • Stuss ballen til makkeren din som fanger den.
 • Barn 1 står med ryggen til barn 2 som kaster ballen og roper “nå”. Barn 1 snur seg rundt og griper ballen. Avstand mellom barna ca. 5-6 m.
 • Barn 1 og barn 2 står med ryggen mot hverandre. Barn 1 kaster en høy ball over barn 2 som løper etter ballen og griper den etter at den har dabbet i gulvet.
 • Barn 1 og barn 2 står med ryggen mot hverandre. Barn 1 kaster en høy ball over barn 2 som griper den før den treffer gulvet.
 • Kast ballen mot veggen og la den dabbe i gulvet før makkeren din griper ballen.
 • Et barn på hver side av nettet. Kast ballen til hverandre.
 • Et barn på hver side av nettet. Lag en liten bane og spill mot hverandre. Det er om å gjøre å få ballen i gulvet på den andre siden.

Øvelser for å trene på baggerslagkast
Øvelse 1:
To barn på hver side av nettet. Ballen kastes frem og tilbake over nettet. Når ballen er kastet over nettet bytter barna på samme side plass. Ballen kastes med baggerslagkast.

Øvelse 2:
Som øvelse 1, men med oppstilling foran/bak hverandre. Barna bytter plass når ballen har passert nettet.

Øvelse 3:
Ballen kastes frem og tilbake over nettet med baggerslagkast. Den som ikke griper ballen skal løpe til baklinjen og berøre en kjegle. Barna bytter plass når ballen har passert nettet.

Å få plass til alle barna kan ofte være en utfordring. Løsningen kan være å innføre et venteværelse. Her kan man plassere et lag slik at tre lag spiller på en bane. Selve ballvekslingene spilles på samme måte som over, og lagene kan spille korte kamper til 1, 2 eller 3 poeng. Når kampen er slutt rykker lagene en plass videre. Det laget som er i venteværelset har en ball klar og setter neste kamp i gang med det samme.

Evaluering, hva har du lært?
Her et par spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna til å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

Hvordan skal du holde ballen når du kaster med baggerslagkast? (Ballen holdes på siden og armene er strake)

 • Hvordan avvikles kastet? (rompa ut og kast med strake armer)
 • Kan du nevne noen nøkkelord til baggerslagkastet? (Hold ballen med strake armer, hendene holdes på siden av ballen, skuldrene løftes, rompa ut)
 • Hva er det vanskeligste med å rotere? (Å huske hvilken vei jeg skal rotere, å rekke å komme på plass før ballen kommer m.m.)

Småspill med kast og fang
1. Elevene deles i to lag som stiller opp på hver sin side av en midtsone, f.eks. kan lagene stå på hver sin tremeterstrek på en volleyballbane. Hvert lag har rikelig med ulike baller som kan kastes. I midtsonen plasseres én eller to store baller (medisinballer eller basketballer). Elevene skal, med kasteballene, forsøke å få de store ballene ned bak det andre lagets linje.
2. Dansk stikkball med to baller. Når man blir truffet skal man gå ut til læreren som har en ball klar. Man skal gjøre tre fingerslagkast eller tre baggerslagkast for å få være med igjen.

Kast- og fangøvelser – parvis

I de følgende øvelsene jobber elevene sammen to og to. En elev på hver side av nettet (eller tryllesnoren).
Øvelsene er bygget opp som kast- og fangøvelser over nettet. Du kan, ut fra spillernes ferdigheter, bestemme om det skal kastes på bestemte måter. Du kan velge å la elevene arbeide sammen eller gjøre det til små konkurranser. Etter utførelsen av den tekniske ferdigheten beveger eleven seg til et punkt og går tilbake til utgangspunktet.

 • Kast ballen over nettet og makker fanger ballen. Kan alle klare det 10 ganger?
 • Kast ballen over nettet, løp og ta på midtlinjen og tilbake.
 • Kast ballen over nettet, ta på gulvet med begge hender.
 • Kast ballen opp til deg selv, fang den, kast ballen over nettet.
 • Kast ballen opp til deg selv, fang den, kast ballen over nettet, sette deg ned på rompa, og opp igjen.
 • Kast ballen opp til deg selv, fang den, kast ballen over nettet, legg deg ned på magen og opp igjen.
 • Kast ballen opp til deg selv, fang den, kast ballen over nettet, løp bort og ta på sidemannen og tilbake.
 • Kast ballen opp til deg selv to ganger, kast ballen over nettet, løp bort og ta på en elev på andre siden av nettet og løp tilbake.
 • Kast ballen, sett en fot utenfor sidelinjen, løp tilbake.
 • Kast ballen, begge føtter utenfor sidelinjen, løp tilbake.
 • Kast ballen, løp ned og rør kjeglen i hjørnet.
 • Kast og fang – spill om poeng.
 • Elevene har en ball hver. Den ene kaster ballen over nettet, den andre kaster ballen i gulvet og under nettet.
 • Når ballene er kastet tar begge spillerne et antall fingre i lufta. Før ballene fanges sies det høyt hvor mange fingre den andre spilleren hadde oppe.

