BOFF !

Volleyballgruppa i Søgne IL har i flere sesonger tilbudt to artige treningspartier som flere klubber kan anbefales å teste ut. Klubbens leder, Olav Eieland, forteller her litt om erfaringene de har gjort seg.

Barn Og Foreldre Felles (BOFF)

BOFF har hatt treninger 1 time to ganger i uka. Søgne IL har engasjert ungdomstrenere i klubben til å lede denne gruppa, trenere som samtidig tar Trener 1-kurs. Opplegget på treningene har vært 30 minutter med lek og balltilvenning, deretter har de hatt 30 minutter med ulike spillvarianter. De har spilt to mot to, tre mot tre, både med og uten voksne på banen.

Voksne Og Familie (VOF)

VOF-gruppa har sine treninger litt senere på kvelden, og dette er et tilbud for de foreldrene som vil trimme videre etter BOFF.

Søgne IL sine erfaringer

Søgne har gjort seg flere erfaringer i løpet av de sesongene disse tilbudene har eksistert.

 • På BOFF-partiene anbefaler Eieland en aldersgrense på rundt 8 år. Yngre barn kan fort bli litt for utålmodige, og han tror at allidrett eller turn-partier nok er bedre egnet for de aller minste.
 • Barna bør få delta på miniturneringer i regionen nokså fort etter oppstart.
 • Gruppa bør organiseres med en foreldrekontakt.
 • Gruppa bør ha et eget, lite budsjett. I Søgne IL disponerer BOFF rundt 10 000 pr. år. Dette året består gruppa av 7-8 barn og samme antall voksne.
 • Det er viktig at BOFF-gruppa får en sosial ramme; film, pizzakveld, bowling, hyttetur, spillekveld.

Et siste smart tips fra Eieland: La barna få ta med seg en venn(inne)!!! De blir mer ivrige når de går sammen med noen!

Mange klubber strever med å få foreldrene engasjerte. Kanskje BOFF og VOF kan være en løsning? Eller i alle fall en viktig brikke for å få med flere voksne?

Oppmannrollen

En oppmann som virkelig tar ansvar og initiativ er til uvurderlig avlastning for en trener.  Man behøver ingen volleyballferdighet eller forkunnskap for å kunne gjøre en god jobb som oppmann, men man må være interessert i å lære og opptatt av å finne ut hvilke oppgaver som skal gjøres rundt laget. Det er viktig å ha tett kontakt med lagets trener, samt å holde seg oppdatert på hva som skjer i klubbens styre.

Oppgavene vi har listet opp under her vil variere noe fra klubb til klubb og ut fra hvor gamle spillerne på laget du er oppmann for er. Mange lag deler også oppgavene på flere personer.

Eksempler på oppgaver for en oppmann:

 • Hjelpe nye spillere på laget med å bli medlem i klubben, og sørge for at de nye har egen bruker på MinIdrett.no
 • Generere lisens for nye spillere (volleyball og sandvolleyball)
 • Melde på laget til turneringer og serier
 • Oppdatere lagets Facebook-gruppe med ukas treningsplan og hva som skal skje fremover
 • Lage en plan eller oversikt for sesongen
 • Organisering av kjøring
 • Planlegge sosiale arrangementer for laget
 • Være bindeledd til klubbens styre feks i forbindelse med innkreving av kontingent.

Coaching

Coaching er en metode som kan brukes til å gi spillerne tilbakemeldinger. Den grunnleggende ideen i coaching er å stille spørsmål, slik at spilleren selv finner svarene. Gjennom riktige spørsmål kan treneren stimulere til en refleksjon hos spilleren, og slik kan spilleren bli mer bevisst på hvorfor resultatet av utførelsen ble som det gjorde.

Eksempel: En spiller slår en smash i nettet.

Treneren: «Hvordan kan det ha seg at du slo ballen i nettet?»
Spilleren: «Kanskje jeg slo for bratt?»
Treneren: «Hva er det som bestemmer hvor bratt du slår ballen?»
Spilleren: «Det kommer an på hvordan jeg treffer ballen. Hvis jeg får ballen langt foran meg vil slaget bli bratt.»
Treneren: «Hvor er det optimalt å treffe ballen i en smash?»
Spilleren: «Det er vel med strak arm rett over og litt foran skulderen.»
Treneren: «Okey, neste gang du skal smashe, hva vil du gjøre da?»
Spilleren: «Jeg skal prøve å satse litt tettere på ballen, slik at jeg kan slå den med strak arm over skulderen.»

Som man kan se i samtalen krever coaching at spillerne har en viss forståelse av en ferdighet, og at de er i stand til å reflektere over den. Derfor er ikke coaching like anvendelig i alle aldersgrupper, siden de minste spillerne som oftest ikke har utviklet evnen sin for refleksjon riktig ennå. Vi anbefaler at man langsomt begynner å bruke coaching i treningssammenheng når spillerne nærmer seg tenårene. Via coaching får spillerne et større eierskap til egen utvikling. De vil også få en økt bevissthet rundt egen kropp når treneren får dem til å være oppmerksom på hvordan kroppen beveger seg i ulike teknikker.

Årsplan

I starten av en sesong er det en god ide å lage en årsplan. En årsplan beskriver de overordnede temaene for treningene og hvor lang varighet de ulike periodene skal ha. Årsplanen kan også inneholde kamper, sosiale arrangementer, turneringer og reiser.

Årsplanen er til hjelp for treneren, men den kan også være et redskap som spillerne kan bruke når de forbereder seg til trening. Årsplanen setter de overordnede rammene. Den gjør det enklere for treneren å sikre en progresjon på treningene, slik at spillernes utviklingsmuligheter blir mest mulig optimale.

Årsplanen bør ta utgangspunkt i ønsker som er kommet frem gjennom samtaler med laget, og planen skal sette disse ønskene inn i et større perspektiv. Dernest bør årsplanen lages i forhold til hvilke kamper man betrakter som viktige. De fleste spillerne blir motiverte av å vinne kamper, og derfor bør årsplanen ta hensyn til når laget bør være på topp prestasjonsmessig.

En årsplan er et dynamisk redskap, og den kan endre seg løpende i takt med at man oppdager hva laget har behov for. Selv om den er dynamisk, og ting kan endre seg underveis, er det likevel lurt å lage planen. En plan sørger for at man blir bevisst på hvilke prioriteringer man gjør, hva man velger og hva man velger bort. En årsplan gir en god oversikt over sesongen og man kan se hvilke ting man skal gjennom.

Videoanalyse

Videoanalyse er blitt et viktig redskap i volleyballtreningen for mange. Det gir spillerne mulighet til å se seg selv, og nettopp det kan legge til rette for en bedre forståelse for hva man bør endre på.  Det kan være vanskelig å kjenne helt presis hvordan ens egen kropp beveger seg i en teknisk utførelse. Video kan bidra til å bevisstgjøre hvordan spilleren eller laget løser ulike situasjoner, og slik kan filming forenkle utviklingen på bestemte områder. Video gjør det mulig å gjenoppleve situasjonen, og det gir en mer anvendelig feedback fordi spilleren kan se det med egne øyne.

Det har blitt mye enklere å bruke videoanalyse i praksis de siste årene, siden det ikke krever mer enn en smartphone. De fleste telefoner kan gjøre opptak i slow motion, og det finnes flere apper som tilbyr utvidede funksjoner. Her kan nevnes

Ved å trykke på lenkene åpnes en introduksjonsvideo om hvordan appen brukes og hvilke funksjoner den har.