Øvelser til trening av underarmserve

 • Serve ballen opp mot en vegg. Den ene server i veggen, den andre forsøker å fange ballen.
 • En elev på hver side av nettet. Det serves, og spilleren på den andre side griper ballen og server tilbake osv.
 • En elev på hver side av nettet. Den ene har en ball, den andre har en rockering. Eleven med ballen server over nettet. Eleven med ringen forsøker å få ballen til å treffe gjennom ringen.

Spill nivå 1

Evaluering, hva har du lært?

Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Hva kalles det slaget som starter en minivolleyballkamp?
  Serv/underarmsserve
 • Kan du nevne noen nøkkelord til serven?
  Venstre fot fremst (for høyrehendte), ballen holdes i motsatt hånd enn den man server med, hold den foran høyre hofte, bøy i beina og rompa ut. Treff ballen med knyttet hånd.
 • Hvilke regler gjelder når du skal serve?
  Man kan serve overalt på banen, det laget som vant forrige ball skal serve.

Kast og fang – karusell
Del inn i grupper på 3-4 elever.
To elever står på den ene siden av salen og en (eller to) står på andre siden. Avstand mellom dem bør være 15-20 m. Den første eleven på siden med to elever har ball. Denne løper over salen til eleven på motsatt side, avleverer ballen og stiller seg opp. Eleven med ball løper tilbake over salen og avleverer ball til eleven som står der. Læreren bestemmer ulike måter å bevege seg med ballen på:

 • Ballen kastes i lufta og fanges i en flytende bevegelse.
 • Elevene skal løpe baklengs mens ballen kastes og fanges.
 • Elevene skal løpe sidelengs mens ballen kastes og fanges.
 • Hopp med «jentehopp» mens ballen kastes og fanges.
 • La elevene komme med ideer om hvordan det skal løpes.

Baggerslag- og fingerslagkast
Grupper med tre eller flere.

Elevene står i en trekant. Ballen kastes med baggerslagkast rundt i trekanten. Øvelsen kan også gjøres med fingerslagkast.

 • Det kastes rundt i en stor trekant. Når ballen kastes til høyre, er høyre bein fremst. Når det kastes til venstre, er venstre bein fremst.
 • To tremannsgrupper settes sammen til en sekskant. Det kastes fortsatt mellom de samme tre elever med baggerslagkast, to baller er i spill samtidig. Øvelsen kan også gjøres med fingerslagkast.
 • Som over, men nå skal den ene ballen forsøke å innhente den andre. Øvelsen kan også gjøres med fingerslagkast.

Baggerslag- og fingerslagkast. Fang ballen.
Grupper på fire elever.

Det er to elever på hvert lag. Netthøyde ca 2,40 meter. Det spilles på en ½ minibane i bredden og hele lengden Den ene eleven står foran den andre. Den fremste eleven holder en rockering og ballen skal fanges i ringen. Enten uten sprett i bakken eller med en enkelt stuss først. Den bakerste eleven fanger ballen etter at den har vært gjennom ringen, og ballen har stusset gulvet en gang. Ballen kastes så med baggerslag- eller fingerslagkast tilbake. Når eleven har kastet ballen over nettet får han rockeringen av makkeren sin.

Samme som over, men i stedet for å holde ringen legges ringen nå på gulvet, når man har beregnet hvor ballen vil lande. Eleven skal holde i ringen hele tiden.

Spil nivå 1

Du kan raskt sette sammen en liten turnering.
Elevene deles inn på 5 baner med opptil 8-10 elever på hver bane (4-5 elever på hver side av nettet)
Lagene spiller mot hverandre i ca. 5 minutter, og deretter roterer de i pilens retning. Det gule laget blir stående. På den måten kommer alle Lagene til å spille mot hverandre.


Evaluering, hva har du lært?
Her er noen spørsmål dere kan snakke om etter timen. En slik samtale hjelper barna å innarbeide navn på de ulike slagene, og de blir bevisste på hva som lønner seg i øvelsene og i spillet.

 • Når vil du bruke fingerslagkast?

Når jeg skal ta imot ballen høyt.

 • Når vil du bruke baggerslagkastet

Når jeg skal ta imot ballen lavt, eller jeg skal kaste langt.

 • Hvordan kan du beregne hvor ballen kommer?

Ha hele tiden øyenkontakt med bolden.

 • Hvordan kan dere hjelpe hverandre når dere spiller nivå 1?

Si «jeg har» eller «JA» før jeg fanger ballen, minne hverandre på å rotere, si «kom igjen», jobbe hardt og være positiv.

 • Hvordan kan dere vinne ballen?

Forsøke å finne «hull» på motstanderens banehalvdel, se hele tiden på ballen, komme raskt på plass, kjempe på alle baller.